Neuvostopeliautomaattien museo

Hankenumero
303/2021
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Hallinnollinen alue - Venäjä
Pietarin kaupunki
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Suomalaisten tietokonepelien tutkijoiden valistusluentosarja online -formaatissa venäläiselle yleisölle. Luentojen aihe koskee tietokone- ja videopelien tutkimusta ja niiden roolia Euroopan nykyaikaisessa sosiaali- ja kulttuuriympäristössä.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tavoite ja kuvaus: Hanke koostuu muutamasta online-luennosta (3-10), jotka pitävät Center of Excellence in Game Cultural Studies (CoE Game Cult) edustajat, tutkimuskeskus on Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen tutkijoiden yhteisprojekti. Edellytetään, että luennoiden aiheet vaihtelevat riippuen määrättyjen osallistujien tieteellisistä kiinnostuksenkohteista, mutta kokonaisaiheena on kuitenkin videopelien historia ja siihen liittyviä asioita, mm. suomalaisen pelialan kehityshistoria; videopelien kehitys, design, filosofia ja estetiikka; pelikulttuurin tutkiminen sen vaikutuksen näkökulmasta sosiaalisiin prosesseihin, ihmisen psyykeen, teknologian kehittämiseen. Edellytetään, että luennot pidetään verkon kautta laajalle yleisölle englannin tai suomen kielellä simultaanitulkkauksella. Verkkomuoto antaa mahdollisuuden useammille ihmisille liittyä luentotapahtumiin; Lisäksi koronavirusrajoitusten olosuhteissa verkkomuoto näyttää olevan suosituin ja turvallisin sekä puhujille että yleisölle. Kohderyhmä: luentojen odotetaan houkuttelevan laajaa videopeleistä kiinnostunutta yleisöä sekä venäjänkielisiä asiantuntijoita ja ammattilaisia tietokonepelien tutkimusalalta. Venäjällä suhteellisen harvat oppilaitokset tutkivat videopelien kulttuuria, joten pääkaupunkien ulkopuolella asuvien asukkaiden on melkein mahdotonta saada ajantasaista tietoa tästä aiheesta, etenkin venäjäksi. Neuvostoaikaisten peliautomaattien museo on jo aiemmin järjestänyt vastaavan kansainvälisen luentoprojektin, jossa puhujina olivat pelitutkijat johtavista Ison-Britannian laitoksista. Kolmesta verkkoluennosta koostuva jakso katsottiin yli 1 miljoonaa ihmistä Venäjän eri puolilta. Suomalaisen kumppanin rooli ja saama etu: suurimman mahdollisen yleisön saatavilla olevan suosittu populaaritieteellisen online-luentomuodon ansiosta suomalaisilla kumppaneilla on ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä tutkimuksensa tuloksia julkisesti venäjänkielisen yleisön keskuudessa ja popularisoida suomalaista videopelien tutkimusta kansainvälisellä tasolla. Työaikataulu: luentojen kokonaismäärästä riippuen on tarkoitus, että puheita julkaistaan jaksoittain verkkolähetyksen muodossa sosiaalisten verkostojen Neuvostoliiton peliautomaattien museon sivustoilla. Lähetysten tarkat päivämäärät ja kellonajat tiedetään myöhemmin, kuitenkin edellyttäen, että lähetykset järjestetään illanaikana jotta ne keräisivät enimmäismäärän katsojia. Hankkeen toteuttaminen (alustava suunnitelma ja kestoajat): Hankkeen toteutusaika: v. 2022 ensimmäinen puolisko...v. 2021 syyskuu: neuvottelut suomalaisten kumppanien kanssa venäläis-suomalaisen kulttuuriforumin puitteissa, luentojen aiheiden ja yhteisvelvollisuuksien käsittely. Lokakuu 2021 - marraskuu 2021: etsitään sponsoreita ja yhteistyökumppaneita (finanssien ja tiedotuksen osalta, jne.); etsitään urakoitsijoita (lähetysten toteuttaminen; simultaanitulkkaus, mainosmateriaalien muotoilu; juridinen ja kirjanpitotuki); joulukuu 2021: hankkeen lopullinen kustannuslaskenta; luentohankkeen lopullisen aikataulun tekeminen; sopimusten tekeminen, osapuolten velvollisuuksien vahvistaminen juridisella tasolla. Tammikuu 2021: luento-ohjelman ilmoittaminen ja mainostaminen. Tammikuu 2021 - maaliskuu 2021: luentohankkeen toteuttaminen

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Centre of Game Excellence in Game Culture Studies: https://coe-gamecult.org/about/