Hankkeet ja Haku

Vuosi

Hallinnollinen alue- Venäjä

Hallinnollinen alue – Suomi

012/2021
Kultforum

Kansainvälinen hanke - Elinkeinotyöpaja - "Elävä perintö".

012/2022
Image
Anttilan koulu Naulakko
9-15 vuotiaden käsityön opetus Suomen ja Venäjän kouluissa.
013/2019
Kultforum

Sosiokulttuurisen aktivisuuden ja vuorovaikutuksen erilaisten muotojen luominen museoympäristössä. Tehtävänä on yhteistyön kehittäminen kulttuurin, koulutuksen ja terveellisten elämäntapojen keinoin.

013/2020
Kultforum

Mummot 2.1 -hanke. Mummot 2.1 on Mummot 2.0-hankkeen jatkohanke. Hankkeen tarkoituksena on jakaa suomalaisten ja venäläisten isoäitien kokemuksia ja taitoja.

013/2021
Kultforum

Sulkakynästä digiin. Hankkeen tarkoitus on jakaa kokemuksia sähköisten asiakirjojen järjestämisestä arkistoinnissa. Retrospektiiviset ja nykyaikaiset sähköiset asiakirjat ovat välttämätön osa yhteistä kulttuuriperintöä.

013/2022
Image
Runolaulu-Akatemia Kantelekurssi
Suomalais-ugrilaisen kulttuuripääkaupunkivuoden 2023 valmistelu
014/2019
Kultforum

Kutsumme eri genrejen taideryhmiä Suomesta yhteisiin esityksiin Tverin alueen kulttuuritilaisuuksissa.

014/2020
Kultforum

Delphic Games on taiteenalojen kilpailuja nuorille korkean tason taitajille.

014/2021
Kultforum

"Yhteinen Pohjolamme", ympäristö- ja yhteisötaidehankkeen puitteissa pidetään pedagoginen foorumi ja seminaari, jonka yhteydessä järjestetään metodisten aineistojen kehittämisen kilpailu lasten ympäristökasvatuksen alalla.

014/2022
Image
Kamarikuoro Aava
Kahdella rannalla
015/2019
Kultforum

Paikan nero / Genius loci –koulumuseo.

015/2020
Kultforum

Venäläisen kulttuuriyhteistyön vahvistaminen musiikin, tanssin, teatterin, nukketeatterin, kirjallisuuden, kuvataiteiden ja käsityöperinteiden osalta.

015/2021
Kultforum

"Viisas rakkaus".
Aleksanteri Ahola-Valo: "Ihmiset, jotka työskentelevät pienen lapsen hyväksi, kouluttajat ja kasvattajat ovat kaikkein tärkeimmät ihmiset maailmassa".

015/2022
Image
Concert in Maikop
Tangokonsertti
016/2019
Kultforum

Historia- ja matkailuklusteri "Weberhavn":
1. Temaattisen matkailun kehittäminen Viipurin piirissä Leningradin alueella.
2. Historiallisten matkailureittien edistäminen.

016/2020
Kultforum

Inkeriläisten Historian Tallentaminen

Kerätään ja tallennetaan historiallista tietoa Inkerinmaasta ja alueen asukkaista. Samoin sotilaista ja myös niistä, jotka ovat tilapäisesti olleet alueella.