Lappeenrannan museot

Hankenumero
019/2022
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuurivaihto
Hallinnollinen alue - Suomi
Kaakkois-Suomi
Hankkeen nimi
Mummot 2.2 -hanke. Mummot 2.2 on Mummot 2.0 ja Mummot 2.1 -hankkeiden jatkohanke. Hankkeen tarkoituksena on jakaa suomalaisten ja venäläisten isovanhempien kokemuksia, tietoja ja taitoja.
Hanke-ehdotuksen kuvaus

Mummot 2.2 -hankkeessa ollaan kiinnostuneita monisukupolvisista perheiden prosesseista, eli mm. siitä, kuinka roolit ovat perheissä muuttuneet ja missä ovat perinteiden paikka ja elämänkokemuksen arvo. Nykyaikaisia isovanhempia, heidän apuaan, taitojaan, tekemäänsä työtä ja elinvoimaisia elämäntapojaan tarvitaan yhteiskunnassa. Tällä tavoin voidaan rakentaa uuden sukupolven vuoropuhelua, muuttaa elämää paremmaksi.

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa isovanhempien vaihto-ohjelma, jossa molempien alueiden paikalliset isovanhemmat ja muut perinteensiirtoa harrastavat seniorit esittelevät, jakavat ja vaihtavat toistensa kanssa kokemuksiaan ja osaamistaan sekä pohtivat perheen ja sukupolvien yhteyksien vahvistamista. Puhdas luonto, josta saadaan esim. lihaa, kalaa ja marjoja, on molemmille alueille yhteistä. Isovanhemmat jakavat perinnetietoutta omista kulttuureistaan erityisesti ruokakulttuurin saralta. Muita isovanhempien uusille sukupolville siirtämiä perinteitä ovat mm. musiikki, erilaiset käsityöt, pelit, leikit ja muut harrasteet. Näiden lisäksi isovanhemmat voivat välittää eteenpäin myös erilaisia murteita ja erilaista sanastoa. Kulttuurivaihtoon osallistuu kolmesta viiteen isovanhempaa molemmista maista.

Tulan kulttuurifoorumissa sovittiin toteutettavaksi Mummot 2.0 -hanke, jossa eteläkarjalaiset isovanhemmat matkustavat kulttuurivaihtoon Hanti-Mansiaan noin viikoksi. Mummot 2.1 -hankkeessa puolestaan suunniteltiin toteutettavaksi vaihdon toinen osa, jossa hantimansialaiset isovanhemmat saapuvat Lappeenrantaan. Covid-pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi yhteydenpito isovanhempien välillä on toteutunut hankkeissa etätapaamisten muodossa. Mummot 2.2 -hankkeessa jatketaan yhteydenpitoa eteläkarjalaisten ja hantimansialaisten isovanhempien sekä muiden perinteensiirtoa harjoittavien senioreiden välillä etätapaamisilla sekä Mummot 2.0 -hankkeen aikana osallistujia varten perustetussa virtuaalisessa yhteydenpitoryhmässä, ’Бабушки 2.0’.

Kulttuurinvaihtomatkat pyritään järjestämään myöhemmin, alkaen vuonna 2023, jos terveysturvallinen tilanne sallii matkustamisen ja jos rahoitus järjestyy.

Image
Mummot 2.1 tapaaminen zoomissa. Marja-mummi.
Image
Marjoja ja sieniä Mummot 2.1 verkkotapaamisessa.
Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista
Luonnon ja ihmisen museo, Hanti-Mansijsk, Hanti-Mansian autonominen tasavalta, Jugra Larisa Porshunova
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Tulkkitarve hankeneuvotteluihin
Tarvitsen tulkin