Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry

Hankenumero
020/2022
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuurivaihto
Hallinnollinen alue - Suomi
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
Hallinnollinen alue - Venäjä
Leningradin alue
Hankkeen nimi
Ystävyyskouluhanke: koulumuseo ja kouluyhteistyö
Hanke-ehdotuksen kuvaus

Ystävyyskouluhankkeen tavoitteena on edistää tietoa ja ymmärrystä suomalaisesta ja viipurilaisesta koulumaailmasta ennen ja nykyisin. Entisen Kouvolan tyttölyseon emokoulu on Viipurin toinen tyttökoulu (nykyisin Viipurin Gymnasia), jonka vahva taiteita ja kulttuuria arvostava kouluperintö siirtyi arvokkaasta arkkitehti Jacob Ahrenbergin suunnittelemasta koulukiinteistöstä Kouvolan tyttölyseoon vuonna 1940. Tämä painotus on myös vahvasti esillä nykyisessä Kouvolan Yhteislyseossa. Hankkeen keskeinen kohderyhmä on nykyisten koulujen oppilaat ja opettajat, mutta myös kaikki koulujen historiasta kiinnostuneet. Välittämällä humanistista kulttuuriperintöä vahvistuu Genius Loci -henki nykyisten koulujen välillä.

Hankkeeseen sisältyy niin historiaan kuin tulevaisuuteen kohdistuvia toimintoja:
1. Syksyllä 2021 Gymnasiaan perustetun koulumuseon esineistön täydentäminen ja museon kehittäminen (2022).
2. Koulujen varhaisen emokoulun, Viipurin suomenkielisen tyttökoulun, 140-vuotisjuhlan valmistelu v. 2022 aikana.
3. Viipurilaisten ja kouvolalaisten kumppanien yhteistyön suunnitteluseminaari syksyllä 2022, jossa koulujen rehtorit voivat perehtyä koulujensa historiaan ja nykyisiin toimintaympäristöihin Suomessa ja Viipurissa sekä keskustella yhteistyön edellytyksistä ja muodoista.

Ystävyyskouluhankkeessa panostetaan sekä historian vaalimiseen että tulevaisuuden rakentamiseen, jotta nuorista niin Suomessa kuin Venäjällä kasvaisi avarakatseisia ja eri kulttuureja ymmärtäviä maailmankansalaisia.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista
Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ehdottaa, että Viipurin Gymnasia hyväksyisi ehdotuksemme yhteistyökumppaniksi. Tämä hanke-esitys jatkaa aiempaa yhteistyötämme, jossa neuvottelijoina ovat olleet Viipurin Gymnasian rehtori Marina Vitaljevna Petrova, koulun opettaja Arina Fomina, Viipurin kaupungin edustaja, johtaja Petr Fomin, Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, professori emerita Arja Ropo sekä yhdistyksen sihteeri Eva Hänninen-Salmelin.
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Tulkkitarve hankeneuvotteluihin
En Tarvitse tulkkia