Suomen Metsämuseosäätiö sr

Hankenumero
037/2020
Ehdotetun hankkeet toimiala
Historia
Hallinnollinen alue - Suomi
Etelä-Savo
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Yhteistyön kehittäminen: metsäkulttuuri, metsäsuhteet ja kestävä puun käyttö.

Hankkeen tavoitteena on lisätä museoiden välistä kulttuuriyhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Hankkeen aikana tehdään tutustumis- ja verkostoitumismatkoja ja sovitaan konkreettisista yhteistyön tavoista. Hankkeen lopputuloksena syntyy konkreettinen toteutussuunnitelma yhteistyöstä.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Suomi ja Venäjä ovat Euroopan metsävaltaisimpia alueita. Metsät ovat keskeinen osa alueiden kulttuuriperintöä ja elämäntapaa. Metsät ovat keskeinen osa alueiden maisemaa ja metsiä myös hyödynnetään monella eri tavalla. Metsissä ulkoillaan, metsästetään ja kerätään esimerkiksi marjoja ja sieniä. Metsät ovat myös inspiroineet taiteilijoita monella eri tavalla. Puuta on aina hyödynnetty myös uusiutuvana rakennusmateriaalina ja energian lähteenä.

Puuta jalostetaan ja käytetään nykyisin pääosin teollisesti. Tämän vuoksi vanha perinnerakentamiseen, puun työstämiseen puukäsitöihin liittyvä osaaminen on vähitellen katomassa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla voitasiin jakaa puuhun liittyvää perinnetietoja ja osaamista museoiden välisenä yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä museoiden välistä kulttuuriyhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. Suomen Metsämuseo Lusto on alustavasti keskustellut yhteistyön kehittämisestä Kizhin museon kanssa. Lisäksi Lusto on kiinnostunut etsimään myös muita metsäkulttuuriin, luontoon, metsäntutkimukseen ja puuhun liittyviä yhteistyökumppaneita.

Hankkeen aikana tehdään kolme tutustumis-, verkostoitumis- ja suunnittelumatkaa Suomesta Venäjälle. Ensimmäinen matka suuntautuu Petroskoin ja Karjalan alueelle ja toinen matka suuntautuu Pietarin alueelle. Kolmannen matkan aikana tutustutaan valitun kumppanin näyttely-, tapahtuma- ja kokoelmatoimintaan tarkemmin ja tehtään suunnitelmia tulevasta yhteistyöstä. Venäjältä tehdään vastaavat tutustumis- ja verkostoitumismatkat Lustoon ja Suomeen.

Matkojen aikana tutustutaan kulttuuri-, tutkimus- ja museoalan toimijoihin ja pyritään sopimaan konkreettisista yhteistyön tavoista. Yhteistyö voisi olla esimerkiksi metsiin, metsäsuhteisiin ja puun käyttöön liittyvää näyttelyvaihtoa, yhteisiä näyttelyitä, asiantuntijaseminaareja tai osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Hankkeen lopputuloksena syntyy konkreettinen toteutussuunnitelma yhteistyöstä Luston sekä 1-3 venäläisen museon välillä.

Hankkeen avulla voidaan lisätä kulttuuriyhteistyötä ja tehdä tunnetuksi metsiin ja puuhun liittyviä kulttuurimatkailukohteita Suomessa ja Venäjällä.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Olemme alustavasti keskustelleet Karjalan tasavallassa sijaitsevan Kizhin museon kanssa yhteistyön kehittämisestä. Lisäksi olemme kiinnostuneita löytämään yhteistyökumppaneita myös ainakin Pietarin alueelta. Suomen Metsämuseo Lustolla on jo hankeyhteistyötä Pietarin kasvitieteellisen puutarhan kanssa.