Novosibirskin M.Gorkin lastenkirjasto, valtiollinen kulttuurilaitos

Hankenumero
310/2021
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kirjallisuuden kääntäminen ja julkaisutoiminta
Hallinnollinen alue - Venäjä
Novosibirskin alue
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Hankkeen nimi: "Lukutiimi: Baltika - Siperia”. Kansainvälisen lukijoiden suosikkikirjojen kilpailun järjestäminen teini-ikäisten kirjallisuuspalkinnon "Baltika - Siperia" jakamiseksi.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on luoda puitteet 14-17-vuotiaiden suomalaisten ja venäläisten nuorten keskustelulle nykykirjallisuudesta lukijoiden aktiivisuuden lisäämiseksi, etnisten ryhmien ja ihmisten välisten viestintätaitojen parantamiseksi ja hankkeen osallistujien tiedotus- ja viestintäosaamisen kehittämiseksi. Venäjän puolelta hankkeeseen osallistuu Novosibirskin A. M. Gorkin lastenkirjasto.
Hankkeessa järjestetään kulttuurivaihto lukemalla nykyaikaisia kirjallisia teoksia, joiden avulla Venäjän ja Suomen teini-ikäiset voivat saada selville mistä haaveilevat, mistä ovat kiinnostuneita sekä miten viettävät vapaa-aikaansa naapurimaassa asuvat samanikäiset nuoret.

Hankkeen päätehtävät ovat:
1) Kansainvälisen lukutiimin perustaminen, jonka muodostavat teini-ikäiset Suomesta ja Venäjältä. Tiimin kokoamisessa auttavat Suomen ja Venäjän (Novosibirskin alue) kirjastot
2) Kilpailun järjestäminen nuorten mielestä parhaimpien suomalaisten ja venäläisten nuortenkirjojen kesken. Kansainvälisen lukutiimin jäsenistä tulee lastentuomariston jäseniä.
3) Kansainvälisen teini-ikäisten "Baltika-Siperia" kirjallisuuspalkinnon jakaminen.
4) Kansainvälisten teini-ikäisten "Baltika-Siperia" kirjallisuuspankinnon voittajiksi tulleiden kirjailijoiden kirjojen julkaiseminen venäjäksi ja suomeksi digitaalimuodossa, niiden levittäminen e-kirjapalvelujen kautta Venäjällä.

Hankkeen vaiheet:
I vaihe: Kansainvälisen lukutiimin perustaminen. Kuukauden aikana lastenkirjastojen lukijoita haastellaan kyselylomakkeiden avulla siitä, miten hyvin he tuntevat nykynuorten kaunokirjallisuuden ja sen perusteella valitaan osallistujat lukutiimiin Venäjän puolelta (Suomessa sen hoitaa suomalainen yhteistyökumppani), he tulevat myös Kansainvälisen lukijoiden suosikkikirjojen kilpailun tuomaristoon teini-ikäisten kirjallisuuspalkinnon "Baltika - Siperia" jakamiseksi (palkinnon painopiste on kaunokirjallisuudessa).

II vaihe: Kansainvälisen lukijoiden suosikkikirjojen kilpailun järjestäminen. Karsintavaiheessa kussakin maassa lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntijat (kirjailijat, lasten lukemisasiantuntijat, kirjastonhoitajat, toimittajat, kustantajien edustajat) tarjoavat nuorille 15 parasta kirjaa, jotka on julkaistu vuosina 2018-2020 (suurin piirtein 5 kirjaa per vuosi), ja joita ei ole aiemmin käännetty venäjäksi tai suomeksi. Tämä kirjaluettelo nimetään long-listaksi. Kilpailun toisessa karsintavaiheessa järjestetään nuorten verkkoäänestys Venäjän (Novosibirskin seutu) ja Suomen (suomalainen yhteistyökumppani) alueella lähettämällä kyselylomakkeita sähköpostitse oppilaitoksille.

Kolmannessa karsintavaiheessa luodaan short-lista viidestä kirjasta molemmista maista. Palkintokilpailuun nimetään siis yhteensä 10 kirjaa. Neljäs vaihe: vetäjät Venäjällä ja Suomessa informoivat kirjailijoita, joiden teokset on valittu Baltika - Siberia Kansainvälisen lukijoiden suosikkikirjojen kilpailun palkinnon saajiksi, ja kutsuvat heidät verkkotapaamiseen kansainvälisen lukutiimin jäsenten kanssa (tulkkien avulla).
Loppuvaiheessa pidetään verkkotapaamisia teini-ikäisten kanssa kaksi kertaa kuukaudessa ZOOM:issa ja julistetaan voittajat.
Kansainvälisestä lukutiimistä perustetaan lastentuomaristo, joka määrittelee teini-ikäisten "Baltika-Siperia" -kirjallisuuspankinnon voittajat. Voittajaksi tulee yksi kirjailija Venäjältä ja yksi Suomesta, joiden teokset ovat saaneet eniten lastentuomariston ääniä. Voittajien teokset käännetään venäjäksi ja suomeksi.
Kirjailijoiden kanssa pidettävissä verkkotapaamisissa teini-ikäisillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan lukemastaan kirjasta ja kertoa, miksi kyseinen kirja voisi kiinnostaa heidän ikäisiään yhteistyökumppanimaassa.

III vaihe: teini-ikäisten kirjallisuuspalkinnon "Baltika - Siperia" jakaminen. Palkintoseremonia pidetään ZOOM:issa.

IV vaihe: Vetäjät Venäjällä ja Suomessa tekevät sopimuksia sähköisten palvelujen kanssa palkittujen kirjailijoiden kirjojen julkaisemisesta sähköisessä muodossa.
Suomalaisen yhteistyökumppanin hyöty on suomalaisten teini-ikäisille kirjoittavien nykykirjailijoiden tunnetuksi tekeminen verkkotapaamisten avulla Venäjällä sekä "Baltika-Siperia" -teini-ikäisten kirjallisuuspalkinnon voittajan e-kirjan julkaiseminen venäjän kielellä.

Hanke suunnitellaan toteutettavaksi joulukuun 2021 ja elokuun 2022 välisenä aikana.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Kirjastot