Krasnodarin aluepiirin valtiollinen kulttuurilaitos "Kubanin kasakkakuoro"

Hankenumero
299/2021
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kansanperinne
Hallinnollinen alue - Venäjä
Krasnodarin aluepiiri
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Kasakoiden hävittämisen politiikan historialliset seuraukset. Hankkeen tavoitteena on kerätä ja julkistaa arkistotietoja kasakoiden elämästä Suomessa heidän paettuaan Suomeen ja perustettuaan tänne kubanilaisen kasakkakylän, sekä muistokonsertin järjestäminen entisen kylän paikalla.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on arkisto- ja historiallisen aineiston kerääminen, tutuksi tekeminen ja julkaiseminen kubanin kasakkojen elämästä kubanilaisessa kylässä, joka perustettiin Suomessa 1900 luvun alussa pakollisen maastamuuton yhteydessä. Tämän lisäksi hankkeessa pidetään Valtiollisen akateemisen kasakkakuoron konsertti Suomessa entisen kubanin kylän sijoituspaikassa kaikkien Armeijan laulavan kuoron artistien muistoksi, joita sorrettiin ja jotka joutuivat ansaitsemattoman vainon kohteeksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on hoidettava seuraavat asiat: 1. Kumppanuussuhteiden perustaminen suomalaisen kumppaniorganisaation kanssa, jolla on mahdollisuus työskennellä arkisto- ja muiden historiallisten asiakirjojen kanssa; 2. Kumppanuussuhteiden perustaminen kuntahallinnon kanssa, jonka alueella oli aiemmin kubanilainen kylä; 3. Kylän ja sen asukkaiden elämää koskevien tietojen etsiminen, kerääminen, julkistaminen; 4. Armeijan (musiikkiosaston) laulavan kuoron artistien henkilöllisyyksien tunnistaminen, jotka asuivat kubanilaisessa kylässä Suomen alueella ja heidän tarinoidensa etsiminen. Saatujen tutkimustulosten julkaiseminen ja asiasta tiedottaminen sekä entisen kubanilaisen kylän alueella asuville suomalaisille, että alueen Kubanin asukkaille; 6. Valtiollisen akateemisen kasakkakuoron konsertti entisen kubanilaisen kylän paikalla Suomessa Armeijan laulavan kuoron artistien muistoksi, joita sorrettiin ja jotka joutuivat ansaitsemattoman vainon kohteeksi. Hankkeen kohderyhmänä on suomalaiset, jotka asuvat entisen kubanilaisen kylän alueella. Projektitoiminta pääosaltaan toteutetaan Suomen alueella, koska siinä on kaikki arkisto- ja historialliset dokumentit; mahdollisesti Suomessa asuvat Suomeen muuttaneiden kasakoiden jälkeläisiä. Hanke pitäisi olla mielenkiintoinen ja merkityksellinen myös suomalaisillekin, koska se laajentaa tietoa yhteisestä historiallisesta menneisyydestä, vahvistaa kulttuuriyhteyksiä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua historiallisen kasakkakylän asukkaiden jälkeläisten luovuuteen ja kulttuuriperintöön.