Tverin alueen Suomalainen kulttuurikeskus

Hankenumero
014/2019
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuurimatkailu
Hallinnollinen alue - Venäjä
Tverin alue
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Kutsumme eri genrejen taideryhmiä Suomesta yhteisiin esityksiin Tverin alueen kulttuuritilaisuuksissa.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on Suomen ja Tverin alueen taideryhmien ystävyyssuhteiden vahvistaminen, suvaitsevaisuuden kehittäminen, etnokulttuurisien suhteiden vahvistaminen. Hankkeen kohderyhmä on Tverin ja Tverin alueen asukkaat, Tverin alueella asuvat suomalais-ugrilaisten ja muiden kansojen edustajat. Hankkeessa suunnitellaan Tverin alueen suomalaisen kulttuurikeskuksen pohjalta perustetun suomalaisen perhelauluyhtyeen yhteisesitys jonkun Suomen laulu-, soitin- tai tanssiyhtyeen kanssa Tverin alueen kulttuuritapahtumissa, kuten esim. folk-festivaalissa ”Helluntai kansanjuhla”, joka järjestetään arkkitehtoisessa ja etnografisessa ulkomuseossa ”Vasilevo”, Suomen kulttuuripäivällä, joka järjestetään Tverin alueen kulttuuritalossa ”Proletarka” jne.
Hankkeen ajankohdasta voidaan keskustella foorumissa ja myöhemmissä neuvotteluissa. Hankkeen toteuttaminen kehittää henkisiä, kulttuurisia, matkailu- ja muita suhteita Tverin alueen ja Suomen taideryhmien välillä.