Tykkipursiyhdistys ry./Timo Vihavainen, Kari Nikkanen

Hallinnollinen alue
Leningradin alue
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Tykkipursiyhdistys ry. on perustettu 29.7.2016 Savonlinnassa vaalimaan Suvorovin Saimaan laivaston historiaa ja perinnettä.
Tavoitteena on myös historiallisen tykkipursireplikan rakentaminen Saimaan alueelle.
Toiminta liittyy Museoviraston restauroimien Saimaan laivaston kanavien ja linnoitusten jatkokehittämiseen osana Saimaan alueen matkailuinfraa.
Neuvotteluja replikaan liittyen on käyty Pietarin tykistömuseon, Petroskoin kahden puualustelakan ja Pietarissa linjalaiva Poltavan replikan rakentaneen telakan kanssa.
Kesällä 2018 Tykkipursiyhdistys ry. järjesti Sulkavan Telataipaleen kanavalla paikallisten toimijoiden kanssa keisari Aleksanteri I:n tarkastusmatkan 1803 tapahtumarekonstruktion. Tapahtuma oli onnistunut, ja sai hyvän yleisömenestyksen ja laajaa mediahuomiota.
Tykkipursiyhdistys on mukana asiantuntijaosapuolena laajassa Etelä-Karjalan ja Etelä-Savo maakuntien alueen ENI-CBS -naapuruusohjelmahankkeessa. Rahoituspäätöksiä odotetaan.
Tykkipursiyhdistys osallistui vuoden 2018 kulttuurifoorumiin, jossa neuvoteltiin mm. em. hankkeesta.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii professori emeritus Timo Vihavainen.

Neuvottelun status
Haluan aloittaa neuvottelut yhteistyöstä

Savitaipaleen koulukeskus

Hallinnollinen alue
Kaakkois-Suomi
Vastaus yhteistyöehdotukseen

Hei Savitaipaleen koulukeskus ja Savitaipaleen kunta ovat kiinnostuneita yhteistyöstä esittämienne aihealueiden puitteissa.
Tavoitteemme ovat yhtenäiset ja liittyvät Suvorovin rakentaman linnoitusketjun ja Kärnäkosken linnoituksen enenevään matkailu- kulttuuri- ja opetuskäyttöön sekä erilaisten tilaisuuksien ja mm. konserttitapahtumien järjestämiseen.

Neuvottelun status
Haluan jatkaa aiempaa yhteistyötä/neuvotteluita