Paavo Romppainen

Hankenumero
001/2020
Ehdotetun hankkeet toimiala
Sotahistoria
Hallinnollinen alue - Suomi
Kainuun
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Sotavangista desantiksi
Emil Heikkinen (1906–82) jäi sotavangiksi 29.3.1942, koulutettiin desantiksi ja pudotettiin Puolangalle 14.9.1943. Etsin neuvostoviranomaisten 1942–43 ja mahdollisesti myös sodan jälkeisinä vuosina tapauksesta laatimia asiakirjoja.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Neuvostoliitto koulutti 1939–44 desanteiksi noin 80 suomalaista sotavankia, joista suurin osa palautettiin Suomeen laskuvarjomiehinä tai muulla tavoin. Heistä 34 ilmoittautui suomalaisviranomaisille vapaaehtoisesti ja 6 pidätettiin välittömästi tai myöhemmin. Kiinni saaduista desanteista 17 teloitettiin.

Ristijärveläinen kersantti Emil Heikkinen (1906–82) jäi sotavangiksi Uhtuan Röhössä 29.3.1942, ja päätyi vankileirille Sorokkaan (ven. Belomorsk). Puolitoista vuotta kestäneen sotavankeuden ja desanttikoulutuksen jälkeen Heikkinen pudotettiin kolmen muun miehen kanssa Puolangan Askanmäelle 14.9.1943, ja antautui etsijöille seuraavana päivänä.

Kansallisarkistosta löytyy tapaukseen liittyviä dokumentteja, mutta siitä on julkaistu Suomessa myös lehtiartikkeleita, tieteellisiä tutkimuksia ja puolifiktiivinen dokumenttiromaani. Olisi mielenkiintoista verrata neuvostoviranomaisten tapauksesta 1942–43 sekä mahdollisesti myös sodan jälkeisinä vuosina laatimia raportteja suomenkieliseen materiaaliin

Venäläisen osapuolen tehtävänä olisi perehtyä neuvostoviranomaisten arkistoihin. Suomalaiset ja venäläiset arkistotiedot yhdistämällä syntyisi pienimuotoinen mentaali- ja mikrohistoriallinen tutkimus yhdestä sodanaikaisesta tapauksesta.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Sotahistoriaan, ja mikäli mahdollista, erityisesti desanteiksi koulutettujen suomalaisten sotavankien kohtaloihin perehtynyt tutkija, yhdistys tai muu taho.