Olet täällä

Hankkeet 2013

Novgorodin kulttuurifoorumiin oli venäläisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia suomalaisille toimijoille. Venäjältä tuli 364 hanke-ehdotusta taiteen ja kulttuurin eri aloilta. Suomalaisilta toimijoilta tuli 182 vastausta.

Novgorodin kulttuurifoorumissa neuvoteltiin 124 alustavasti sovitusta hankkeesta. Neuvotteluiden pohjalta syntyi myös muutama uusi hanke. 

Venäläisten hanke-ehdotuksia ja suomalaisten vastauksia sekä Novgorodin kulttuurifoorumin partnerineuvotteluiden tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevien linkkien kautta.

Hanke Venäläinen partneri ja hanketiedot Suomalainen partneri Hankkeen lyhyt kuvaus
1 / 2013 Novgorodin lasten taidekoulu Studio ArkMair Hankkeen puitteissa halutaan järjestää akvarellimaalaukseen ja lasitekniikkaan liittyvää koulutusta.
2 / 2013 Lasten ja nuorten kirjastokeskus Tšitaj-gorod Oulun kaupunginkirjasto, Kajaanin kaupunginkirjasto, Ely-keskus Oulu Hanke-ehdotus koskee suomalais-venäläisten kirjasto- ja tietopalvelutoimintaa käsittelevien yhteisten seminaarien järjestämistä. Seminaareissa käsitellään kirjaston johtamista ja teini-ikäisten kirjastopalveluita.
3 / 2013 Pihkovan alueen valtiollinen filharmonia # Hanke-ehdotus koskee kansallisten kielisoittimien soittajien festivaalin ja kilpailun järjestämistä.
4 / 2013 Karjalan alueellinen hallinnon, talouden ja oikeuden instituutti (Petroskoin valtiollinen yliopisto) A) Oulun seudun ammattikorkeakoulu (kulttuurialan yksikkö)

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-venäläisenä yhteistyönä halutaan laatia kulttuurituotannon ja matkailun koulutusohjelma ja käynnistää se.
5 / 2013 Petroskoin kaupungin kulttuurikeskus # Käsityöpainotteisen taideleirin järjestäminen lapsille.
6 / 2013 Karjalan valtiollinen pedagoginen akatemia

- Neuvottelujen tuloslomake

Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Hanke on jatkoa yhteistyölle, joka tähtää viittomakielen tulkkien koulutuksen kehittämiseen ja tulkkien kouluttamiseen.
7 / 2013 Kaupungin kulttuuripalatsi "Sovremennik" # Hanke tähtää saamelaistaiteen tunnetuksi tekemiseen ja levittämiseen. Sen puitteissa on mahdollista järjestää yhteisiä kulttuuritapahtumia ja vaihtaa ajatuksia siitä, miten nuorten kulttuurikasvatusta voitaisiin edistää.
8 / 2013 Stavropolin valtiollinen akateeminen draamateatteri # Hankkeen puitteessa halutaan järjestää teatteriesitysvierailuja.
9 / 2013 Lipetskin valtiollinen akateeminen draamateatteri # Teatterialan yhteistyötä joko esitysvierailuiden, festivaalihankkeen tai tutkimustyön muodossa.
10 / 2013 Mordvan tasavallan jazzorkesteri Big Band Saransk

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste Tavoitteena on harjoittaa venäläisten ja suomalaisten jazzorkestereiden yhteistyötä, muodostaa venäläis-suomalaisia kokoonpanoja sekä järjestää konsertteja Suomessa ja Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla.
11 / 2013 Komin tasavallan valtiollinen ooppera- ja balettiteatteri # Komin tasavallan baletti- ja oopperateatterin balettiryhmä esittää suomalaisella partnerille vierailumatkoja Suomeen. Huomiota herättänyt teos Tanssit pro… esittelee musiikki- ja tanssitaiteen uusia virtauksia.
12 / 2013 Hanti-Mansian luonto- ja kansojen museo # Obin ugrikansojen kulttuuriperinnöstä kertovan näyttelyn tuominen Suomeen.
13 / 2013 Hanti-Mansian luonto- ja kansojen museo # Suomalainen partneri kutsutaan osallistumaan Hanti-Mansian luonto- ja kansojen museon tutkimustoimintaan (retket, kurssit, matkailu).
14 / 2013 Hanti-Mansian luonto- ja kansojen museo Museovirasto / Suomen Kansallismuseo Suomalaiselle partnerille tarjotaan näyttelyjä, jotka esittelevät Obin ugrilaisten kulttuuria. Vastavuoroinen mahdollisuus saada näyttely esille Hanti-Mansiassa.
15 / 2013 Tšalnan kulttuuritalo Nummi-Pusulan tanhuujat ry.

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-ugrilaisten kansojen festivaalin järjestäminen Suomessa. Festivaaliohjelmassa muun muassa kansallispukutyöpajoja.
16 / 2013 Mordvan tasavallan elokuva-arkisto

- Neuvottelujen tuloslomake

Hämeen Keskiaikamarkkinat, Hämeen Linna Keskiaikayhdistys ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-venäläisenä hankkeena halutaan toteuttaa suomalais-ugrilainen elokuvafestivaali, jolla esitetetään dokumentteja kansojen kulttuurista, perinteistä ja tavoista.
17 / 2013 Mordvan tasavallan elokuva-arkisto Produs Oy Suomen ja Mordvan kansojen kulttuurista ja tavoista kertovan yhteisen dokumenttielokuvan tekeminen.
18 / 2013 Kamtšatkan aluepiirin valtiollinen kulttuurialan ammatillisen lisäkoulutuksen keskus # Ulkoilmamaalauksien järjestäminen lasten taidekoulujen oppilaille Suomessa ja Venäjällä, Kamtšatkan aluepiirin alueella.
19 / 2013 Šimskin piirin kulttuurikomitea # Suomalais-venäläisen kansantanssifestivaalin järjestäminen.
20 / 2013 Novgorodin alueen valtiollinen elokuvapalvelu # Suomalaisen elokuvan festivaalin järjestäminen Novgorodissa suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin yhteydessä.
21 / 2013 Tulan kaupungin keskuskirjastojärjestelmä

- Neuvottelujen tuloslomake

Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Kirjastojen välistä yhteistyötä erityisesti nuorille suunnattujen näyttelyiden ja teemaseminaarien muodossa.
22 / 2013 Lasten ja nuorten kirjastokeskus Tšitaj-gorod Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Vapaaehtoisten rekrytoiminen mukaan kirjaston toimintaan. Vapaaehtoisryhmien hankekilpailun järjestäminen.
23 / 2013 Keski-Uralin perinteisen kansankulttuurin keskus # Osallistuminen (eri tavoin) Uralin suomalais-ugrilaisten kansojen pelifestivaalin (suunnattu lapsille) toteuttamiseen.
24 / 2013 Keski-Uralin perinteisen kansankulttuurin keskus # Osallistuminen (eri tavoin) Uralin suomalais-ugrilaisten kansojen perinnenukke -multimediaesityksen toteuttamiseen.
25 / 2013 Keski-Uralin perinteisen kansankulttuurin keskus # Osallistuminen (eri tavoin) näyttelyn Uralin suomalais-ugrilainen maailma toteuttamiseen.
26 / 2013 Tulan alueellinen näkövammaisten erityiskirjasto # Avustaminen museo- ja kirjastotoiminnan mukauttamisessa näkövammaisille.
27 / 2013 Venäjän alueiden välinen kirjailijaliitto A) Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry, Suomen venäjänkielinen kirjallinen yhdistys ry

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste) 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisten ja venäläisten kirjailijaliittojen ja -seurojen yhteistyö. Suomalaisen kirjallisuuden ja artikkeleiden julkaiseminen venäjän kielellä.
28 / 2013 Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan kansainvälinen muotikeskus # Muotinäytösten tuominen Suomeen. Muu vaatetusalaan liittyvä yhteistyö.
29 / 2013 Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan kansainvälinen muotikeskus # Muotialan tapahtutuman tuominen Suomeen. Muu vaatetusalaan littyvä yhteistyö.
30 / 2013 Tulan alueellinen näkövammaisten erityiskirjasto # Yhteistyö koskettelukirjojen parissa.
31 / 2013 Kunnallinen kulttuuri- ja vapaa-ajankeskus # Suomalainen partneri kutsutaan mukaan käyttötaide- ja taidekäsitöihin liittyviin tapahtumiin.
32 / 2013 Tulan alueellinen tiedekirjasto # Kokemusten vaihto kirjastomuseoiden toimintaan liittyen ja yhteisten virtuaalinäyttelyiden järjestäminen.
33 / 2013 Tverin alueellinen M. I. Suvorovin näkövammaisten erityiskirjasto Celia Näkövammaisten kirjasto Yhteistyötä koskettelukirjojen parissa.
34 / 2013 Ižman kotiseutumuseo # Yhteistyötä kulttuurimatkailun alalla.
35 / 2013 Lasten musiikkikoulu nro 1 # Lasten musiikkikoulun opiskelijat halutaan tutustuttaa suomalaisiin kansansoittimiin.
36 / 2013 Valokuvakerho Imandra # Yhteistyötä valokuvataiteen alalla: yhteisten näyttelyiden ja festivaalien järjestäminen.
37 / 2013 A. P. Tšehovin valtiollinen museo ja suojelualue Melihovo # Tšehovin elämää ja tuotantoa esittelevään näyttelyyn liittyvä kulttuurivaihto.
38 / 2013 A. P. Tšehovin valtiollinen museo ja suojelualue Melihovo # Yhteisten teatteriproduktion toteuttaminen museon teatterin ja suomalaisen teatteriryhmän kesken.
39 / 2013 A. P. Tšehovin valtiollinen museo ja suojelualue Melihovo # Kesäkoulun järjestäminen venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajille.
40 / 2013 Karhumäen koulu nro 1 Kaavin kirkonkylän koulu Lukemista edistävän hankkeen toteuttaminen.
41 / 2013 Karhumäen koulu nro 1 # Koulujen välistä yhteistyötä koulussa toimivan median (koulutv ja -lehti) alalla.
42 / 2013 kasakoiden laulu- ja tanssiyhtye Stavropolje # Laulu- ja tanssiyhtyeen esitys Suomessa.
43 / 2013 Saratovin alueellinen kuoromusiikkiteatteri

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste) Kuorolaulutyöpajan järjestäminen, yhteistyö sinfonia- tai kamariorkestereiden, urkujensoittajien tai muiden musiikkikokoonpanojen kesken.
44 / 2013 Rakennushistoria- ja maisemamuseo Tulan nekropoli # Yhteistyötä kalmistojen tutkimuksen alalla.
45 / 2013 Permin kotiseutumuseo # Suomalais-ugrilaisten kansojen juhlakulttuuriin tutustuttavien näyttelyiden ja tapahtumien toteuttaminen.
46 / 2013 Kontupohjan piirin keskuskirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Oulun kaupunginkirjasto, Kajaanin kaupunginkirjasto, Ely-keskus Oulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyö kirjastonhoitajien ammattiopetuksen saralla.
47 / 2013 Kontupohjan piirin keskuskirjasto # Yhteistyötä kirjastohenkilökunnan osaamisen kehittämiseksi ja yhteisten kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.
48 / 2013 Kontupohjan piirin keskuskirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Oulun kaupunginkirjasto, Kajaanin kaupunginkirjasto, Ely-keskus Oulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Lukusali online -hanke: lukusalien toiminnan tarkasteleminen sekä erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen. Järjestöjen ja kirjastojen välinen yhteistyö uusin keinoin.
49 / 2013 Lasten musiikkikoulu nro 6 # Suomalaisten ja venäläisten adoptioperheiden välinen kokemusten vaihto ja tähän liittyen yhteisen tv-ohjelman toteuttaminen.
50 / 2013 Jamalin nenetsian autonomisen piirikunnan museo- ja näyttelykompleksi

- Neuvottelujen tuloslomake

Arctic Centre - University of Lapland

- Neuvottelujen tuloslomake

Anastasia Lapsuin (käsikirjoituksia, filmejä jne) materiaaleja käsittävän digitaalisen resurssin luominen.
51 / 2013 Jamalin nenetsian autonomisen piirikunnan museo- ja näyttelykompleksi 

- Neuvottelujen tuloslomake

Arctic Centre - University of Lapland

- Neuvottelujen tuloslomake

Nenetsien ja hantien kulttuuria ja heidän käsityksiään kodista ja maailmasta esittelevä kiertonäyttely "Koti ja maailma napapiirissä: perinteiset kulttuurit". Näyttelyn yhteydessä työpajoja ja muita interaktiivisia toimintoja.
52 / 2013 Jamalin nenetsian autonomisen piirikunnan museo- ja näyttelykompleksi 

A) Neuvottelujen tuloslomake

A) Arctic Centre - University of Lapland

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Museovirasto / Suomen Kansallismuseo

Etnografisten ja historiallisten museoesineiden, kirjojen, muiden tietoaineistojen esim. video- ja äänijäljenteiden molempia hyödyttävä vaihto (suomalais-ugrilainen ja samojedikulttuuri).
53 / 2013 Demjanskin lasten taidekoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Aimokoulu - Hämeenlinnan lasten ja nuorten kuvataide- ja käsityökoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Lasten musiikki- ja taidekasvatusyhteistyö: taidetapahtumien, konferenssien, näyttelyjen ja konserttien järjestäminen Suomessa ja Venäjällä.
54 / 2013 Kalmukian valtiollinen tanssiteatteri "Ojraty" Suomi-Venäjä-Seura ry. Kalmukian tanssikulttuurin tunnetuksi tekeminen, kokemuksien vaihto
55 / 2013 Levzhan taajaman kulttuuri- ja harrastuskeskus, Mordva Nummi-Pusulan Tanhuujat ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Mordvalainen kansanlaulu- ja tanssiyhtye "Aru lihtäbrä" haluaa konsertti, festivaali yms. yhteistyötä.
56 / 2013 Saranskin kaupungin Kulttuuripalatsi Hämeen Keskiaikamarkkinat, Hämeen Linna Keskiaikayhdistys ry Kansanmusiikkiryhmien välinen yhteistyö, konserttivierailut, molempien maiden festivaaleille osallistuminen.
57 / 2013 Karjalan tasavallan kuvataiteiden museo

A) Neuvottelujen tuloslomake

A) Taiteen edistämiskeskus (Joensuun sivutoimipiste)

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Toimintaryhmä Olettamo
C) Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste)

Kansainvälinen "Kalevala. Uusi näkemys" -näyttely Kalevalan ensimmäisen julkaisun 180-vuotisjuhlan johdosta. Näyttelyn tavoite on verrata museon kokoelman taideteoksia ja venäläisten sekä suomalaisten taitelijoiden uusia töitä.
58 / 2013 Karjalan tasavallan kuvataiteiden museo Joensuun kaupunki/Joensuun taidemuseo ONNI "Na vse vremena" (Ikiajoiksi) on yhteinen multimediaohjelma, joka kolmiulotteisena esittäisi Suomen ja Venäjän museoiden arvokkaita teoksia.
59 / 2013 Karjalan tasavallan kuvataiteiden museo Joensuun kaupunki/Joensuun taidemuseo ONNI Yhteisen "Arkielämä ja juhlat" -multimediatuotteen luominen. Tavoite: esittää arkielämää ja juhlia kuvailevia taideteoksia sekä Venäjällä että Suomessa.
60 / 2013 Tverin alueellinen M. I. Suvorovin sokeiden erityiskirjasto # "Lukutila" ("Prostranstvo dlja tštenija"): näkövammaisille tarkoitettuen tilojen sisustamiseen liittyvän kokemuksen vaihto; ystävyyskaupunkien (Tver ja Hämeenlinna) välisten suhteisen vahvistaminen.
61 / 2013 Kamtšatkan alueellinen S. P. Krašeninnikovin tieteellinen kirjasto # Hankeen päämääränä on Kamtšatkan historiasta sekä suomalaisten osallistumisesta Kamtšatkan kehittämiseen ja tutkimiseen kertovan uuden ja ainutlaatuisen tietolähteen tuottaminen.
62 / 2013 Toljatin kaupungin kirjasto # Hankkeen tavoitteena on ammattikokemuksen ja työmenetelmien vaihto, kirjojen ja lukemisen edistäminen ja kulttuuritapahtumien järjestäminen. Kohderyhmänä nuoret.
63 / 2013 Rjazanin alueen lastenkirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Lasten tutustuttaminen naapurimaan lastenkirjailijoiden tuotantoon, lasten virtuaalikeskustelu kirjailijoiden kanssa, asiantuntijoiden välinen kokemusten vaihto.
64 / 2013 N. A. Rimski-Korsakovin Pihkovan alueen taideoppilaitos # Projektin tavoitteet: tietotekniikan käytön laajentaminen musiikkitieteissä, etäopiskelun avulla nykysäveltajien musiikkiin tutustuminen, etäopiskeluohjelman laatiminen.
65 / 2013 Minusinskin draamateatteri # Vierailuvaihdot, yhteistyöprojekti, kokemusten vaihto, työpajat, konferenssit.
66 / 2013 Rjazanin alueen lastenkirjasto # Projektin tavoite on opettaa lapsia käyttäytymään turvallisesti (ulkona, kotona, internetissä) sekä kokemuksenvaihto kirjaston kasvatusroolista (4-14-vuotiaat lapset).
67 / 2013 Mordvan laulu- ja tanssiyhtye Umarina # Festivaalivierailut, kiertueet, kokemusten vaihto ja seminaarit.
68 / 2013 Samaran alueen yleinen tiedekirjasto # Osallistuminen Samarassa järjestettävälle "Nuoret nuorille" taide- ja kulttuurileirille (18-35-vuotiaat, ruokailun ja majoituksen maksaa venäläinen osapuoli).
69 / 2013 Samaran alueen yleinen tiedekirjasto # Tutkimusyhteistyö liittyen Konstantin Grotiin (1815-1897). Hän toimi mm. Samaran kuvernöörinä ja Helsingin yliopistossa filosofian professorina. Tarkoituksena on tutkia Grotin ja hänen perheensä yhteyksiä Suomeen Suurruhtinaskunnan aikana. Vuonna 2015 on Grotin 200-vuotisjuhla.
70 / 2013 Kinešman A.N. Ostrovskin draamateatteri # Ohjataan S. Dievin näytelmä "Venäläinen harha". Näytelmä on kirjoitettu Kinešmasta ja Vantaasta, jotka solmivat ystävyyssuhteet v. 1968.
71 / 2013 Venäjän kirjailijaliiton Karjalan osasto Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste)

- Neuvottelujen tuloslomake

Musiikin ja runouden kansainvälinen festivaali "Pohjoinen lyyra" syyskuussa 2015 XVI suomalais-venäläisen kulttuuriforumin aikana. Tavoitteena on tukea ja kehittää lasten ja nuorten musiikki- ja kirjallisuustaidetta.
72 / 2013 Lipetskin alueellinen erityiskirjasto näkövammaisille # Hankkeen tavoitteena on yhteistyö Suomen erityiskirjastojen kanssa, jotka palvelevat näkövammaisia: yhteistyönäyttelyjä, kulttuuritapahtumia, seminaareja ja konferensseja.
73 / 2013 Jaroslavlin lasten taidekoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Keski-Suomen toimipiste

- Neuvottelujen tuloslomake

Jatkohanke: Taiteen polku. Taidekohteiden luominen Land-Art -tyyliin Suomen ja Venäjän alueella.
74 / 2013 Valtiollinen museo, "Pohjois-Venäjän taidekulttuuri" (Arkangel)

- Neuvottelujen tuloslomake

Rovaniemen taidemuseo

- Neuvottelujen tuloslomake

Jatkohanke: yhteistyönäyttely ja seminaari "Pohjoiset helmet" Aleksandr Borisovin ja Juho Kyyhkysen napaseutua esittelevät työt.
75 / 2013 Kalugan alueellinen filharmonia # Kalugan filharmonian tanssi- ja musiikkiryhmien vierailukonsertit , kiertueet Suomessa. Mahdollista järjestää myös vastavierailuja Kalugan filharmonian saliin.
76 / 2013 Kostroman alueellinen nukketeatteri # Nukketeatterin osallistuminen festivaaleille ja vastavierailut.
77 / 2013 Nenetsian A.I.Pitškovin keskuskirjasto # Yleinen kirjastoyhteistyö suomalaisten kanssa: lukemisen edistäminen, seminaarit, konferenssit, kokemuksen vaihto.
78 / 2013 Karjalan tasavallan kansalliskirjasto Hämeenlinnan kaupunginkijasto - Hämeen maakuntakirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Jatkohanke: kirjastoyhteistyö internetin välityksellä, erilaisten tapahtumien, seminaarien järjestäminen mm. hiekka-animaatiokilpailu.
79 / 2013 Karjalan tasavallan kansalliskirjasto # Jatkohanke: kirjastoyhteistyö, tärkeimpänä tapahtuma Kalevalan päivät Joensuussa..
80 / 2013 Karjalan tasavallan kansalliskirjasto A) Oulun kaupunginkirjasto, Kajaanin kaupunginkirjasto, Ely-keskus Oulu

- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Joensuun seutukirjasto

Jatkohanke: kirjastoyhteistyö, jonka tavoitteena on kehittää uusi palvelumuoto kirjaston asiakkaille sekä Karjala-nurkkien toteuttaminen Joensuun ja Kajaanin kirjastoihin.
81 / 2013 Vologdan alueen musiikkiopisto # Pohjoisen ja suomalais-ugrilaisen kansanperinteen tutkimus, jonka päätteeksi toteutetaan Vologdan alueen hääseremonian vanhojen perinteiden mukaan "Semenkovo" -luonnonpuistomuseolla, yhdistäen uusia musiikkisuuntia vanhoihin kansanperinteisiin.
82 / 2013 Vologdan alueen musiikkiopisto # Toteuttaa yhteistyössä musiikki- ja teatteriesitys "Aino" Kalevalan pohjalta ja sen esittäminen sekä Suomessa että Venäjällä.
83 / 2013 Venäjän tiede- ja kulttuurikeskus (Helsinki) säveltäjä Harri Wessman Suomen ja Venäjän nykysäveltäjien välinen yhteistyö: konsertit ja kokemusten vaihto.
84 / 2013 Karjala-Suomi -ystävyysseura

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalaiset mestarit haluavat oppia suomalaisilta uusia jouluaiheisten käsityö- ja askarteluesineiden valmistusta sekä opettaa suomalaisille omia taitojaan. Vaihtaa laajemmin tietoa suomalaisista ja karjalaisista jouluperinteistä.
85/ 2013 Novgorodin A.S. Arenskin filharmonia

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura Uudenkaupungin osasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Novgorodilaisen musiikki- ja runolauluteoksen "Sadkon" vierailuesitykset Suomessa.
86 / 2013 Kunnallinen kulttuurilaitos "Biblionika" # Jatkohanke "Suomi-Venäjä. Luemme yhdessä"- internethankkeen puitteissa järjestetään kansainvälinen luovan toiminnan kilpailu, joka on tarkoitettu 6-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tuloste esitteleminen Novgorodin foorumisssa.
87 / 2013 Kunnallinen kulttuurilaitos "Biblionika"

- Neuvottelujen tuloslomake

Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Jatkohanke: Novgorodin ja Lounais-Suomen ja Pohjanmaan kirjastojen ja niiden henkilökunnan välinen yhteistyö ja kokemuksen vaihto.
88 / 2013 K. A. Gogolevin kulttuuri- ja näyttelykeskus # Laaja-alainen taideyhteistyö: koulutus, ulkoilmanäyttelyt, -leirit, kuvataiteilijoiden, valokuvaajien tapaamiset.
89 / 2013 Karjala-Suomi -ystävyysseura

- Neuvottelujen tuloslomake

Elpo ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Jatkohanke: Aleksanteri Ahola-Valoon liittyvä yhteistyö mm. luentoseminaari, muistokylttien pystyttäminen, Ahola-Valosta kertovan kirjan kääntäminen venäjäksi..
90 / 2013 Elävä kylä, Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö # Tavoitteena on parantaa Karjalan tasavallan eteläosassa asuvien iäkkäiden asukkaiden elämää suomalaiselta partnerilta saadulla tietotaidolla (kulttuuribussit, erilaiset kurssit yms.)
91 / 2013 Tihvinän kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa koordinoiva metodinen keskus # Suomalaista kulttuuria (käsityö, valokuva, elokuva, kuvataide, musiikki, kirjallisuus) esittelevien päivien järjestäminen Tihvinässä. Laaja-alainen kulttuuri- ja matkailuyhteistyö.
92 / 2013 Tihvinän kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa koordinoiva metodinen keskus # Suomalaisia pyydetään osallistumaan Tihvinässä järjestettäville vepsän kulttuurin festivaaleille.
93 / 2013 Kargopolin historiallis-arkkitehtoninen taidemuseo # Suomalaisia pyydetään osallistumaan Kargopolissa 17-19.tammikuuta järjestettävään loppiaisen ajan "Kristallisoitto" -festivaaliin: kirkonkellojen soittajat, jääveistosten tekijät, laulajat, tanssijat, kansanmusiikinesittäjät, tapahtumamatkailun kehittäjät.
94 / 2013 Astrahanin valtiollinen Dogadinin taidegalleria # Kokemusten ja tietotaidon vaihto suomalaisten lasten taidekasvatukseen perehtyneiden museoiden kanssa.
95 / 2013 Toljatin kotiseutumuseo # Suomalaisten nykytaiteilijoiden, muotoilijoiden, muusikoiden ja muiden taiteilijaryhmien osallistuminen Toljatissa järjestettäville museopäiville. Osallistuminen sosiaalikulttuuristen hankkeiden kilpailuun.
96 / 2013 Valtiollinen S.Jeseninin suojelualuemuseo # Suomalaisia aikuisia, lapsia ja nuoria kutsutaan osallistumaan Rjazanissa vuosittain järjestettävälle nykytaiteen festivaaleille.
97 / 2013 "Komikinovideoprokat" (Komin elokuvakeskus)

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura

- Neuvottelujen tuloslomake

III Kansainvälinen suomalais-ugrilaisten kansojen Tuivezh -elokuvataiteen festivaalin järjestäminen. Komin elokuvavuokraamo saa oikeudet teoksien vuokraamiseen seuraavan festivaalin alkuun saakka, jotta niitä voidaan viedä eteenpäin.
98 / 2013 "Komikinovideoprokat" (Komin elokuvakeskus) Suomi-Venäjä-Seura

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisen elokuvataiteen viikko Komin tasavallassa, komilaisen elokuvataiteen viikko Suomessa.
99 / 2013 Petroskoin lasten taidekoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö Jatkohanke: Petroskoin taidekoulun ja Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun välinen yhteistyö: uusien kulttuuri- ja koulutusohjelmien luominen lapsille, seminaarit, vaihto-ohjelmat.
100 / 2013 Petroskoin lasten taidekoulu Kuopion Tanssistudio Oy Lasten taidekoulujen opettajille suunnattu "Mielekästä koulutusta"- hanke: seminaarit, työpajat, taidetapahtumat, konsertit sekä lapsille ja nuorille suunnatut taidefestivaalit.
101 / 2013 Vologdan alueen nukketeatteri "Terjomok"

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö ry Nukketeatteriyhteistyö: suomalaisen ohjaajan avustuksella venäläisen klassikon pohjalta esitys sekä suomeksi että venäjäksi. Nukketeatterin kiertue Suomessa sekä osallistuminen festivaaleille.
102 / 2013 Vologdan alueellinen nuorisokirjasto # Pitkäaikaisen kirjastoyhteistyön kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntäen: virtuaalivierailut kirjastoon, tiedonvaihto kirjastojen vlillä, lukemisen edistäminen, nuorten kerhotoiminta, nättelyt, on-line seminaarit, tapaamiset yms.
103 / 2013 Petroskoin Balakirevin lasten taidekoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

säveltäjä Harri Wessman Petroskoin M. A. Balakirevin lasten taidekoulu kutsuu taiteen asiantuntijoita osallistumaan kansainväliseen kulttuurikasvatuksen hankkeeseen "Opiskellaan harrastaen" asiantuntijoina ja luennoitsijoina. Hanke toteutetaan Petroskoissa ja Joensuussa.
104 / 2013 Toljatin kaupungin Marc Chagall -lastentaidekoulu # Suomalaisia opiskelijoita ja opettajia pyydetään osallistumaan Luovan kesäkoulun musiikkin, kuvataiteen ja koreografian työpajoihin.
105 / 2013 N.A. Dobroljubovin valtiollinen kirjallisuus-historiallinen museo # Suomalais-venäläisen tapaamisen järjestäminen ja toteuttaminen museoalan edustajille Nizhni Novgorodissa teemana "Museoalan innovatiiviset teknologiat, työn kokemukset".
106 / 2013 Karjalan nuorisojärjestö " Pedagoginen osasto "Paralleli" # Kolmen suomalaisille ja venäläisille nuorille yhteisen (ikä 14-17) teemaleirin järjestäminen. Suomalaiset nuoret, jotka opiskelevat venäjää. Ohjaajina opettajia, jotka puhuvat suomea.
107 / 2013 Novgorodin alueen yleinen tiedekirjasto # Kirjaston paikka ja rooli kulttuuriopetuksessa: aiheeseen liittyviä seminaaria, pyöreitä pöytiä, ohjeistuksen laatimista, kokemuksen vaihto, materiaalitietokannan muodostaminen.
108 / 2013 Novgorodin alueen yleinen tiedekirjasto # Julkisuustyön kautta myönteisen kuvan muodostamisessa kirjastoista ja nuorison lukuharrastuksen edistämisessä: ammattikokemusten vaihto, uusien keinojen löytäminen nuorison houkuttelemiseksi, seminaarit, tapaamiset, työpajat.
109 / 2013 Novgorodin alueen yleinen tiedekirjasto # Kirjastojen rooli paikallisen yhteisön kehittämisessä: sosiaalinen partnerius: ammattikokemusten vaihto, seminaarit.
110 / 2013 Krasnojarskin kulttuurin ja taiteen ammattiopisto # Vaihtaa ammattikokemuksia taidekäsityön ja perinnekäsitöiden alalla: esim. saippuanteko, koristekynttilät, kirjailu, ryijyt, pitsinnypläys, venäläinen räsynukke, perinnekankaankudonta, nauhakirjonta, maalaukset, paperin taideleikkaus, huovuttaminen, villakirjailu.
111 / 2013 Izborskin ulkoilmamuseo # Järjestetään yhdessä suomalaisen ja virolaisen partnerin kanssa Kansainvälinen etnokulttuurinen festivaali "Setumaa. Perhekohtaamisia" Izborskin ulkoilmamuseossa, kesäleiri, näyttelyiden vaihto, konferenssit.
112 / 2013 Novgorodin alueen valtionarkisto Kansallisarkisto Arkistoyhteistyö Suomen arkistojen ja Novgorodin arkistojen välillä, tarkoituksena vaihtaa tietoa ja asiakirjoja (suomalaiset Novgorodissa ja Uudenkaupungin ja Novgorodin ystävyyskaupunkisuhteet).
113 / 2013 Karjalan tasavallan nukketeatteri # Vierailukiertueita Petroskoin nukketeatterin ja Oulun Akseli Klonkin nukketeatterin välillä.
114 / 2013 Karjalan tasavallan nukketeatteri 

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Taiteen edistämiskeskus (Lappi)

- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Joensuun kaupunki

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalan tasavallan nukketeatterin osallistuminen lastenfestivaaleille ja vierailu Rovaniemellä suomenkielisellä esityksellä "Aurinko ja lumiset pikkuihmiset".
115 / 2013 Karjalan tasavallan nukketeatteri

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Joensuun sivutoimipiste

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalan tasavallan nukketeatterin vierailu Joensuussa Samuil Marshakin näytelmällä Terjomok - Mökki ja H. C. Andersenin Peukaloinen suomeksi ja venäjäksi.
116 / 2013 Kivenhionnan ja korutaiteen historian museo 

- Neuvottelujen tuloslomake

Museohanke 2

- Neuvottelujen tuloslomake

Museon kokoelmista kiertävät näyttelyt: 1) Uralin Faberge ja Uralin nykykorutaide ja 2) "Carl Faberge" ja Uralin nykytaiteilijat.
117 / 2013 Toljatin kirjastokorporaatio # Ammatillista kokemusten vaihto, seminaarit, asiantuntijavierailut, metodisten materiaalien vaihto teemoista: lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan toiminnan järjestäminen, kerhotoiminta kirjastoissa, kirjallisuuspiiritoiminta, vapaaehtoistoimita kirjastoissa.
118 / 2013 Novgorodin alueen S. V. Rahmaninovin taidekoulu (taideinstituutti)

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Musiikkiopisto Arkipelag

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio

C) Turun konservatorio

Yhteistyön jatkaminen: opetusyhteistyö ja esiintyjäryhmien vaihto (koreografia, teatteri, musiikki), konserttien järjestämistä, festivaalit, kilpailut, mestariluokat, taidenäyttelyt.
119 / 2013 Novgorodin alueen henkilöstövalmennuskeskus

- Neuvottelujen tuloslomake

Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Seminaarisarja kulttuurilaitosten johdolle ja kulttuurihallinnon asiantuntijoille aiheena "Kulttuuri alueellisen kehityksen tekijänä".
120 / 2013 Novgorodin alueen matkailukomitea # Kulttuuri ja matkailu Suomen ja Venäjän nuorten kasvatuksen ja koulutuksen tekijänä": kansainvälinen foorumi kulttuurimatkailun ja koulutusmatkailun kysymyksistä, matkailualan koulutus- ja opetusyhteistyö.
121 / 2013 Novgorodin alueen matkailukomitea A) Family Golf ja Ähtäri Resort
B) Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Yhteistyö kestävän matkailun kehittämiseksi. Konferenssi, esimerkkitapauksena Valdaiski-kansallispuisto.
122 / 2013 Udmurtian tasavallan historiallis-kulttuurinen museo-suojelualue "Idnakar"

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

Nykyisten pohjoisten udmurtten esi-isien, suomalais-permilaisten kansojen keskiaikaista kulttuuria ja historiaa esittelevän näyttelyn tuominen Suomeen.
123 / 2013 Udmurtian tasavallan historiallis-kulttuurinen museo-suojelualue "Idnakar"

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö Suomalaisten osallistuminen arkeologisille kaivauksille Kushmanskissa, Udmurtiassa kesällä 2014.
124 / 2013 Komin tasavallan kansallismuseo

A) Neuvottelujen tuloslomake

A) Turun museokeskus
B) Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö ry

B) Neuvottelujen tuloslomake

Museoyhteistyö Turun ja Tampereen museoiden kanssa, mm. työntekijävaihto.
125 / 2013 Nevjanskin historiallinen rakennustaiteen museo # Yhteisen museo-portaalin, matkailuportaalin luominen.
126 / 2013 Nevjanskin historiallinen rakennustaiteen museo # Suomalais-ugrilainen kulttuuri. Asiantuntija- ja näyttelyvaihto, arkeologinen tutkimustoiminta, varantojen vaihto.
127 / 2013 Lipetskin venäläisten kansanmusiikkisoitinten valtiollinen orkesteri 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura ry. Konserttikiertueet.
128 / 2013 Lipetskin venäläisten kansanmusiikkisoitinten valtiollinen orkesteri 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura ry. Kutsutaan suomalaisia esiintyjiä ja vieraita V Kansainvälisille kansansoittimien ammattiorkestereiden ja -yhtyeiden festivaaleille Venäjälle Lipetskiin 22.-25.5.2014.
129 / 2013 Karjalan tasavallan kansallinen teatteri # Karjalan kansallisen teatterin näyttelijöiden kieliharjoittelu Suomessa helmikuussa 2014 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.
130 / 2013 Karjalan tasavallan kansallinen teatteri # Karjalan kansallisen teatterin esitykset Lapissa.
131 / 2013 Vologdan rakennustaiteen museon käsityötaiteen museo # Hankkeen tavoitteena on järjestää suomalaisen pitsin näyttely Vologdan käsityötaiteen museossa.
132 / 2013 Venäläiset perhetraditiot -järjestö # Hankkeen tavoitteena on tukea kulttuurin ja taiteen keinoin erityistä tukea vaativien nuorten ja lasten sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan.
133 / 2013 Venäläiset perhetraditiot -järjestö # Hankkeen tavoitteena on tukea lapsiperheitä maaseutu- ja luontomatkailun avulla.
134 / 2013 Astrahanin valtiollinen kuvataidegalleria # Hankkeen tavoitteena on edesauttaa psyykkisesti jälkeenjääneiden lasten sosiaalista sopeutusmista ja herättää heidän kiinnostuksensa luovaan toimintaan museotyön ja taidekursseille osallistumisen kautta.
135 / 2013 Kulttuurikeskus Kalevalatalo

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Kansainvälisten kilpailujen järjestäminen karjalaisten kansallispelissä kyykässä.
136 / 2013 Kulttuurikeskus Kalevalatalo # Hankkeen tavoitteena on perehtyä kahden kansanmuusikon Kalevalasta kotoisin olevan Veikko Pällisen ja Kuivajärveltä kotoisin olevan Jussi Huovisen perintöön ja säilyttää sitä.
137 / 2013 Balašihan kaupungin piirin keskuskirjastojärjestelmä # Hankkeen tavoitteena on lasten ja varhaisnuorten kouluttaminen ja valistus ympäristöasioissa kirjaston tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa, ympäristökasvatukseen keskittyvän kirjallisuuden tunnetuksi tekeminen, näyttely-yhteistyö ja kokemustenvaihto.
138 / 2013 Voronežin alueen valtiollinen kotiseutumuseo # Uusi leikkimielinen, koululaisille suunnattu opetuspeli "Suojeltuja polkuja pitkin" vie jännittävälle virtuaaliselle matkalle luonnonsuojelualueille. Yhteistyö suomalaisen kumppanin kanssa tältä pohjalta.
139 / 2013 Voronežin alueen valtiollinen kotiseutumuseo # Interaktiivinen, koululaisille suunnattu arkeologia-aiheinen opetuspeli "Kivikauden tienraivaajat". Yhteistyö suomalaisen kumppanin kanssa pelin pohjalta.
140 / 2013 Voronežin alueen valtiollinen kotiseutumuseo # Koululaisille suunnattu peli "Oppitunti muinaisvenäläisessä koulussa" esittelee venäläisen koulun kehittymisen historiaa. Yhteistyö suomalaisen kumppanin kansa pelin pohjalta.
141 / 2013 Komin tasavallan koriste- ja käyttötaiteen mestareiden liitto # Liiton mestarit haluavat osallistua Hämeen keskiaikaisille markkinoille ja perinnekäsitöiden mestarikursseille.
142 / 2013 Sergijev-Posadin valtiollinen museo ja luonnonpuisto (Troitse-Sergijevin luostari) Moskovan alue # Museo ehdottaa suomalaisille partnereille kansantaiteen näyttelyiden järjestämistä.
143 / 2013 Afanasjevon piirin kunnallinen kotiseutumuseo # Hankkeen tavoitteena on selvittää Afanasjevon piirin alueen komipermjakien paikallisten ryhmien kielen erityispiirteitä ja siten työstää murrekartta sekä aakkosto alueella puhuttuun komin kieleen.
144 / 2013 Sovremennitsy -järjestö A) Turun Naiskeskus-yhdistys ry 
B) Femina Aboensis Turun Naisten Keskus ry
Kontupohjan piirin naisten Sovremennitsy -järjestö ehdottaa toteutettavaksi "Haluan olla onnellinen" koulutushanketta, jonka tavoitteena on eri keinoin auttaa naisia parantamaan asemaansa.
145 / 2013 Sovremennitsy -järjestö Femina Aboensis Turun Naisten Keskus ry Hanke-ehdotus koskee lasten virtuaalisten kuvataidenäyttelyiden toteuttamista.
146 / 2013 Sovremennitsy -järjestö Turun naiskeskus Hankkeen "Runous ilman rajoja" tavoitteena on eri toimin kehittää yhteistyötä runoilijoiden tuotannon tunnetuksi tekemiseksi sekä tarjota mahdollisuuksia kanssakäymiseen.
147 / 2013 Pihkovan kaupungin lasten kuvataidekoulu Pohjoinen kesämme työryhmä Pihkovan ja Suomen ammattitaiteilijoiden kansainvälinen ulkoilmamaalaustapahtuma.
148 / 2013 Pihkovan kaupungin lasten kuvataidekoulu Studio ArkMair Hankkeen tavoitteena on kehittää taiteilija-opettajien ammattitaitoa akvarelli- ja lasimaalauksen aloilla sekä luoda puitteet kanssakäymiselle.
149 / 2013 Pohjois-Ossetia-Alanian tasavallan tieteellinen kansalliskirjasto # Hankkeen puitteissa ehdotetaan julkaistavaksi suomalaista runoutta osseetin kielelle käännettynä, sekä ossetialaisen klassikkokirjailijan runouden kääntämistä suomeksi. Lisäksi näyttelyitä, katsauksia ja videoesityksiä.
150 / 2013 Karjalan sukututkimusseura # Sukututkimusyhteistyön kehittäminen ja asiantuntemuksen vaihto suomalaisen partnerin kanssa.
151 / 2013 "Vytoslavlitsy" Kansan puurakennustaiteen museo, Novgorod

- Neuvottelujen tuloslomake

Museovirasto Hankkeen tavoitteena on käynnistää suomalais-venäläinen yhteistyö ulkoilmamuseoiden toiminnan alalla.
152 / 2013 Sukututkimuksen instituutti, Pietarin venäläinen sukututkimusseura # Hanke-ehdotus koskee projektia "Karjalan tasavalta, Pietari ja Suomi yhteisessä sukututkimustyössä".
153 / 2013 Novgorodin akateeminen draamateatteri # Taiteellinen vaihto suomalaisen teatterin kanssa esim. vierailut, yhteinen teos, mestarikurssit.
154 / 2013 Novodvinskin kaupungin kulttuurikeskus # Perinteisesti kuvioitujen lapasten kinnas- ja puikkoneulontatyöpajan järjestäminen.
155 / 2013 Pudožin historia- ja kotiseutumuseo # Karjala -teemaisen lasten kuvataide-/valokuvanäyttelyn järjestäminen, osallistuminen sähköiseen näyttelyyn.
156 / 2013 Pudožin historia- ja kotiseutumuseo Joensuun kaupunki/Pohjois-Karjalan museo Hankkeen tarkoituksena on kehittää museon kotisivuja.
157 / 2013 Vladimirin alueen valtiollinen lasten ja nuorten kirjasto Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteinen lasten taidenäyttelyä verkossa vuonna 2014 juhlavuottaan viettävien kirjailijoiden Kir Bulytshovin ja Tove Janssonin teoksien innoittamana.
158 / 2013 Krasnojarskin aluepiirin kirjasto- ja tietopalveluiden ammattiopisto # Hankkeen tavoitteena on herättää nuorison kiinnostusta suomalaisiin ja venäläisiin kansanjuhliin ja -riitteihin ja luoda yhteinen opetusohjelma kulttuurin alalla. Hanke sisältää mm. vierailuja, tutkimustyötä, konferensseja.
159 / 2013 Krasnojarskin aluepiirin kirjasto- ja tietopalveluiden ammattiopisto # Hankkeen tavoitteena on laatia yhteinen luentoja ja käytännön oppitunteja sisältävä opetusohjelman, joka hyödyntää kummankin oppilaitoksen keskeistä kirjastoalan opetusteknologiaa. Ohjelma toteutetaan interaktiivisten luentojen, verkkoseminaarien ja "tavallisten" luentojen muodossa.
160 / 2013 Mordvan tasavallan nuorten kirjasto # Hankkeen tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuria, suomalaista ja mordvalaista kirjallisuutta uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhteistyön muotoja ovat virtuaalitapaamiset kirjailijoiden kanssa, verkkokonferenssi, kirjallisuusvaihto jne.
161 / 2013 Uglitšin piirihallinnon kulttuuri-, urheilu- ja nuorisotoimi # Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kesäkoulu, johon osallistuu lahjakkaita lapsia ja opettajia kuvataiteen ja musiikin alalta. Taiteen aloista mukana myös uusia: graffititaide ja elektroninen musiikki.
162 / 2013 Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan Surgutin musiikki- ja draamateatteri # Vastavuoroisten teatteriesitysvierailujen järjestäminen. Surgutin musiikki - ja draamateatteri haluaa tuoda Suomeen esityksen, joka kertoo suomalais-ugrilaisen sivilisaation synnystä.
163 / 2013 Kostamuksen Suomen ystävät -seura Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Käyttötaide- ja taidekäsityöpajojen sekä alan markkinoiden järjestäminen.
164 / 2013 Pihkovan alueen yhteiskunnallinen liike "PskovAPT"

- Neuvottelujen tuloslomake

Ars-Häme ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Näyttelyvaihto ja yhteiset kiertävät näyttelyt (nykytaide).
165 / 2013 Pihkovan alueen yhteiskunnallinen liike "PskovAPT"

- Neuvottelujen tuloslomake

Ars-Häme ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Järjestö tarjoaa hankekumppanille näyttelytilaa Pihkovasta nykytaiteen galleriasta.
166 / 2013 Pihkovan alueen yhteiskunnallinen liike "PskovAPT" # Suomalais-venäläisten näyttely- ja ulkoilmamaalausprojektien toteuttaminen Pihkovan kaupungissa.
167 / 2013 Voronežin alueen Luonto-, arkitehtuuri- ja arkeologiamuseo ja suojelualue # Ulkoilmamuseoita esittelevän valokuvanäyttelyn toteuttaminen.
168 / 2013 Voronežin alueen Luonto-, arkitehtuuri- ja arkeologiamuseo ja suojelualue # Hankkeen tavoitteena on etsiä suomalais-venäläisenä yhteistyönä ratkaisuja mm. luonnonsuojelullisesti arvokkaiden Voronežin alueen kohteiden säilyttämiseen ja kehittämiseen liittyviin ongelmiin.
169 / 2013 Pihkovan alueen valtiollinen historia-, arkitehtuuri ja taidemuseo ja suojelualue # Hanke-ehdotus rakentuu Pihkovan museon ja valtion taidemuseon museoiden välisen näyttelyvaihdon ympärille.
170 / 2013 Petroskoin valtiollinen konservatorio # Suomalais-venäläisenä hankkeena halutaan luoda audiovisuaalinen, pohjoiselle musiikkikulttuurille perustuva teos. Teos on tarkoitus työstää sekä lavalla esitettäväksi että multimediseen muotoon.
171 / 2013 Karjalan valtiollinen filharmonia Helsingin Balalaikkaorkesteriyhdistys ry Venäläisen ja suomalaisen perinnesoitinten orkesterin yhteisen konserttisarjan toteuttaminen.
172 / 2013 Irkutskin alueen taidemuseo # Suomalaista kulttuuria kuvaavan näyttelyn vieminen Irkutskiin.
173 / 2013 Kunnallinen kylien yhteinen kansallisten elinkeinojen ja käsityötaiteen keskus # Yhteistyötä pohjoisen suomalais-ugrilaisten pienten alkuperäiskansojen kulttuurin sekä alueen kulttuurimatkailun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
174 / 2013 Pudožin piirin keskuskirjasto (Pudožin keskuskirjastojärjestelmä) # Halutaan toteuttaa suomalaisia satuja teatterin keinoin esittelevä hanke kirjaston järjestämän etnografisen työpajan yhteydessä.
175 / 2013 Kubovon kunnan kirjasto (Pudožin keskuskirjastojärjestelmä) # Kirjaston järjestämän nuorisotoiminnan ideoimiseen osallistuminen.
176 / 2013 Pudožgorskin kunnan kirjasto (Pudožin keskuskirjastojärjestelmä) # Avustaminen interaktiivisen kotiseutumuseon luomisessa osaksi kirjaston palveluja.
177 / 2013 Kirovin alueen kotiseutumuseo

- Neuvottelujen tuloslomake

Museohanke 2

- Neuvottelujen tuloslomake

Näyttelyvaihto. Avustaminen talonpoikaisia puumaalauksia esittelevän näyttelyn tuomisessa Suomeen.
178 / 2013 Karjalan valtiollinen filharmonia

- Neuvottelujen tuloslomake

Joensuun kaupunki/Kulttuuripalvelut/Joensuun kaupunginorkesteri Yhteisen konserttisarjan toteuttaminen suomalaisen orkesterin kanssa.
179 / 2013 Karjalan valtiollinen filharmonia

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste) Yhteisen konserttisarjan toteuttaminen suomalaisen akateemisen kuoron kanssa.
180 / 2013 Vologdan alueen tiedekirjasto # Yhteistyötä lukemisen edistämiseksi. Hankkeen toisena tavoitteena on laajentaa kirjaston suomalaisen kirjallisuuden kokelmaa. Hankkeen puitteissa voidaan mm. harjoittaa kirjallisuusvaihtoa ja järjestää yhteisiä kulttuuritapahtumia.
181 / 2013 Vologdan alueen tiedekirjasto # Vologdan alueen talonpoikaiskirjastojen uudelleen rakentaminen. Sähköisen aineiston täydentäminen ja seminaarien yms. tapahtumien järjestäminen. Lisäksi ollaan kiinnostuneita sukuselvitystyöstä vallankumouksen jälkeen Suomeen emigroituneiden talonpoikien jälkeläisten löytämiseksi.
182 / 2013 Dudinkan kaupungin kansantaiteen keskus # Kansantaidenäyttelyjen ja -työpajojen järjestäminen Suomessa ja Taimyrin alueella.
183 / 2013 Karjalan yhteiskunnallisten järjestöjen resurssikeskus # Hankkeen tavoitteena on matkailun edistäminen. Sen puitteissa on tarkoitus järjestää mm. tapahtumia, joissa matkailualan toimijat voivat verkostoitua.
184 / 2013 Mordvan tasavallan kansalliskirjasto # "Suomalais-ugrilaisen maailman nuoret äänet": kirjallisuusvaihtoa ja käännöskilpailu.
185 / 2013 Alueiden välisen kulttuurisen ja hengellisen kehittymisen keskus Onegan ranta # Monimuotoista yhteistoimintaa perinteisten elinkeinojen säilymiseksi ja kehittämiseksi.
186 / 2013 Käyttö- ja käsityötaiteen studio Traditio # Yhteistyötä perinteisten elinkeinojen säilymiseksi ja kehittämiseksi. Näyttelyiden ja käsityöpajojen järjestäminen.
187 / 2013 Pudožin musiikkikoulu (akateeminen kuoro) Joensuun Laulupelimannit ry Tutustuminen suomalaiseen ja karjalaiseen kuoro-ohjelmistoon. Solistien vaihto, johtajien tapaamiset ja yhteiset konsertit.
188 / 2013 Lipetskin alueen lastenkirjasto # Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa partnerikaupunkien kirjastojen yhteistyötä lastenkirjallisuuden parissa työskentelevän henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseksi.
189 / 2013 Lipetskin alueen lastenkirjasto # Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa partnerikaupunkien kirjastojen yhteistyötä terveellisen elämäntavan esille tuomiseksi lasten keskuudessa sekä kehittää suomalaisten ja venäläisten lasten luovia taitoja.
190 / 2013 Valtiollinen Pietarin historian museo A) Turun museokeskus
B) Museovirasto / Suomen Kansallismuseo
Harvinaislaatuisen "venäläistä tyyliä" (maalaustaidetta, grafiikkaa, huonekaluja, posliinia, lasia, keramiikkaa ja taloustavaraa) esittelevän näyttelyn tuominen Suomeen.
191 / 2013 Pietarin valtiollinen näkövammaisten kirjasto # Tutustumiskäynti Näkövammaisten keskusliiton kuntoutuskeskukseen ja Arla-instituuttiin.
192 / 2013 Valtiollinen Pietarin historian museo Museovirasto Kulttuurimatkailuhankkeen "Linnasta linnaan" jatkaminen.
193 / 2013 Pietarin nuortenteatteri Fontankalla

- Neuvottelujen tuloslomake

Turun vapaa-aikatoimiala, Nuorten palvelut Nuortenteatterin esitysvierailujen järjestäminen Suomeen. Hanke-esityksiksi ehdotetaan jo vuosien ajan sekä Venäjällä että ulkomailla yleisön suosikeiksi nousseita teoksia.
194 / 2013 Nonkonforrmistisen taiteen museo Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry Yhteinen taideprojekti "Tilan geometria". Näyttelyssä esitellään uutta abstraktia geometrista taidetta nykytaiteen eri lajien keinoin.
195 / 2013 Kulttuuriohjelmien instituutti A) Pohjois-Pohjanmaan liitto

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

C) PYK/Luova Suomi

Yhteistyötä luovan talouden kehittämiseksi ja kulttuurin taloudellisen vaikutuksen arvioimiseksi.
196 / 2013 Kulttuuriohjelmien instituutti A) Taiteen edistämiskeskus, Kaakkois-Suomen ja Hämeen toimipiste
B) Lappeenrannan kulttuuritoimi
Pietarin ja Kaakkois-Suomen välisen kulttuurivaihdon kehittäminen.
197 / 2013 Kulttuuriohjelmien instituutti Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

- Neuvottelujen tuloslomake

Koulutushanke, joka tähtää musiikkifestivaalien tehokkaampaan hallintaan ja puitteiden luomiseen tuleville kansainvälisille musiikkihankkeille.
198 / 2013 Nonkonformistisen taiteen museo Kulttuuriyhdistys Lila ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Kahden maataideleirin dokumentaation näyttely ja installaatio näyttelypaikalla. Taiteilijat esittelevät videomateriaalia ja valokuvia avaten siten maataiteen ytimen.
199 / 2013 Nuorten harmonikkaorkesteri

- Neuvottelujen tuloslomake

Turun vapaa-aikatoimiala, Nuorten palvelut

- Neuvottelujen tuloslomake

Konserttitoimintaa joko orkesterin oman ohjelmiston esittämisen tai yhteisen konsertin järjestämisen muodossa.
200 / 2013 Velikie Luki -kaupungin keskuskirjasto # Suomalaisen kirjaston kanssa lähinnä virtuaalisesti toteutettava yhteistyö, joka tähtää lasten ja nuorten kanssa toimivien kirjastotyöntekijöiden ammattitaidon kasvattamiseen ja uusien toimintamuotojen kehittämiseen.
201 / 2013 Vorkutan draamateatteri, Komi # Vorkutan draamateatterin vierailuesitykset Suomessa.
202 / 2013 Vorkutan draamateatteri, Komi # Suomalaisten näytelmien sovitus venäjän kielellä Vorkutan draamateatterille. Suomalaiselle maksetaan palkkio./td>
203 / 2013 Vorkutan draamateatteri, Komi ohjaaja Joel Lehtonen Vorkutan draamateatteri kutsuu venäjää osaavan suomalaisen ohjaajan "Kalevala"-näytelmän ohjaajaksi. Suomalainen saa näytelmän ohjaamisesta korvauksen.
204/ 2013 Karjalan tasavallan valtiollinen kansallisteatteri # Karjalan kansallisteatterin neuvottelut Oulun, Kajaanin ja Joensuun teattereiden kanssa Karelia ENPI CBC ohjelmasta rahoitettuun KareliaTicket-hankkeeseen ja luovaan vaihtoon liittyen.
205 / 2013 Nuorisojärjestö "Nuori Karjala" Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Löytää partnerit, jotka ovat kiinostuneita karjalan kielen ja kulttuurin edistämisessä teatteritoiminnan kautta Suomen alueella, esim. ?i?iliusku-nukketeatterin uuden kiertueen järjestäminen Suomessa.
206 / 2013 Mošenskojen piirin lasten taidekoulu # Lasten ja nuorten (7-18-vuotiaiden) kuvataiteen, musiikin ja käsityötaiteen opetukseen liittyvä yhteistyö: näyttelyt, opettajavaihdot, konsertit, festivaalit yms.
207 / 2013 "Lukio nro 3", luovakeskus"Vizit", Novgorod # Oulun ja Veliki Novgorodin nro 3 lukion opettajien, lasten ja kulttuurityöntekijöiden välinen yhteistyö. Koululaisten ryhmäleikkien tutkiminen, materiaalin kerääminen Veliki Novgorodin ja Oulun kouluissa, "Jurassic park" leikkifestivaalin järjestäminen.
208 / 2013 "Lukio nro 3", luovakeskus"Vizit", Novgorod

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Kellon koulu

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio

Oulun ja Novgorodin Lukion nro 3 luovan keskuksen "Vizit" välinen kuvataiteeseen, käsitöihin, lauluun ja tanssiin liittyvä yhteistyö. Pienen kansalliskulttuurifestivaalin järjestäminen.
209 / 2013 Arkangelin alueellinen A.Gaidarin lastenkirjasto # Lapsiin liittyvä kirjastoalan yhteistyö: 10-14-vuotiaille lapsille järjestetään molemmissa maissa kuvakirjakilpailut (Suomesta mukana venäjää osaavat lapset). Kilpailun liittyy kirjailijatapaamisia, työpajoja ja näyttelyn järjestäminen sekä alan seminaarit.
210 / 2013 Karjalan tasavallan kansallisten kulttuurien keskus # Hankeen päämääränä on Sortavalan Laulujuhlien järjestäminen Joensuussa, niin että niihin osallistuisi kuoroja niin Suomesta kuin Venäjältä.
211 / 2013 Karjalan tasavallan kansallisten kulttuurien ja kansanomaisen luovan työn keskus

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Hanke karjalankielisten tuutulaulujen kokoamiseksi ja CD:n julkaisemiseksi. Päämääränä on myötävaikuttaa kielen säilymiseen.
212 / 2013 Kostroman alueellinen tieteellinen kirjasto # Kirjastoalan yhteistyötä kulttuurimatkailuun liittyen: hankkeen puitteissa halutaan tutustua johonkin suomalaiseen "kirjallisuusreittiin".
213 / 2013 Gavrilov-Jamin alueellinen kansantaiteen keskus # Yhteistyötä perinteisten käsitöiden alalla.
214 / 2013 Tihvinän piirin kulttuuritalo # Yhteistyötä perinnekulttuurin, erityisesti kansallisen virsimusiikin ja folkloristisen teatterin alalla.
215 / 2013 Tverin alueellinen akateeminen filharmonia # Kuorojen ja orkesterien yhtiestyötä Sibeliuksen musiikin parissa säveltäjän juhlavuoden kunniaksi. Yhteisten suomalais-venäläisten konserttien toteuttaminen.
216/ 2013 Harmonikkaorkesteri # Nuorten harmonikkaorkesterin soolo-ohjelman esittäminen Suomessa tai orkesterin osallistuminen johonkin kulttuuriohjelmaan (esim. yhteiskonsertit).
217 / 2013 Sergei Kurjohinin nykytaiteen keskus # Modernin musiikin festivaalin SKIF:n järjestäminen Suomessa. Suomalaisten yhtyeiden esiintyminen keskuksen festivaaleilla Pietarissa.
218 / 2013 Sergei Kurjohinin nykytaiteen keskus

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalainen partneri kutsutaan mukaan urbaanin taiteen festivaalille. Art Stena -festivaalilla koristellaan keskusta-alueella sijaitsevan talon seinä ja kilpaillaan breakdancen saralla.
219 / 2013 Sergei Kurjohinin nykytaiteen keskus Suomen elokuvakontakti ry Suomalaisia elokuvia halutaan mukaan amatöörielokuvataiteen Megapoli -festivaalille. Patrneri osallistuu tapahtumaan, jossa järjestetään näytösten ja kilpailun lisäksi työpajoja.
220 / 2013 Samaran alueen Alabinin historiallinen kotiseutumuseo # Yhteistyötä Mihail Tšuvaševin perinnön ympärillä. Perintöä esittelevän festivaalin ja näyttelyn järjestäminen Alabinin historiallisessa kotiseutumuseossa.
221 / 2013 Neftegorskin piirin kulttuuri- ja nuorisotoimi # Teini-ikäisille suunnatun, kasvattavan Ecce homo -näyttelyn toteuttaminen.
222 / 2013 Toljatin kotiseutumuseo # Puu kaupungissa -näyttelyn tuominen Suomeen. Näyttelyssä puun vaiheita ohjataan kosketusnäytöllä. Multimediaohjelma luo uudelleen yhteyksiä muihin eläviin järjestelmiin, perinteiseen kulttuuriin ja maailmankuvaan.
223 / 2013 Lasten taidekoulu # Yhteistyötä suomalais-ugrilaisen kulttuurin alalla lasten kuva- ja käsityötaiteen kautta.
224 / 2013 S. Maršakin kansallinen lastenkirjasto # Komilaisten ja suomalaisten lasten välistä kulttuuriyhteistyötä kansallisten lastenkirjailijoiden teosten parissa verkon välityksellä.
225 / 2013 Toljatin filharmonia

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura Musiikkialan yhteistyötä joko konserttivierailujen tai yhteisen orkesterin (kansansoittimet) muodossa.
226 / 2013 Tihvinän kunnan keskuskirjastojärjestelmä # Tihvinän ja Imatran historiaa esittelevien näyttelyiden vaihto. Lisäksi muuta yhteistyötä kirjastojen pyörittämän suomalaiseen ja venäläiseen kulttuuriin ja kieliin perehdyttävän vapaa-ajantoiminnan ympärillä.
227 / 2013 Mordvan N. P. Ogarevin valtiollinen yliopisto # Yhteisen suomalais-ugrilaisen maisteriohjelman rakentaminen.
228 / 2013 Mordvan N. P. Ogarevin valtiollinen yliopisto # Perinteisen suomalaisen ja mordvalaisen kulttuurin tutkimus. Yhteisen kansainvälisen tutkimuskeskuksen muodostaminen.
229 / 2013 Mordvan N. P. Ogarevin valtiollinen yliopisto # Yhteistyötä perinteiseen suomalaiseen ja mordvalaiseen kulttuuriin tutustuttavan matkailun ympärillä.
230 / 2013 Arkangelin alueen tiedekirjasto # Pohjolan nykytaidetta käsittelevän kirjastotapahtuman järjestäminen. Suomalainen partneri tuo tapahtumaan suomalaisen valokuvaajan näyttelyn ja osallistuu valokuvaustyöpajan järjestämiseen. Suomalaiset musiikkiyhtyeet tai -yhtye voivat esiintyä tapahtumassa.
231 / 2013 Samaran kulttuuri-, urheilu-, matkailu- ja nuorisotoimi # Nukkenäyttelyn tuominen Suomeen. Näyttely tutustuttaa Volga ranta-alueiden kansojen kulttuuriin ja perinteisiin.
232 / 2013 Samaran kulttuuri-, urheilu-, matkailu- ja nuorisotoimi # Teatteriesityksen tuominen Suomeen. Esitys tutustuttaa Samaran kaupungin kulttuuriin ja perinteisiin.
233 / 2013 Kaupungin kansantaiteen keskus # Osallistujavaihtoa kansanperinne- ja musiikkifestivaaleihin liittyen. Yhteisiä työpajoja, kansallisia soittimia, kansallispukuja ja perinnemusiikkia.
234 / 2013 Tšeljabinskin alueen tieteellinen kirjasto # Kirjastonhoitajien yhteisen pyöräretken ja kirjastoautovierailun järjestäminen Tšeljabinskin maaseudulle. Tutustumista kaivosteollisuusalueen kaupunkeihin.
235 / 2013 Tšeljabinskin alueen tieteellinen kirjasto # Suomalaisen kirjastoauton vierailu Tšeljabinskin alueelle ja venäläisen kirjastoauton vierailu Suomeen. Osallistujat tutustuvat samalla partnerimaan historiaan ja kulttuuriin.
236 / 2013 Pietarin Ooppera # Esitysvierailu Suomeen. Pietarin Oopperan lavalla nähdään venäläisen musiikkiteatterin uutuuksia. Suomessa esitettäväksi teokseksi ehdotetaan jotakin oopperaklassikkoa.
237 / 2013 Pietari-konsertti # Musiikkialan yhteistyötä venäläisen sävellyksen, Mannerheim -kantaatin esittämisen muodossa.
238 / 2013 Komin tasavallan S. Maršakin lasten kansalliskirjasto # Lasten kulttuurivaihtoa kansallisen kirjallisuuden alalla verkon välityksellä.
239 / 2013 Novgorodin alueellinen Rahmaninovin taideopisto

- Neuvottelujen tuloslomake

Musiikkiopisto Arkipelag Yhteisen Kalevalaan pohjautuvan teatteriesityksen toteuttaminen. Hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää myös työpajoja, konsertteja ja näyttelyitä, joihin sekä suomalaiset että venäläiset taidealan opiskelijat osallistuvat.
240 / 2013 Novgorodin alueen Rahmaninovin taidekoulu # Taidelan koulutusyhteistyötä mm. näyttelyvaihdon, kiertävien näyttelyiden, ulkoilmamaalauksien, työharjoitteluiden ja työpajojen muodossa.
241 / 2013 Karjalan kulttuuri- ja taideinstituutti

- Neuvottelujen tuloslomake

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, Tekniikka ja Kulttuuri

- Neuvottelujen tuloslomake

Peinnekulttuuria ja ympäristönsuojelua käsittelevää koulutusyhteistyötä.
242 / 2013 Karjalan kulttuuri- ja taideinstituutti # Yhteisen tanssiteoksen toteuttaminen suomalaisten ja venäläisten taidealan opiskelijoiden kesken.
243 / 2013 Karjalan kulttuuri- ja taideinstituutti # Yhteisen tanssiteoksen toteuttaminen suomalaisten ja venäläisten taidealan opiskelijoiden kesken.
244 / 2013 Nižnevartovskin kunnallinen kotiseutumuseo Museovirasto / Suomen Kansallismuseo Yhteistyötä Uuno Sireliuksen retkikunnan julkaisemattomien ja vähän tunnettujen materiaalien parissa.
245 / 2013 Karjalan tasavallan musiikkiteatteri # Esitysvierailuiden tai -vaihdon järjestäminen (ooppera, baletti, operetti).
246 / 2013 Karjalan tasavallan musiikkiteatteri # Esitysvierailuiden tai -vaihdon järjestäminen (aariat, duetot, romanssit, kansansävelmät).
247 / 2013 Karjalan tasavallan musiikkiteatteri Lahden ammattikorkeakoulu, Musiikki- ja draamainstituutti Teatterivaihtoa: yhteisten mestarikurssien järjestäminen.
248 / 2013 kunnallinen kulttuuri- ja nuorisopalatsi "Kaupunki" # Pohjoismaisista satuhahmoista kertovan nukketeatteriesityksen tuominen Suomeen.
249 / 2013 Suomalainen kansallis-kulttuurinen keskus

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Hämeenlinnan kaupunki 
B) Hämeenlinnan Venäjä-seura ry
Erilaisten tapahtumien, mm. näyttelyn ja festivaalin, järjestäminen Tverin kaupungin ja Suomen välisen ystävyystoiminnan 60-vuotispäivän kunniaksi.
250 / 2013 Nižnevartovskin kaupungin kotiseutumuseo # Yhteistyötä perinnekulttuurin, kansantanssin ja -musiikin, saralla.
251 / 2013 Komin tasavallan kulttuurikeskus "Jugor" # Yhteistyötä nykytaidehankkeiden alalla.
252 / 2013 Pietarin kaupungin A. Puškinin lastenkirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Tove Janssonin tuotantoa käsittelevän suomalais-venäläisen seminaarin järjestäminen. Lisäksi muuta yhteistyötä mm. lastenkirjallisuuden käännöshankkeiden parissa.
253 / 2013 Pietarin valtiollinen Leonid Jakobsonin balettiteatteri Suomi-Venäjä-Seura Balettiteatteri haluaa olla yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kanssa ja auttaa liiketoimintaan liittyvien projektien toteuttamisessa ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.
254 / 2013 Pietarin valtiollinen Leonid Jakobsonin balettiteatteri # Balettiteatteri haluaa olla yhteistyössä suomalaisten, erityisesti matkailualan, toimijoiden kanssa ja auttaa liiketoimintaan liittyvien projektien toteuttamisessa ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.
255 / 2013 Pietarin valtiollinen Leonid Jakobsonin balettiteatteri Imatran kaupunki Balettiteatteri haluaa olla yhteistyössä suomalaisten, erityisesti kunnallisten, toimijoiden kanssa ja auttaa liiketoimintaan liittyvien projektien toteuttamisessa ja erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.
256 / 2013 Vologdan alueen nuorisosinfoniaorkesteri # Konserttitoimintaa kansainvälisen festivaalin puitteissa. Lisäksi kiinnostusta järjestää yhteisiä mestarikursseja. Venäläinen partneri kutsuu suomalaisen kumppanin Venäjälle ja on halukas vierailemaan vuorollaan Suomessa.
257 / 2013 Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjaanmaan ja Kainuun aluetoimipiste) Projektin tavoite on nuorten suomalaisten ja karjalaisten taiteilijoiden, nykytaidetta edustavien artistien, joita yhdistää töiden yhteinen suuntaus, yhteen tuominen ja työskentely yhdessä.
258 / 2013 Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Lapin toimipiste

- Neuvottelujen tuloslomake

Projektin tavoite on nuorten suomalaisten ja karjalaisten taiteilijoiden, nykytaidetta edustavien artistien, joita yhdistää töiden yhteinen suuntaus, yhteen tuominen ja työskentely yhdessä.
259 / 2013 Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Projektin tavoitteena on venäläisten ja suomalaisten lasten ja nuorten lisä- ja täydennyskoulutuslaitosten kulttuuri- ja taidealan yhteistyön edistäminen ja kehittäminen.
260 / 2013 kulttuurikeskus Podšivalovski

- Neuvottelujen tuloslomake

Nummi-Pusulan Tanhuujat ry.

- Neuvottelujen tuloslomake

Koulujen välistä yhteistyötä suomalais-ugrilaisen kulttuurin merkeissä.
261 / 2013 Pohjois-Ossetia-Alanian kansallinen tiedekirjasto # Hankkeen tarkoituksena on elvyttää nuorten kiinnostusta suomalais-ugrilaisten ja Kaukasian kansojen muinaista kulttuuria kohtaan. Hankkeen puitteissa järjestetään mm. kansalliseepoksiin liittyvää näyttelytoimintaa.
262 / 2013 Pohjois-Ossetia-Alanian kansallinen tiedekirjasto # Yhteistyötä kirjastoautotoimintaan tutustumisen merkeissä. Molemminpuolisten vierailujen järjestäminen.
263 / 2013 Tihvinän keskuskirjastojärjestelmä (kaupunginkirjasto nro 1)

- Neuvottelujen tuloslomake

Imatran kaupunki Yhteistyötä ystävyyskaupunkien Imatran ja Tihvinän kirjastojen kesken. Tihvinän kirjastossa halutaan järjestää suomen kielen opiskelua, vuorovaikutusta suomalaisten kanssa ja kieliharjoitteluita Suomeen. Lisäksi suunnitelmissa mm. kirjallisuus- ja näyttelyvaihtoa.
264 / 2013 Kansojen ystävyyden kunniamerkin saanut "V. Savinin akateeminen teatteri" # Suomalainen teatteri kutsutaan esiintymään Komin tasavallan juhlapäivän aikaan järjestettävälle festivaalille.
265 / 2013 Udmurtian tasavallan kulttuurialan työntekijöiden lisäkoulutuslaitos # Monimuotoista asiantuntijayhteistyötä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.
266 / 2013 Udmurtian tasavallan kulttuurialan työntekijöiden lisäkoulutuskeskus # Yhteistyötä taidekasvatuksen ja -koulutuksen kehittämiseksi alan asiantuntijoiden kesken.
267 / 2013 Aunuksen kansallisen piirin Kotkatjärven koulu # Kansankulttuuriin painottuneen leirin järjestäminen lapsille, jotka opiskelevat karjalan kieltä sekä alueen historiaa ja kulttuuria.
268 / 2013 Toljatin filharmonia # Yhteistyötä musiikkiteatterihankkeiden parissa. On myös mahdollista toteuttaa yhteinen produktio tai harjoittaa asiantuntijavaihtoa työpajoihin ja konferensseihin liittyen.
269 / 2013 Museo- ja näyttelykeskus # Yhteistyötä Toivo Rännälin taidetta esittelevän näyttelyn järjestämiseksi.
270 / 2013 Brjantsevin nuorisoteatteri # Teatteriryhmä haluaa tulla hankkeen puitteissa keikalle Helsinkiin.
271 / 2013 Brjantsevin nuorisoteatteri # Yhteistyötä suomalaisten teattereiden, teatterikriitikoiden ja teatterialan asiantuntijoiden kanssa kansainvälisen teatterifestivaalin puitteissa.
272 / 2013 Brjantsevin nuorisoteatteri # Teatteriesitysten vieminen Turkuun Turun ja Pietarin välisten ystävyyssuhteiden 60-vuotispäivän kunniaksi.
273 / 2013 Pietarin valtiollinen elokuva- ja televisioyliopisto

- Neuvottelujen tuloslomake

Itä-Suomen yliopisto

- Neuvottelujen tuloslomake

Koulutusyhteistyötä media-alalla.
274 / 2013 Sadun nukketeatteri # Inge Löökin näyttelyn "Anarkistiset mummot" vieminen Pietariin. Mahdollisesti näyttelyvaihtoa
275 / 2013 Sadun nukketeatteri # Hankkeen puitteissa halutaan osallistua suomalaisille teatterifestivaaleille.
276 / 2013 Historiallinen museo Smolna

- Neuvottelujen tuloslomake

Lenin-museo

- Neuvottelujen tuloslomake

Mm. näyttelyvaihtoa ja tieteellistä yhteistyötä Lenin-museon kanssa.
277 / 2013 Pietarin valtiollinen elokuva- ja televisioyliopisto Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

Koulutusyhteistyötä kääntämisen ja tulkkauksen alalla.
278 / 2013 Pietarin valtiollinen elokuva- ja televisioyliopisto Loma-Nurmes Oy/Hyvärilän nuorisokeskus Elokuvataiteen kehittäminen. Mm. alan leirien ja opiskelijoiden töitä esittelevien festivaalien järjestäminen.
279 / 2013 Pietarin englannin kielen opetukseen erikoistunut koulu nro 80

- Neuvottelujen tuloslomake

Verraton Venäjä -hanke

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyötä koulutus- ja kasvatusaloilla. Yhteisten koulutus-, kulttuuri ja taidehankkeiden järjestäminen.
280 / 2013 Pudožin kunnanhallinto # Yhteistyötä pienten kaupunkien kehityksen edistämiseksi.
281 / 2013 Pudožin piirin hallinto # Venäläinen partneri toivoo yhteistyötä suomalaisen ja karjalaisen kansanperinteen parissa. Käsityötä esittelevien näyttelyiden ja niiden tekemiseen perehdyttävien yhteisten työpajojen järjestäminen.
282 / 2013 Pudožin piirin hallinto # Ympäristönsuojelua käsittelevän nuorisofoorumin järjestäminen. Konferenssi, leirejä ja tapahtumia luonnonsuojelualueilla.
283 / 2013 Velikije Lukin kaupungin M. I. Semevskin pääkirjasto # Yhteistyötä nykykirjallisuuden aseman edistämiseksi: kirjailijadelegaatioiden vaihtoa, yhteisen runo- ja proosakokoelman julkaiseminen sekä verkkoseminaarin ja -näyttelyn järjestäminen.
284 / 2013 Velikije Lukin kaupungin M. I. Semevskin pääkirjasto # Velikije Lukin ja Seinäjoen kaupungin merkittävien ja mielenkiintoisten perintökohteiden esitteleminen "virtuaalimatkan" muodosa.
285 / 2013 Taidekäsityön ja käyttötaiteen ja kansallisten taide-elinkeinojen mestareiden liitto # Vaihtoa, täydennyskoulutusta, festivaaleja, markkinoita ja työpajoja kansallisten elinkeinojen, taidekäsityön ja käyttötaiteen alalla.
286 / 2013 Kaupungin kulttuurikeskus Imatran kaupunki Yhteistyötä taiteen keinoin tehtävän kehitysvammaistyön parissa.
287 / 2013 Tihvinän alueellinen kulttuuritalo # H. Andersenin satujen tematiikasta ammentavan katutaidetapahtuman järjestäminen: tanssia, teatteria, kulkue ja flash mob.
288 / 2013 Toljatin filharmonia

- Neuvottelujen tuloslomake

Soiva maailma ry. Yhteistyötä jazzmusiikin saralla. Yhteistoiminnan mahdolliset muodot: konserttivierailut, yhteiset festivaalit, työpajat ja konferenssit.
289 / 2013 Petroskoin hallinnon kulttuuritoimi (sosiaalisen kehityksen komitea)

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Taiteen edistämiskeskus, Joensuun sivutoimipiste

- Neuvottelujen tuloslomake

Katutaidetapahtuman järjestäminen Petroskoin kaupungin päivänä.
290 / 2013 Petroskoin hallinnon kulttuuritoimi (sosiaalisen kehityksen komitea)

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Joensuun sivutoimipiste Suomalainen partneri halutaan mukaan kansainväliseen festivaaliin, joka on järjestetty Petroskoissa vuodesta 2003.
291 / 2013 Petroskoin hallinnon kulttuuritalo # Suomalainen partneri halutaan mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tukemaan keskisuurten kaupunkien brändäyshankkeeseen.
292/ 2013 Petroskoin hallinnon kulttuuritoimi (sosiaalisen kehityksen komitea) # Liikkuvan festivaalin järjestäminen yhdessä suomalaisen partnerin kanssa osana alueen markkinoimista. Lisäksi mahdollisesti oppilas- ja opiskelijavaihtoa.
293 / 2013 Permin aluepiirin valtiollinen elokuvakeskus # Yhteistyötä ja vaihtoa asiantuntijoiden, jotka käyttävät dokumenttielokuvaa nuoren sukupolven kasvattamis- ja koulutustyössä, kesken.
294 / 2013 Kaupungin kulttuuritalo # Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyötä, jonka lopputuloksena on kaksi kultuuritapahtumaa, jotka järjestetään tulevaisuudessa vuosittain Suomessa ja Venäjällä.
295 / 2013 Novgorodin alueellinen kansantaiteen talo # Tutkimusretkitoimintaa Novgorodin alueella perinteisiin käsitöihin, tapoihin ja riitteihin, peleihin ja leikkikaluihin, kansankeittiöön, musiikkiperinteeseen ja kansatieteeseen liittyen.
296 / 2013 Novgorodin alueellinen kansantaiteen talo

- Neuvottelujen tuloslomake

Museohanke 2

- Neuvottelujen tuloslomake

Nykyaikaisten taidekäsitöiden ja käyttötaiteen näyttelyiden järjestäminen.
297 / 2013 Novgorodin alueellinen kansantaiteen talo # Kansan kalenterijuhlien, perinteisten kansanriittien ja eri käsityölajien työpajojen järjestäminen.
298 / 2013 Pietarin kirjailijaliitto ja liiton kustantamo # Hanke-ehdotus koskee yhteisten kirjallisuusalan tapahtumien järjestämistä sekä yhteisten teosten käännös- ja kustannustoimintaa.
299 / 2013 Kirvesmuseo (Taiteiden talo) # Muinaista puunjalostustekniikkaa käsittelevien seminaarijaksojen järjestäminen. Mahdollisesti kansainvälisen puumuistomerkkien säilytyskeskuksen perustaminen ja puurakennustaiteen mestariteosten luettelointi.
300 / 2013 Krasnojarskin Dom kino (Elokuvatalo) # Dom kino kutsuu suomalaisia kumppaneita ja taiteilijoita osallistumaan Krasnojarskissa joka vuosi järjestettäville mediataiteen-festivaaleille. Dom Kino on vastaa osallistujien matka- ja majoituskustannuksista sekä taideteosten kuljetuskustannuksista.
301 / 2013 Krasnojarskin Dom kino (Elokuvatalo) # Dom kino haluaa järjestää suomalaisen elokuvan festivaalit Krasnojarskissa. Dom kino korvaa suomalaisen kumppanin kulut eli elokuvien teosmaksut, elokuvien kuljetukset ja tullaukset, elokuvien tekstityksen, osallistujien (luennoitsijan yms.) lennot Suomesta Krasnojarskiin ja takaisin, vierailukorvauksen, majoituksen, valokuva- ja medianäyttelyyn liittyvät kustannukset.
302 / 2013 Krasnojarskin Dom kino (Elokuvatalo) # Dom Kino kutsuu suomalaisia kumppaneita, taiteilijoita ja asiantuntijoita osallistumaan Dom Kinon uusiin medioihin, valokuvaukseen, elokuviin ja muotoiluun liittyviin koulutustapahtumiin, työpajoihin, seminaareihin yms. Dom Kino on vastaa osallistujien matka- ja majoituskustannuksista sekä maksaa pienen vierailupalkkion.
303 / 2013 Nuorten työllistymisen tukikeskus, Petroskoi Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisen osallistuminen karjalaisille nuorille suunnattuun ympäristöopetuskesäleirin järjestämiseen.
304 / 2013 Novodvinskin kaupungin kulttuurikeskus # Suomalaisia valokuvaajia ja muita taiteilijoita kutsutaan Zvozlandian-taideresidenssiin Arkangeliin työskentelemään, sen työpajoihin ja näyttelyihin sekä taidehankkeeseen ”Eko-metr-2012”.
305 / 2013 Kansainvälinen kulttuurikeskus "Kaupungin tori" (Gorodskja Ploshtshad) # Venäjän ja Suomen kaupunkien ja kuntien kehittäminen mm. taloudellisesti kulttuurin avulla.
306 / 2013 Kansantaiteen talo Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-ugrilaisen festivaalin järjestäminen. Festivaaliohjelma painottuu perinteiseen kulttuuriin: käsitöihin, elinkeinoihin ja musiikkiin.
307 / 2013 Viipurin historian ja kulttuurin museokeskus

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seuran Tampereen osasto/Lenin-museo Suomen sisällissodan sekä Suomen ja Venäjän välisen muuttoliikkeen tutkimus. Aiheita käsittelevän konferenssin järjestäminen Viipurissa. Lisäksi mm. materiaalien julkaisutoimintaa ja historiallisten tapahtumien rekonstruktio Tampereella.
308 / 2013 Murmanskin alueen draamateatteri # Teatterin vierailu Suomessa näytelmällä: ”Niskavuoren nuori emäntä”.
309 / 2013 Mursmanskin alueen draamateatteri # Vastavuoroinen teatteriesitysten vaihto suomalaisten ammattiteattereiden kanssa.
310 / 2013 Mursmanskin alueen draamateatteri # Suomalaisen teatterin osallistuminen Murmanskissa järjestettäville kansainvälisille teatterifestivaaleille ”Polyarnaja zvezda”.
311 / 2013 Murmanskin alueen kotiseutumuseo # Kulttuurimatkailuhanke: Inari-Ivalo-Lovozero matkailureilureitin luominen. Reitin varrella oleviin museoihin kaamokseen ja yöttömään yöhön, saamelaisuuten ja poronhoitoon liittyvien ohjelmien, tapahtumien, näyttelyiden synnyttäminen.
312 / 2013 Murmanskin alueen taidemuseo Taiteen edistämiskeskus (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipiste) Suomalaisia (25-35-vuotiaita) suunnittelijoita ja muotoilijoita kutsutaan osallistumaan kansainvälisille nuorille suunnittelijoille suunnattuun MUOTITULVA-festivaaliin Murmanskissa.
313 / 2013 Murmanskin alueen taidemuseo Imatran kaupunki Suomalaisia (25-35-vuotiaita) taiteilijoita kutsutaan osallistumaan kansainväliseen nuorten taitelijoiden KASTEPISTE-näyttelyyn Murmanskiin.
314 / 2013 Poljarnyin kaupungin keskuskirjastojärjestelmä 

- Neuvottelujen tuloslomake

Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Kirjastoyhteistyö suomalaisten kanssa uutta teknologiaa hyödyntäen: yhteinen keskustelusivusto Internettiin, kokemusten ja kotiseutuaineistojen vaihto.
315 / 2013 Sever-lehti Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry, Suomen venäjänkielinen kirjallinen yhdistys ry Karjalaisen Sever-kirjallisuuslehden tunnetuksi tekeminen Suomessa, suomalaisten kirjailijoiden teosten julkaiseminen lehdessä.
316 / 2013 Lasten taidekoulu nro 2 # Suomalaisten osallistuminen lasten ympäristöaiheiseen taidekilpailuun ”Maa on kaikkien koti”.
317 / 2013 Afrikandan lasten taidekoulu # Yhteistyö Pohjois-Suomen taidekoulujen kanssa: työpajat, seminaarit, konsertit, näyttelyt.
318 / 2013 Venäjän koulutusakatemian Kasvatustieteen ja aikuiskoulutuksen instituutti

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Suomi-Venäjä-Seura ry
B) Lappeenrannan museotoimi
Opetusohjelmien, työpajojen järjestäminen venäjänkielisille koululaisille Suomessa ja Venäjällä.
319 / 2013 Tšaikovskin piirin hallinnon taide- ja kulttuuriosasto 

A) Neuvottelujen tuloslomake

A) säveltäjä Harri Wessman 
B) Lahden Musiikkikoulun kannatusyhdistys r.y.
Suomalaisten nuorten (7-25-v.) säveltäjien osallistuminen Taikovskissa, Permin alueella järjestettävään V nuorten säveltäjien kansainväliseen kilpailuun.
320 / 2013 Tšaikovskin piirin halinnon taide- ja kulttuuriosasto # Venäläisten solisten ja suomalaisen sinfoniaorkesterin yhteisesiintyminen Tšaikovskin kaupungissa järjestettävillä orkesterifestivaaleilla ja Suomessa.
321 / 2013 Gavrilov-Jamin kunnallisen alueen kulttuuri-, matkailu-, urheilu- ja nuorisopolitiikan hallinto # Jaroslavlin alueella sijaitsevan Gavrilov-Jamin piirin kehittäminen ja traditioiden tunnetuksi tekeminen ja säilytäminen innostaen tavalliset ihmiset toimijoiksi.
322 / 2013 "Lukio nro 3", luovakeskus"Vizit", Novgorod 

- Neuvottelujen tuloslomake

Alkutaide -projekti Lasten taideleirin järjestäminen kesällä.
323 / 2013 Valtiollinen Bortnjanskin lasten taidekoulu, Pietari # Pietarilaisten nuorten muusikoiden osallistuminen Suomessa konsertteihin yms. tapahtumiin ja suomalaisten Pietarissa.
324 / 2013 Smart Start A) PYK/Luova Suomi
B) Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisten luovien alojen yrittäjien ja yritysten osallistuminen Nordic Creative Link –-muotoilutapahtumaan Pietarissa. Tapahtuman markkinointi Suomessa.
325 / 2013 Smart Start A) Produs Oy
B) PYK/Luova Suomi
C) Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
D) Family Golf ja Ähtäri Resort
Yhteistyötä luovien alojen yrittäjien menestymiseksi Venäjän markkinoilla. Hankkeen puitteissa järjestetään mm. tapaamisia ja seminaareja.
326 / 2013 Nižni Novgorodin alueellinen lastenkirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Mynämäen kunta/kunnankirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisten kirjastonhoitajien ja kirjailijoiden tapaamiset Nižni Novgorodin nuorten lukijoiden kanssa.
327 / 2013 Kulttuuritalo Orion # Mordvalaisen kansanmusiikkiyhtyeen Otradan vierailukonsertit Suomessa. Ohjelmistossa yhdistyvät venäläiset ja mordvalaiset perinteet.
328 / 2013 Karjalan tasavallan kansallisarkisto # Karjalaista kulttuuria esittelevän näyttelyn tuonti Suomeen.
329 / 2013 Karjalan tasavallan kansallisarkisto 

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Produs Oy 
B) Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

C) Sukuseurojen keskusliitto ry

Suomalais-venäläisenä yhteistyönä halutaan laatia kulttuurituotannon ja matkailun koulutusohjelma ja käynnistää se.
330 / 2013 Kylien välinen kansantaiteen ja käsityöntalo, Vladimirin alue # Vladimirin alueella kansantaiteen ja käsityötalossa matkailijoilla on mahdollisuus osallistua vanhojen tapojen mukaan vietettyihin juhliin (Herneen päivä ja vanhanajan häät).
331 / 2013 Karjalan Sanomat, Periodika-kustantamo A) Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö 

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Tehdään suomenkielen interaktiivinen oppimateriaali sekä päiväkodeille, kouluille että aikuisopiskelijoille.
332 / 2013 Karjalan sanomat, Periodika-kustantamo A) Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö 

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Karjalan Sivistysseura ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Tavoitteena on kouluttaa Karjalan tasavallan vähemmistökansoihin kuuluvien suomalaisista, karjalaisista ja vepsäläisistä nuorista ammattitoimittajia Karjalan kansalliskielisille joukkoviestimille, vahvistaa heidän kielitaitoaan, tukea ja kehittää Suomen ja Karjalan nuorten yhteistyötä.
333/ 2013 Kulttuurikeskus MUSEO+ A) Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö 
B) Museohanke 2

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyötä näyttelyiden järjestämiseksi ja lasten ja nuorten opetustyön kehittämiseksi. Mm. kotiseudun historiaan ja käsityöhön perehdyttävien lasten kesäleirien toteuttaminen.
334/ 2013 Kulttuurikeskus MUSEO+ Museohanke 2

- Neuvottelujen tuloslomake

Verkkonäyttelyiden toteuttaminen. Toiminta on suuntautunut kulttuuriperintökohteiden säilyttämiseen informaatioteknologiaa hyödyksi käyttäen.
335 / 2013 Kulttuurikeskus MUSEO+ Museovirasto Linnasta linnaan -hankkeen jatkaminen sekä neuvotteluiden käyminen kulttuurimatkailun verkkoprojektiin liittyen.
336 / 2013 Murmanskin lasten ja nuorten kirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Rovaniemen kaupunginkirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Saamelaisista kertovan kirjallisen olohuoneen tuottaminen Murmanskin kirjastoon (mediaesitykset, performanssit, kirjanäyttelyt, työpajat, ryhmäpelit).
337 / 2013 Kulttuuriyhdistys Land & Art, Karjala

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

A) Kulttuuriyhdistys Lila ry

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteinen osallistuminen land-art -projektiin, näyttelyihin Suomessa ja Venäjällä.
338 / 2013 Karjalan tasavallan käsityötaiteen mestarikilta Suomi-Venäjä-Seura, Etelä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

Osallistuminen Suomessa järjestettäville joulumarkkinoille.
339 / 2013 Karjalan tasavallan käsityötaiteen mestarikilta # Osallistuminen markkinoille, maaseutujuhlille. Käsityöpajojen järjestäminen, käsityötuotteiden ja omien perinteidenesittely.
340 / 2013 Karjalan tasavallan käsityötaiteen mestarikilta # Taidepolku -projektin tavoitteena on luoda Land-Art maisemataideteoksia ekologisista materiaaleista Karjalassa ja Suomessa.
341 / 2013 Kansainvälinen slaavilainen instituutti, Petroskoin sivutoimipiste Studio ArkMair Taidelasin valmistukseen ja suunnitteluun liittyvä opetusyhteistyö, opettaja- ja oppilasvaihto.
342 / 2013 Kuvataiteen edistämiskeskus Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö Monimuotoista yhteistyötä lasten kuvataideopetuksen alalla.
343 / 2013 Murmanskin alueen kulttuuri- ja taidekomitea

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Lappi Kulttuuriyhteistyön rakentaminen ja kehittäminen suomalaisten maakuntien kanssa.
344 / 2013 Murmanskin alueen S. M. Kirovin kulttuuripalatsi Sotkamon Kameraseura Vaarojan Valokuvaajat ry Äitikuvia (eri merkityksissä) esittelevän valokuvanäyttelyn toteuttaminen.
345 / 2013 Murmanskin alueen Lovozeron piirin kulttuuri-, nuoriso- ja yhteiskuntasuhteiden komitea # Suomalainen partneri kutsutaan tutustumaan saamelaisten ja komilaisten kulttuuriin. Mahdollisesti yhteistyötä kulttuurimatkailun kehittämiseksi.
346 / 2013 Murmanskin alueen S. M. Kirovin kulttuuripalatsi # Yhteistyötä lasten ja nuorten musiikkikokoonpanojen kesken. Yhteisen konsertin toteuttaminen.
347 / 2013 Nuori Karjala A) Suomi-Venäjä-Seura, Itä-Suomen piirijärjestö

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Sukukansojen ystävät ry

Suomalais-ugrilaiselle nuorisolle suunnattu monitaiteellinen hanke "Kielestä kiinni" äidinkielten käytön edistämiseksi.
348 / 2013 A. Arenskin Novgorodin alueen filharmonia

- Neuvottelujen tuloslomake

Loimaan seudun musiikkiopisto Yhteistyötä pohjoisten maiden musiikin tunnetuksi tekemiseksi: yhteiset konsertit, levyt jne..
349 / 2013 Tjuttševin kartanomuseo "Murmanovo", Moskovan alue # Tunoilija Jevgeni Boratynskista kertovan näyttelyn esitteleminen Suomessa, luennot yms. Boratynski ylisti teoksissaan Suomea.
350 / 2013 Novgorodin alueellinen ei-kaupallisten hankkeiden tukisäätiö A) Family Golf ja Ähtäri Resort
B) Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Yhteistyön jatkaminen nuorisohankkeiden asiantuntijoiden ammattitaidon kasvattamiseksi, uusien työtapojen löytämiseksi ja nuorten aktivoimiseksi vapaaehtoistyöhön.
351 / 2013 Komin tasavallan taidetalo # Kulttuurivaihdon jatkaminen, sähköisen sosiaalisen verkoston laajentaminen, osallistuminen joulujarmarkaan, työpajojen järjestäminen.
352 / 2013 Kortkerosin alueellinen lasten taidekoulu Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Kortkerosin alueellinen lasten taidekoulu
353 / 2013 Venäjän museoliitto Lappeenrannan museotoimi Museoalan ammattilaisten tapaamisten jatkaminen Suomalais-venäläisten museopäivien puitteissa, seuraavan tapaamisen valmistelu Pietarissa syyskuussa 2014.
354 / 2013 Pietarin ja Leningradin alueen museotyöntekijöiden liitto

- Neuvottelujen tuloslomake

Lappeenrannan museotoimi Museoalan ammattilaisten tapaamisten jatkaminen Suomalais-venäläisten museopäivien puitteissa, seuraavan tapaamisen valmistelu Pietarissa syyskuussa 2014.
355 / 2013 Dostojevski-museon teatteri, Pietari # Dostojevski-museon teatteri ehdottaa kohtaamisia suomalaisten teatteritoimijoiden (dramaturgien, näyttelijöiden) kanssa museossa.
356 / 2013 Dostojevski-museon teatteri, Pietari # Dostojevski-museon teatteri ehdottaa esitysvaihtoa. Museon kamarisali - black box - on Pietarissa suosittu näyttämötila.
357 / 2013 Art Attache, Pietari 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seura, Turun piirijärjestö ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Konserttien ja luovien tapahtumien järjestäminen Suomessa ja Pietarissa. Suomalaisten käsityötaiteen mestareiden osallistuminen Pietarissa näyttelyihin.
358 / 2013 Kansainvälinen kulttuuriyhteistyökeskus Inter Aspect

- Neuvottelujen tuloslomake

Nuorten Kuoroliitto ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisten lasten osallistuminen Pietarissa huhtikuussa 2014 järjestettävään lasten ja nuorten kuorojen maailmanmestaruuskilpailuun, suomalaisen asiantuntijan osallistuminen juryyn.
359 / 2013 Kulttuurituotantojärjestö "Kronfest" # Kronstadtin kansainvälinen ekologinen taidefestivaali "Kronfest" etsii osallistujia Suomesta. Kronfest haluaa lisäksi tehdä yhteistyötä Pietarin, Helsingin ja muiden Suomen kaupunkien taiteilijoiden yhteisen nykytaiteen näyttelyn järjestämiseksi.
360 / 2013 Valtiollinen A. V. Suvorovin muistomuseo

- Neuvottelujen tuloslomake

Lappeenrannan museotoimi Museoalan ammattilaisten tapaamisten jatkaminen Suomalais-venäläisten museopäivien puitteissa, seuraavan tapaamisen valmistelu Pietarissa syyskuussa 2014.
361 / 2013 Fjodor Dostojevskin kirjallisuusmuseo # Dostojevskin kirjallisuusmuseo haluaa tuoda pietarilaisen yleisön nähtäväksi suomalaista taidetta.
362 / 2013 Fjodor Dostojevskin kirjallisuusmuseo Turun musiikkijuhlasäätiö Dostojevskin kirjallisuusmuseo haluaa tuoda jonkin näyttelyistään Suomeen.
363 / 2013 Venäjän kansalliskirjaston ystävät ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Hanko Maailmankartalle ry

- Neuvottelujen tuloslomake

27.7.2014 Hangossa järjestetään suuri kulttuuritapahtuma Pietari Suuren merellä saavuttaman ensimmäisen voiton kunniaksi. Ohjelmassa on mm. taistelusta kertova näyttely, juhlapurjehdus, konsertteja ja sotahistorioitsijoiden seminaari.
364 / 2013 A) Linnoitusmuseo "Korela"
B) Leningradin alueen "Museovirasto", valtiollinen kulttuurilaitos
C) Kulttuurikeskus MUSEO+
D) Leningradin alueen kulttuurikomitea
E) Vanhan Laatokan historiallisen arkkitehtuurin ja arkeologian museoalue
F) Pietarin historiallinen museo
G) Leningradin alueen "Museovirasto", valtiollinen kulttuurilaitos
H) Ivangorodin linnoitus, Leningradin alueen "Museovirasto"
I) Ivangorodin museo, Leningradin alueen "Museovirasto"
J) Leningradin alueen "Museovirasto", valtiollinen kulttuurilaitos
Museovirasto Kulttuurimatkailuhankkeen "Linnasta linnaan" jatkaminen.
365 / 2013 A) Huoneteatteri "Vinci"

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Huoneteatteri "Vinci"

Taiteen edistämiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun toimipiste

A) Neuvottelujen tuloslomake

Matka Komin tasavaltaan. Matkan aikana tavataan taiteilijoita, jotka mahdollsesti osallistuvat myöhemmin Hailuoto Teatterifestivaaliin.
366 / 2013 Borei Galleria kuvataiteilija Harri Salmi Yksityisnäyttely Pietarin Borei Galleriasta. Ajankohtatoive syksy 2014.
367 / 2013 A) Karjalan tasavallan kansalliskirjasto
B) Murmanskin lasten ja nuorten kirjasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Lapin korkeakoulukirjasto

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

Ask-Barents -tietopalvelusivuston kehittäminen.
368 / 2013 Hortosen perhe Suomi-Venäjä-Seuran Hervannan osasto ry Venäläisen partnerin tehtävänä on avustaa opintokerhotoiminnassa, joka perehdyttää suomalaisiin jalanjälkiin Siperiassa. Samalla voidaan tukea venäläisen partnerin suomen kielen opintoja ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.
369 / 2013 A) Petroskoin Balakirevin lasten taidekoulu

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Pietarin lasten taidekoulu "D.S. Bortnjanski"

- Neuvottelujen tuloslomake

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö Nuorten taideleirin tai työpajojen sekä yhteisen suomalais-venäläisen näyttelyn järjestäminen.
370 / 2013 A) Novgorodin alueen matkailukomitea, kulttuurimatkailun osasto

- Neuvottelujen tuloslomake

B) Leontief-keskus
C) Norden Assosiaatio -kansalaisjärjestö
D) Novgorodin alueen muinaisuuden ystävät

proNAGU r.f.

A) Neuvottelujen tuloslomake
B) Neuvottelujen tuloslomake
C) Neuvottelujen tuloslomake
D) Neuvottelujen tuloslomake

Pyhän Olavin vaellusreitistön jatkaminen Nidarosista Nauvon kautta Novgorodiin.
371 / 2013 Karjalan tasavallan opetusministeriö

- Neuvottelujen tuloslomake

Itä-Suomen aluehallintovirasto

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomen kielen opetuksen kehittäminen Karjalan tasavallassa sekä suomen kielen oppimateriaalin kehittämisen tukihanke.
372 / 2013 Novgorodin alueellinen Luova keskus perheille "MUZIZON" # Musiikkiesitysten valmistelu, koko perheen projekti. Yhdessä mietitään teema, sävelletään musiikkia, kirjoitetaan runoja ja valmistellaan puvut ja lavastus.
373 / 2013 A) Komin tasavallan koulutuksen kehittämisen instituutti
B) Projekti "Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa"
Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piiri

A) Neuvottelujen tuloslomake

B) Neuvottelujen tuloslomake

Neuvottelu seuran hallinnoimasta projektista "Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit varhaiskasvatuksessa". Tavoitteena kehittää kaksi- ja monikielistä varhaiskasvatusta Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten alueilla ja luoda toimiva varhaiskasvatuksen ammattilaisten verkosto.
374 / 2013 Sergei Oskolkov ja hänen ystävänsä -säätiö

- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteen edistämiskeskus, Lapin toimipiste Musiikkiyhteistyöstä neuvottelu Oskolkov-säätiön edustajien kanssa. Luosto Classic -festivaalin kehittämistoimintaa sekä mahdollisesti Lapin kamariorkesterin jousikvartetin osallistuminen Pietarin festivaaleille kesällä 2014.
375 / 2013 # Työryhmä Hot vasa "Ihmeellinen kone" -esityksen vierailu Venäjällä. Esitys on vahvasti ääniin painottuva yli 5-vuotiaille lapsille suunnattu nukketeatteriesitys. Scifihenkisen esityksen kantavia teemoja ovat rohkaiseminen positiiviseen vuorovaikutukseen - kaverin kuunteleminen ja omaan ääneen luottaminen - sekä äänen ja musiikin parantava ja ihmisiä yhdistävä voima.
376 / 2013 Petroskoin hallinnon kulttuuritoimi (sosiaalisen kehityksen komitea) Kulttuuriyhdistys Lila ry

- Neuvottelujen tuloslomake

Uusi yhteistyöhanke: suomalainen partneri on kutsuttu jäänveistokilpailuihin, jotka ovat osa Kansainvälisiä talvifestivaaleja "Hyperboreia". Talvifestivaalit on järjestetty Petroskoissa vuodesta 2003 alkaen. Festivaali muodostuu mm. seuraavista tapahtumista: konsertit, näyttelyt, lumi- ja jääveistoskilpailu, urheilukilpailut, jotka järjestetään helmikuussa. Suomalainen partneri monipuolistaa festivaalin ohjelmaa ja auttaa kehittämään kulttuurisuhteita.
377 / 2013 Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö

- Neuvottelujen tuloslomake

Karjalan Sivistysseura ry Uusi yhteistyöhanke: tavoitteena on karjalan kielen opiskelun tukeminen. Seminaarien ja kurssien järjestäminen karjalan kielten opettajien tason nostamiseksi.
378 / 2013 Kulttuuriohjelmien instituutti

- Neuvottelujen tuloslomake

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Uusi yhteistyöhanke: yhteistyötä luovan talouden eri aloilla sekä kulttuuriturismin parissa.