Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
005/2018
Virallinen nimi:
Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seura
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Marja Malmi
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena saatiin aikaan sopimus yhteyksien jatkamisesta järjestöjen välillä . Erityisiä hankkeita tai ideoita ei käsitelty.

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä