Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
035/2018
Virallinen nimi:
Inkeriläinen akateeminen kuoro "Inkeri"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä -seura Savonlinnan osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Imatova Nadezhda
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätettiin luoda yhteistyösuunnitelma, määritelty pääasialliset tapahtumat verkoistumista varten ja suunniteltu tutustumiskierrokset.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä