Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
103/2018
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena päätettiin järjestää kaksi seminaaria suomen kielen opettajille ja tutustua niihin suomalaisiin kouluihin, joiden rakennuksista löytyy muitakin sosiaalipalveluja.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä