Valtiollinen autonominen kulttuurilaitos Rjazanin alueen draamateatteri

Hankenumero
022/2021
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Hallinnollinen alue - Venäjä
Rjazanin alue
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Teatteri- ja kulttuurihanke "Maan päivä. Treffit Suomen kanssa" osana rakkausnäytelmien teatterifestivaalia "Treffit Teatterikadulla".

Tämä hanke koostuu tapahtumista, joiden aiheena on Venäjän ja Suomen kulttuuri, taide sekä teatteriyhteyksiä (suomalaisen ammattiteatterin rakkausnäytelmän esittely, valokuva-alueen ja "Nyky-Suomi: kulttuuri ja taide" -valokuvanäyttelyn järjestäminen, suomalaisen nykymuotoilun näyttely, Venäjän ja Suomen kulttuurin ja taiteen alojen viranomaisten tapaaminen, keskusteluja Venäjän ja Suomen yhteisistä hankkeista kulttuurin ja taiteen aloilla). Hanketta on suunniteltu nimellä "Suomen päivä" osana Rjazanin draamateatterin järjestämää rakkausnäytelmien teatterifestivaalia.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Tämän hankkeen tavoitteena on laajentaa luovaa ja kulttuurista vuorovaikutusta Venäjän ja Suomen kesken, esitellä suomalaista klassista ja nykyistä teatteritaidetta Venäläiselle yleisölle, uppoutua suomalaiseen muinaishistoriaan ja omaperäiseen kulttuuriin, mikä ehdottomasti auttaa vahvistamaan Venäjän ja Suomen välisiä kulttuurisuhteita. Maan päivä - Treffit Suomen kanssa -hankkeen aikana sunnittellaan seuraavia tapahtumia:
- "Treffit Teatterikadulla" -rakkausnäytelmien teatterifestivaaliin osallistuvan suomalaisen ammattilaisteatterin näytelmän esittely simultaanitulkkauksen teknologiaa käyttäen;
- avoin keskustelu näytelmästä, jossa on mukana näyttelijöitä, ohjaajia, kriitikkoja sekä ammattilaisia, joiden toiminta liityy näytelmän käsittelemiin sosiaalisiin ongelmiin;
- paneelikeskustelu Rjazanin alueen ja Suomen tasavallan välisten kulttuurisuhteiden kehittämisestä, johon voisi osallistua Suomen suurlähetystön Moskovassa ja Rjazanin alueen kulttuuri- ja matkailuministeriön viranomaisia sekä Rjazanin teatterien edustajia ;
- Treffit Suomen kanssa -valokuva-alueen järjestäminen, jonka mallin luovat suomalaiset taiteilijat ja lapset osana kansainvälistä Venäjän-Suomen kulttuurifoorumia;
-"Nyky-Suomi: kulttuuri ja taide" -valokuvanäyttelyn järjestäminen;
- nykyisen draamakirjallisuuden lukeminen katselijoille ja Rjazanin humanististen tieteiden yliopisto-opiskelijoille, lukemiseen osallistuu Rjazanin draamateatterin näyttelijöitä;
- verkosivujen luominen Maan päivä -hankkeesta, jonka materiaaleihinon mahdollista tutustua vuoden aikana.