Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
046/2018
Virallinen nimi:
Karjalan kansallinen teatteri
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Art-Master ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kira Mirutenko
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Sovittiin Jyväskylän teatterifestivaali Sampoon osallistumisesta.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy