Mordvan tasavallan N.P. Ogarevin valtionyliopisto

Hankenumero
311/2021
Ehdotetun hankkeet toimiala
Etnokulttuurinen turismi
Hallinnollinen alue - Venäjä
Mordvan tasavalta
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Hankkeen nimi

Mediafoorumi "Shumbrat, matkailullinen Fenno-Ugria"

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on popularisoida kansojen etnokulttuurista perintöä,
muodostaa etnokulttuurisen matkailun kehittämiseen tähtäävän
tietoympäristön. Kohderyhmä - kansalliskulttuurijärjestöjen
aktivistit ja edustajat, tiedotusvälineiden edustajat, Suomen ja Venäjän koulutus- ja
kulttuurilaitokset, etnokulttuuri- ja matkailukeskukset, nuoriso. Hankkeen
tarkoituksena on popularisoida etnokulttuurista matkailua sekä toteuttaa
mediahankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä kiinnostusta suomalais-
ugrilaisten kansojenrikkaaseen perintöön. Mediafoorumin ohjelma koostuu
kulpailu-, festivaali- ja kuolutusosuudesta, johon kuuluu myös "Etnofokus"
-valokuvanäyttely .

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Suomi-Venäjä-seura, Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus Helsingissä, suomalais-ugrilaiset alueet.