Kunnallinen koulutuslaitos Keskikoulu №18

Hankenumero
019/2019
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuurivaihto
Hallinnollinen alue - Venäjä
Jaroslavlin alue
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Hankkeen nimi on «TheаteRoom» .
Jaroslavlin kaupungin keskikoulu 18 oppilaiden sekä suomalaisten yhteisen teatteritoiminnan käynnistäminen.
Oppilasvaihtoa. Suomalaiset saapuvat Jaroslavliin 5-7 päiväksi, majoittuminen hankkeeseen osallistuvien perheissä. Ohjelma käsittää yhteisen pienesityksen tuottamisen. Näyttelyn teksti, lavastukset laaditaan itse, suomalaiset ja venäläiset oppilaat esittävät kaikki roolit. Yhteistuotanto esitetään Suomessa ja Venäjällä hankkeeseen osallistujille, osapuolille ja laajalle yleisölle.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Ajankohtaisuuden perusteluja:
Venäjällä v.2019 on julistettu teatteritaiteen vuodeksi. Teatteri edustaa sitä ainutlaatuista taidemuotoa, joka säilyttää kansakunnan perinteitä ja arvoja. Taiteen kielen turvin ihmiset ymmärtävät toisiaan, he pystyvät paremmin tulemaan toimeen; teatterilaitos auttaa rakentemaan vuorovaikutusta eri kansojen ja kulttuurien välillä. Se on ystävyyden ja dialogin voimallinen toteuttaja.
Jaroslavlin kaupunki kuuluu vanhimpien Volgan rannoille perustettujen kaupunkien joukkoon. Se on ansainnut Venäjän kultainen rengas -kulttuurikierroksen pääkaupunki. Jaroslavl tunnetaan Venäjän ensimmäisen teatterin kotikaupunkina. Nykyään Fedor Volkovin nimeä kantavan teatterin historiallisessa rakennuksessa järjestetään teatteriesityksiä, festivaaleja ja mahtavia kaupunkijuhlia.
Viime aikoina teatteritaiteen käyttämiä menetelmiä on alettu hyödyntää opetuksessa. Laajasti tunnettuutta on saanut ns. foorumi-teatteri -niminen opetusmalli, teatterityöpajat, lausuntavalmennukset sekä fyysinen ilmaisu ja liike. Teatteritoiminta tekee mahdolliseksi sen, että lapsen taiteelliset mahdollisuudet pääsevät oikeuksiinsa, se kasvattaa ihmisessä sen tunne-elämää sekä viestintäkykyjä, kehittää puheen kulttuuria ja laajentaa tietopohjaa. Teatteritaiteessa yhdistyy erilaisia soveltuvia tieteenhaaroja, sen kautta lapset saavat hyvät eväät 2000-luvun avainosaamisten hankkimiseksi

Jaroslavlin koululla № 18 on pitkälti kokemusta kv-toiminnasta. Oppilaitoksessa tarjotaan pitkää englantia, toisena vieraana kielenä luetaan ranskaa ja saksaa, opettajakunta on ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut. Koulun on mukana kulttuuri- ja valistuspainotteisessa Kansainvälinen Jaroslavl -nimisessä hankkeessa, jota on vetämässä Jaroslavlin kulttuuritoimi. Jaroslavlin ja Suomen Jyväskylän ystävyyssuhteita on rakennettu runsaat 30 vuotta. Yhtenä yhteistyömuotona on järjestetty koulujen valtuuskuntien vaihtoa.
Hankkeen tavoitteet:
Suomalaisten ja venäläisten nuorten osaamisen kehittäminen taiteessa ja viestinnässä järjestämällä yhteistä teatteripainotteista toimintaa.
Hankkeen tehtävät:
- laajentaa oppilaiden tietoutta teatterin historiasta, teatteriammattilaisten toiminnasta sekä teatteriesitysten monenlaisista ilmeistä.
- kehittää lasten ja nuorten taideosaamista, viestintä- ja tiimityötä, tunteiden hallintaa sekä itsensä tuottamistaitoja.
- vahvistaa soveltavia taitoja: rakentaminen, suunnitteleminan, maalaus- ja musiikkitaide, kirjoittaminen, koreografia.
Työkieli: englanti.
Hankkeen kohderyhmä:
Nuoret 11-13-vuotiaat (15-20 henkilöä/valtuuskunta)
Teatteripedagogiikasta kiinnostuneet opettajat.
Omien lasten viestintäkykyjen kehityksestä kiinnostuneet vanhemmat.
Hankkeen keskeiset toiminnot:
- opastettuja kierroksia kaupungin historiallisessa keskustassa.
- vierailuja englannin kielen oppitunneilla.
- tutustuminen Venäjän ensimmäiseen teatteriin: poikkeaminen kulissien takana, näytöksen seuraaminen.
- oppilaiden konsertti sekä matkamuistoesitys.
- valmennukset ja työpajat näyttelijän taidoista.
- aivoriihi: valitaan esityksen aihe, jakaudutaan taiteellisiin työryhmiin.
- työskennellään ryhmissä: luodaan lavastuksia, pukuja, musiikkia, harjoitellaan ohjatusti. .
- vieraillaan teatterikoulussa: tutustutaan ammattinäyttelijöihin ja ohjaajiin.
- tuotetaan ja levitetään kutsukortteja.
- ensi-ilta. Foorumi-teatteri -menetelmä.
- iltatilaisuus ja taidekilpailuja.
- valokuva- ja videoraportti.
Odotettu tuote: suomalaisten ja venäläisten nuorten yhteinen teatteriesitys.
resurssit:
henkilöstö: koulu № 18 opettajakunta; koulun neuvottelukunta; vanhemmat, koulun partnerit, mm. Teatterikoulun edustajat yms.
järjestely: Jaroslavlin kaupungin kulttuuritoimen kv-osasto, koulun johtokunta.
rahoitus: vanhempien järjestämä rahoitus, koulun oma rahoitus. Arvioitu budjetti – 40 tuhatta ruplaa: rekvisiitta – 20 t, tekninen tuki – 15 t, painotuotteet – 5 t.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

koulut, täydennyskoulutuslaitokset