Karjalan Sivistysseura ry

Hankenumero
022/2020
Ehdotetun hankkeet toimiala
Historia
Hallinnollinen alue - Suomi
Koko Suomi
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Karjala matkamiesten ja tutkijoiden silmin

Maatkakirjojen käännöksiä suomesta venäjään ja venäjästä suomeen

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeessa identifioidaan vanhaa kirjallisuutta, jossa matkamiesten ja tutkijoiden silmin kuvataan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Karjalaa. Kirjallisuutta käännetään suomesta venäjään ja venäjästä suomeen. Suomen puolella on julkaistu varsin runsaasti Vienan Karjalaan liittyvää kirjallisuutta (Ervasti, Paulaharju, Inha, Kianto, Olenev jne.), joista nyt osa on jo käännetty myös venäjäksi. Seuraavaksi tavoitteena on laajentaa aluetta maantieteellisesti etelämmäksi, Aunuksen Karjalaan ja Raja-Karjalaan ja löytää näiltä alueilta vastaavanlaisia kuvauksia. Tavoitteena on Aunuksen Karjalaa kuvaavan Krukovskin (1904) kirjan suomennosta, joka on Venäjällä yksi tunnetuimmista Aunuksen alueen kuvauksesta.

Hankkeessa etsitään alati uusia, karjalaisuudesta kertovia kuvauksia käännettäviksi.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Historiasta kiinnostuneet yheisöt