Novgorodin valtiollinen yhdistetty museo ja luonnonpuisto

Hankenumero
024/2019
Ehdotetun hankkeet toimiala
Museoala
Hallinnollinen alue - Venäjä
Novgorodin alue
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Hankkeen nimi

Novgorodin valtiollinen museo ja luonnonpuisto kutsuu Turun museokeskusta yhteistomintaan. Tarkoituksena on järjestää Novgorodissa elokuussa tai syyskuussa 2019 kolmipäiväinen seminaari kulttuuriperinnön esineiden säilyttämistä ja niiden nykykäyttöä koskevista kysymyksistä.
Kutsumme suomalaisia asiantuntijoita (enintään 10-12 henkeä) keskustelemaan arkeologisten, arkkitehtonisten ja puurakennustaiteen muistomerkkien säilyttämisestä ja museoinnista.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Seminaarin suunnitelma tulee koostumaan teoreettisesta ja käytännöllisestä osista. Aamuistuntoja – enintään 5 esitelmää parhaista hankkeista Novgorodista ja Suomesta, jotka koskevat kulttuuriperinnön esineiden säilyttämistä ja niiden nykyaikaista käyttöä. Iltaistuntojen aikana vieraillaan Novgorodin muistomerkeillä, keskustellaan muistomerkkien restauroinnista, säilyttämisestä ja vierailujen järjestämisestä, sekä uusien teknologioiden hyödyntämisestä jne.

Ehdotamme seuraavaa seminaarin suunnitelmaa:
1. päivä
- Aamuistunto: arkeologisten muistomerkkien säilyttäminen ja tutkimus (arkeologisten tutkimusten pitäminen, museoesineiden säilyttäminen ja restaurointi, näyttelyiden luominen arkeologisista materiaaleista)
- Iltaistunto: vierailu Novgorodin Kremlissä
2. päivä
- Aamuistunto: arkkitehtonisten muistomerkkien säilyttäminen
- Iltaistunto: vierailut monumentaalisen maalauksen restaurointikeskuksessa ja Rurikinlinnassa (Rjurikovo gorodištše) (tutustuminen Rurikinlinnan Ilmestyspäivän kirkon raunioiden säilyttämishankkeeseen)
3. päivä
- Aamuistunto: puurakennustaiteen muistomerkkien säilyttäminen
- Iltaistunto: vierailu kansan Vitoslavitsy -puurakennustaiteen museossa. Museossa on käynnistysvaiheessa tuulimylly-hanke, siksi olisi erityisen hyödyllistä vaihtaa kokemusta myllymekanismien käynnistämisestä suomalaisten kumppanien kanssa.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Turun kaupungin museokeskus