Hankkeet ja Haku

Vuosi

Hallinnollinen alue- Venäjä

Hallinnollinen alue – Suomi

042/2019
Kultforum

On monta eri Karjalaa -hankkeen tavoitteena on Suomalaisten ja Venäläisten asukkaiden tutustuminen Suomen ja Venäjän kulttuuriin ja meidän yhteiseen historiaamme.

042/2020
Kultforum

ECOC ja rajat ylittävä kulttuuri- ja luovien alojen yritysyhteistyö.

042/2021
Kultforum

Hankkeen nimi: Saamelaisten myytit, kansantarut ja sadut sarjakuvina

043/2019
Kultforum

Luodaan taidefestivaalipaikka, joka yhdistää Pohjoismaat ja Baltian alueet.

043/2020
Kultforum

Haukkasaaren perinteen vaaliminen ja Repolaan suuntautuvien matkojen edistäminen.

043/2021
Kultforum

Traektoria-säätiö jatkaa hanketta koskien Karjalan tasavallan Mujejärven piirin Haukkasaari-kylän ja muiden historiallisten kylien kulttuuri- ja historiaperinnön säilyttämistä opetus- ja tutkimustoiminnan välityksellä.

044/2019
Kultforum

Nukkeja. Hahmoja. Kuvioita.

Tavoitteena on yhdistää Nevajoen valuma-alueen asukkaita.

044/2020
Kultforum

Lähdetään matkaan positiivisesti, iloisesti, kepein mielin teemalla 'Ihanat Terijoen kesät ja Viipurin musiikki'.

044/2021
Kultforum

X Käsityöfestivaali "Perinnelelun työpaja".

045/2019
Kultforum

Puuesineiden museo: yhteisen ohjelman, näyttelyjen ja tapahtumien järjestämien etnografisissa sekä etnografiaan erikoistuneissa museoissa.

045/2020
Kultforum

Hankkeen tarkoituksena on nuorten vapaa-ajantoiminnan tunnetuksi tekeminen, uusien ja olemassa olevien muotojen kehittäminen. Nuorisotyöntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö venäläisten nuorisotyöntekijöiden kanssa.

045/2021
Kultforum

Yhteistyö on suunnattu nuorelle opiskelijayleisölle audiovisuaalisen televisiotuotteen luomisen alalla. Yhteistyö sisältää kulttuurienvälistä viestintää Venäjän ja Suomen perinteiden, arvojen ja kulttuurien edistämiseksi.

046/2019
Kultforum

Kansainvälinen museo- ja matkailuprojekti Kulttuurireitti Shylad, kyvbur, serpas/Musiikki, sana, mielikuva. Hanke tavoittelee Syktyvdinin, Moskovan ja Suomen kulttuuriyhteisöjen vuorovaikutusta.

046/2020
Kultforum

Venäläisten kansansoitinten mestarikurssi ja konsertti

046/2021
Kultforum

"Luonto on upeiden kuvien varasto"

047/2019
Kultforum

Kansainvälinen nuorten festivaali "Tell your vision".