Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy

Hankenumero
038/2020
Ehdotetun hankkeet toimiala
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Hallinnollinen alue - Suomi
Häme
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita / Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Hankkeen nimi

Suomalais-Venäläinen keskiaika.

Hämeen Keskiaikatapahtumat Oy tuottaa vuosittain Hämeenlinnassa, Suomessa järjestettävää Hämeen Keskiaikafestivaalia. Tapahtuma on yli 20 vuotta vanha. Jotta tapahtumamme voi kasvaa ja laajentua etsimme tapahtumalle yhtesityökumppania Venäjältä. Yhteistyö Venäjän laajan keskiaikaisen musiikin ja tapahtumien verkoston kanssa lisäisi tietoisuutta venäläisestä keskiaikakultturiista ja mahdollistaisi esiintyjien liikkuvuuden tapahtumien välillä.

Hanke-ehdotuksen kuvaus

Hankkeen tavoitteet: Tavoitteena on luoda lisätä keskiaikaisen kulttuurin tietoisuutta maidemme kesken ja tuoda sitä näkyvästi esille esiintyjien ja tapahtumien toimesta.

Hankkeen kohderyhmä: Keskiaikaiseen teemaan sopivat muusikot, esiintyjät, tapahtumat.

Hankkeen toteutus ( mitä tehdään, miten toteutetaan, aikataulu):
Hanke alkaisi syksyllä 2020, kestäisi tästä vuoden, tähtäisi meidän osalta 2021 vuoden festivaaleihin.
Venäläisen yhteistyökumppanin rooli ja tämän saama hyöty:
Venäläinen yhteistyökumppanin rooli, mikäli kyseessä olisi keskiaikainen tapahtuma olisi kumppanuus, tietojen ja esiintyjien vaihtoa. Jos kumppaniksi valikoitusi Venäläinen esiintyjä saisi esiintyjä kauttamme mahdollisuuden ponnistaa esille myös Suomessa, lisää keikkoja ja julkisuutta. Olisi kumppanina sitten tapahtuma tai esiintyjä hyöty yhteistyöstä tulisi tietotaidon, ohjelmiston, esiintyjien sekä markkinoinnin muodossa. Yhtesityö toisi esille keskiaikaista kulttuuria monipuolisemmin ja kattavemmin kuin koskaan aiemmin.

Ehdotus etsittävästä yhteistyökumppanista

Venäjällä olevia keskiaikatapahtumia/festivaalia