Petroskoin kaupunkipiirin keskitetty kirjastojärjestelmä (kunnallinen kulttuurilaitos)

Hankenumero
025/2019
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kirjastotoimi
Hallinnollinen alue - Venäjä
Karjalan tasavalta
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Essee- ja sarjakuvakilpailu Tove Janssonin kirjojen pohjalta. Kilpailuun osallistuvat Petroskoin oppilaat.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on venäläisten ja suomalaisten oppilaiden yhteisen luovan projektin luominen Tove Janssonin kirjojen pohjalta. Hankkeen kohderyhmänä on suomea ja venäjää opiskelevat yläasteen oppilaat. Petroskoin kaupungin kirjastonhoitajat sekä suomalaiset kirjastot järjestävät sarjakuva- ja esseekilpailun. Suomea oppivat lapset Petroskoista kirjoittavat esseetä suomeksi, ja venäjää oppivat lapset Suomesta kirjoittavat venäjäksi. Suomenkieliset lapset lukevat ja arvioivat venäjänkilisten lasten esseitä, ja samaa tekevät myös venäjänkieliset arvioivat suomalaisten esseitä. Tämä mahdollistaa uusien ideoiden syntymisen ja laajentaa oppilaiden näkemyksiä Tove Janssonin tuotannosta. Kilpailun päättymisen jälkeen järjestetään videoyhteyden kautta keskustelu, johon osallistuvat oppilaat vaihtavat kokemuksiaan yhteistyöstä ja esittävät muille omia parhaita töitään. Kaikki työt ovat esillä projektissa mukana olleiden kirjastojen nettisivuilla. Samaan aikaan kirjastoissa järjestetään näyttelyitä.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Espoon kirjasto, Merja Pihlajamäki, alueen ja venäjänkielisen kirjaston kirjastopalvelupäällikkö merja.pihlajamaki@espoo.fi, venäjänkielinen kirjasto, Leppävaarankatu, 9, 0260 Espoo. Joensuun ja Lappeenrannan kirjasto.