Runolaulu-Akatemia

Hankenumero
003/2020
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuurimatkailu
Hallinnollinen alue - Suomi
Kainuun
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Hankkeen nimi

Ehdotus yhteistyöstä kansanmusiikin tutkimuksen, festivaalitoiminnan ja kulttuurimatkailun edistämiseksi Kainuun ja Inkerin alueiden kesken

Pietarin Inkerin liitto toimii aktiivisesti Leningradin alueella Inkerin kulttuurin ja kielen säilyttämiseksi. Runolaulu-Akatemia Kainuun alueella haluaa tutkia, ylläpitää ja kehittää runolaulua ja kaikkia itämerensuomalaisen kulttuurin ja kielen muotoja. Näitä molempia tavoitteita voidaan edistää yhteistyössä, jonka keskiössä on kansanmusiikin taiteellinen ja tieteellinen tutkimus, festivaaliyhteistyö ohjelma- ja taiteilijavaihtoineen ja vierailuineen, sekä kulttuurimatkailua edistämällä.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Runolaulu-Akatemia toivoo että Pietarin Inkerin liiton kanssa voitaisiin aloittaa yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena olisivat: 1. Kansanmusiikin muotojen tutkimuksen toteuttaminen. Tämä voi toteutua toimijoiden keskinäisessä yhteistyössä tai myös alueen yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 2. Festivaaliyhteistyön käynnistäminen, joka Runolaulu-Akatemian osalta toteutuisi Musiikkijuhla Sommelon kautta 3. Kulttuurimatkailun edistäminen molemmilla alueilla. Kainuun alueelle toivotaan kulttuurimatkailua Leningradin alueelta, ja halutaan myös edistää Suomesta ja Keski-Euroopasta tapahtuvaa kulttuurimatkailua Kainuun ja Inkerin alueille, ja yleisemminkin Itä-Suomeen ja Leningradin alueelle. Tähän tavoitealueeseen kuuluu oleellisena osana kulttuurireittiyhteistyö.

Yhteistyöohjelman kohderyhmä on Kainuun sekä Inkerin alueen (Leningradin alueen) kulttuurimatkailuyritykset ja organisaatiot, festivaalit sekä tutkijatahot.

Vuosina 2020-2023 yhteistyöohjelman konkreettinen toteuttaminen tarkoittaisi: 1. Inkerin liiton ehdottaman tutkijan vierailu Runolaulu-Akatemian seminaarissa Suomessa 2020 tai 2021 2. Runolaulu-Akatemian ehdottaman tutkijan vierailu tutkimusseminaarissa ja/tai tutkimusmatkalla Inkerin alueella (Pietarissa) 2021 tai 2022. 3. Inkerin liiton edustajien (sisältyy pieni esiintyvä ryhmä) vierailua Runolaulu-Akatemian kutsumana Musiikkijuhla Sommelossa 2020 ja 2022. 4. Runolaulu-Akatemian edustajien (sisältyy pieni esiintyvä ryhmä) Inkerin liiton vieraana vuonna 2021 ja 2023. 5. Kulttuurimatkailua käsittelevän työkokouksen tai seminaarin järjestäminen Pietarissa 2021 sekä Kainuussa 2022. Kokouksiin kutsutaan Leningradin alueen matkailuviranomaisia ja kulttuuritahoja, sekä suomalaisia viranomaisia ja kulttuurimatkailutahoja. Mahdollisuuksien mukaan kokouksiin voi osallistua myös Euroopan Neuvoston kulttuurireittitoimintaan osallistuvia tahoja ns. kolmansista maista.

Olemme tavanneet aikaisemmin Suomen ja Venäjän kulttuurifoorumeissa (Savonlinna ja Tula), ja keskustelut ovat syventäneet näkemyksiämme yhteistyön mahdollisuuksista.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Pietarin Inkerin liitto