Kunnallinen koulutuslaitos" Gymnasia"

Hankenumero
015/2019
Ehdotetun hankkeet toimiala
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Hallinnollinen alue - Venäjä
Leningradin alue
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Paikan nero / Genius loci –koulumuseo.
Tarkoituksena on luoda museo, jossa gymnasian oppilaat, heidän vanhempansa ja opettajat tutkivat sellaisia rakennuksia, joilla on historiallis-kulttuurinen arvo ja joissa Suomen aikoina toimi erilaisia oppilaitoksia (Viipurin klassinen luseo, Suomen luseo, myöhemmin toinen naisten luseo ja ensimmäinen suomalainen sekakoulu.)

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Museon perustamisella tavoitellaan sodan rikkoman ja Neuvostoliiton aikana rakennusten yleisen tarkoituksen muuttamisen takia särkyneen, mutta kuitenkin paikan yhtenäisyyden ja arkkitehtien (Jacob Ahrenberg ja Leander Ikonen) poikkeuksellisen taitavuuden vuoksi elossa olevan koulukunnan perinteen ehevöittämistä. Meille on tärkeätä, että gymnasian oppilaat tietäisivät ja muistaisivat sen, että he opiskelevat erityisessä paikassa, joka on historiaa ja kulttuuria täynnä ja tarkoitettu nimenomaan menestyvää opiskelua varten. Paikassa, josta on oltava ylpeä. Enne sotaa Suomen klassisessa luseossa opiskelivät mm. Nobelin ehdokas Arturi Virtanen, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Paavali (Pavel Gusev), kuuluisa arkkitehti Eliel Saarinen, Edvard Gylling sekä Yrjö Sirola.
Noin 130 vuotta historia ja aika ovat pitäneet huolta näistä paikoista tyttöjä ja poikia varten. Suomella ja Venäjällä on yhteinen tarkoitus – meidän lapsemme rauhanomainen tulevaisuus, joka on mahdollinen, kun sen perustana on maiden kunnioitus toisiaan kohtaan ja yhteinen muisto.
Mielestämme juuri se on arvokas pohja sellaiselle yhteistyölle.
Museon luomista tavoitteleva hanke koostuu kolmesta vaiheesta.
Ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana keräämme ja tutkimme museon perustamista varten tarvittavia esineitä, joihin kuuluu arkkitehtien piirroksia, koulusta valmistuneiden muistoja, lehtiartikkeleita, valokuvia rehtoreista, opettajista, oppilaista ja tunnetuista valmistuneista, koulun päättötodistuksia ja palkintoja. Valokuvat koulupuvuista ja koulun urheiluvaatteista kiinnostavat meitä eniten.
Kolmantena vaiheena on ”Geniús loci” –muoseon avaaminen oppilaille, kaupungin asukkaille sekä matkailijoille.
Toivomme saada mahdollisilta partnereilta kiinnostusta tätä hankketta kohtaan. Yhteistyön päätarkoituksena on saada lapsemme kasvamaan maailman kansalaisiksi.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Suomen kansallinen arkisto, mahdolliset yhdistykset, Käpylän koulu, Koulun ja Kouvolan koulut, asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt