Olet täällä

Hankkeet 2009

Syktyvkarin kulttuurifoorumiin oli venäläisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia suomalaisille toimijoille. Myös suomalaiset toimijat saivat tehdä hanke-ehdotuksia venäläisille. Hanke-ehdotuksia on tullut yhteensä 226.

Syktyvkarin kulttuurifoorumissa neuvoteltiin 52 eri hankkeesta.

Hanke-ehdotuksia ja vastauksia sekä Syktyvkarin kulttuurifoorumin partnerineuvotteluiden tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevien linkkien kautta.

 

Hanke Venäläinen partneri ja hanketiedot Suomalainen partneri Hankkeen lyhyt kuvaus
1 / 2009 V.Malyševan yleissivistävä keskiasteen erikoiskoulu nro.25 

- Neuvottelujen tuloslomake

Tarinoiden tutuksi -verkkolehti 
(suom. hanke-ehdotus) 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-venäläis-karjalais-vepsäläisen Tarinoiden tutuksi -verkkolehden toimittaminen eri koulujen ala- ja yläkoululaisten kanssa. Lehteen voi kirjoittaa artikkeleita suomen, venäjän, karjalan, vepsän ja englannin kielellä.
2 / 2009 Komin käsityökamari; kansallisten käsitöiden ja käsityöläisammattien kehitysyhdistys # Kadotettujen kansallisten elinkeinojen elvyttäminen, olemassaolevien käsityöammattien ja käsityöteollisuuden perinnön säilyttäminen ja kehittäminen, täydennyskoulutus, työkokemusten vaihto.
3 / 2009 Komin käsityökamari; kansallisten käsitöiden ja käsityöläisammattien kehitysyhdistys # Kadotettujen kansallisten elinkeinojen elvyttäminen, olemassaolevien käsityöammattien ja käsityöteollisuuden perinnön säilyttäminen ja kehittäminen, täydennyskoulutus, työkokemusten vaihto.
4 / 2009 Pomorskaja grebnaja regata -soutukilpailu ja festivaali Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piirijärjestö ry 

- Neuvottelujen tuloslomake

Osallistuminen Pomorskaja grebnaja regata (soutukilpailu) -kansanjuhlaan.
5 / 2009 Novgorodin lasten kuvataidekoulu # Kaksi koulua -koulutushanke. Tarkoituksena on luoda kuvataideaineiden vertailevat opetusmenetelmät Venäjällä ja Suomessa.
6 / 2009 # Woimisteluseura Hämy
(suom. hanke-ehdotus)
Dokumentti Victor Barskevitchista karkoitettuna Venäjälle, Saratovin kaupunkiin.
7 / 2009 Valtion historiallis-rakennustaiteellinen ja etnograafinen luonnonsuojelumuseo Kizhi # Puuarkkitehtuuri on pohjoisten kansojen, kuten venäläisten, vepsäläisten, karjalaisten ja suomalaisten, kansallisen kulttuurin tärkeä osa. Sen säilyttäminen on jokaisen puuarkkitehtuurimuseon tarkoitus. Mutta puusta tehtyjä muistomerkkejä on oikein vaikeata säilyttää.
8 / 2009 Komin tasavallan Kansallismuseo # Projektin tavoitteena on taidepajojen järjestäminen ja "Suomalais-ugrilaiset. Ihminen. Koti. Maailma" -opetusohjelman luominen.
9 / 2009 Komin tasavallan autonominen järjestö "Sinun paralleelisi" - tasavallan nuorisolehden toimitus # Projektin tavoitteena on kokemusten vaihto, nuorten lukutottumiksien parantaminen, vaikutus nuoriin joukkoviestimien kautta. Kohderyhmänä on jounalisteja ja nuoriso.
10 / 2009 "Kortkerosski" hallinnon kulttuuri- ja nuortenosaston alueellinen organisaatio ja keskus # Perinteisten kansallisten käsityöammattien tukiohjelman luominen ja kehittäminen.
11 / 2009 Komi tasavallan Lui Brailille nimetty näkövammaisten erikoiskirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Pohjoiset sadut -suomalais-ugilaisten kansojen satujen multimediakokoelma komin, suomen, saamen ja venäjän kielillä.
12 / 2009 Komin tasavallan Lui Brailille nimetty näkövammaisten erikoiskirjasto Lapin näkövammaiset ry. 

- Neuvottelujen tuloslomake

Projektin nimi "Huomio - valkoinen keppi!"
13 / 2009 Izhman piirin kotiseutumuseo # Hankkeen nimi: Komi-izhemilaisten murteen tutkimus suomalaisilla, komeilla ja venäläisillä tutkijoilla.
14 / 2009 Komin tasavallan nuorten kirjasto Espoon kaupunginkirjasto/Leppävaaran aluekirjasto Kokemusten vaihto Komin ja Suomen lasten -ja nuorten kirjastojen välillä. Kokemusten vaihto tapahtuu kirjastonhoitajien välillä harjoitelujaksojen muodossa.
15 / 2009 Komin tasavallan nuorten kirjasto # Tekstiviestitietokilpailu Kalevala - aiheesta.
16 / 2009 Komin tasavallan televisiokanava # Dokumenttielokuvien ja tv-ohjelmien yhteistuotanto ja niiden lähetys Yleisradiossa ja Komin tasavallan televisiokanavalla.
17 / 2009 Komin tasavallan S.J. Marshakan kansallinen lastenkirjasto # Hanke: Lukijoiden keskustelu. Projektin tavoitteena on innostaa lapsia lukemaan komilaisten ja suomalaisten kirjailijoiden kirjoja, lapsille ja aikuisille järjestettyjen lukijoiden keskustelujen avulla. Kohderyhmä: 10-12-vuotiaat lapset.
18 / 2009 Komin tasavallan valtiollinen ooppera- ja balettiteatteri 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomi-Venäjä-Seuran Länsi-Suomen piiri ry 

- Neuvottelujen tuloslomake

Komin tasavallan ooppera- ja balettiteatteri tarjoaa uuden esityksen, Leo Delibin baletti "Koppelija", joka on latvialainen balettimestari Indra Reinholden ohjaus. Projektin tavoitteena on esittää baletti suomalaiselle yleisölle.
19 / 2009 Komin tasavallan opetus- ja täydennyskoulutusinstituutti # Hankkeen tarkoitus on valmistaa selittävä tietosanakirja opettajille, opiskelijoille ja kaikille, jotka haluavat opiskella komin kieltä äidinkielenä tai vieraana kielenä.
20 / 2009 Komin tasavallan opetus- ja täydennyskoulutusinstituutti # Projektin aihe on tarhaikäisten lapsien etnokulttuurinen kehitys. Tarkoitus: etnokulttuurisen komponentin muodostuminen ja kehitys tarhaikäisillä lapsilla ja sen opetuksen kokemuksien kerääminen ja arviointi.
21 / 2009 Komin tasavallan koulutus- ja täydennyskoulutusinstituutti 

- Neuvottelujen tuloslomake

Oulun lääninhallitus, Sivistysosasto 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalaisten partnerien tutustuttaminen keskuksemme toimintaan, aineistovaihdon suunnittelu kulttuuri-, uskonto- ja opetusalalla ja osallistuminen yhteisiin kulttuuritapahtumiin. Lapsien ja nuorten asosiaalisten ilmiöiden ennaltaehkäisyn kehittäminen.
22 / 2009 Komin tasavallan kansallinen musiikki- ja draamateatteri # Näytelmien vaihto Suomen kansallisen teatterin kanssa, minkä aiheena on kansan historia ja nykyaikainen näyttämökirjallisuus. Hankkeen päämäärinä on näyttää katsojille sukukansojen teatterikulttuuria ja edistää kulttuurivaihtoa.
23 / 2009 Valtion kulttuurivirasto "Komin Tasavallan Kansallisgalleria" # Projekti "Eepos taiteilijan silmin" (työversio). Projektin tavoite - komin ja suomalaisten taiteilijoiden Pohjolan tarinoita esittävien internet-sivuston ja CD-levyn luominen.
24 / 2009 Valtion kulttuurivirasto "Komin Tasavallan Kansallisgalleria" # Suomen ja Venäjän nuorten taiteilijoiden-kuvanveistäjien kansainvälinen Leikkauspiste-symposiumi.
25 / 2009 Valtion kulttuurivirasto "Komin Tasavallan Kansallisgalleria" 

- Neuvottelujen tuloslomake

Jyväskylän taiteiljaseura ry 

- Neuvottelujen tuloslomake

"Minä olen nykyisyydessä, menneisyys on minussa" Venäjän ja Suomen nuorten taiteilijoiden kiertonäyttely.
26 / 2009 Komin tasavallan kansallinen museo # Venäläis-suomalainen konferenssi "Museotoimi ja suvaitsevainen kasvatus erityislapsia kohtaan: toiminnan kokemus ja tulevaisuuden näkymät". Päätavoitteeksi tulee esitteen julkaisu venäjän ja englannin kielillä. Siihen kerätään tavallisten ja erityislapsien teoksia.
27 / 2009 Komin tasavallan kansallinen museo # Seminaari "Esikirjakieli: menneisyyden elpyviä salaisuuksia", johon osallistuu suomalaisia ja venäläisiä opiskelijoita. Päätavoitteena on kokoelman julkaisu venäjän ja englannin kielillä.
28 / 2009 Kunnallinen järjestö, Pechora -kunnallispiirin kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja matkailuosasto # Syrjääniläinen maailma - hankkeen tavoitteena on isänmaanrakkauden, parhaiden komi-kansan historiallisten muistomerkkien ja perinteiden säilyttäminen ja kehittäminen lasten ja nuorten keskuudessa.
29 / 2009 Kunnallinen järjestö, Pechora -kunnallispiirin kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja matkailuosasto # "Vojvyv kodzuv" (suom. Pohjoinen tähti) - harrastajateatterin perustamishankkeen tavoitteena on elvyttää, säilyttää ja tehdä tunnetuksi komin kieli, kulttuuri (perinteistä musiikkia, riittejä, kansallispukuja yms.), sekä komin kirjailijoita ja runoilijoita.
30 / 2009 Syktyvkarin valtiollisen yliopiston Komin tasavallan sivistyshistorian museo Turun museokeskus/ Luostarinmäen käsityöläismuseo Asiantuntijoiden ja opiskelijoiden vaihto museo-, suunnittelu-, taidekäsityöalalla; yhteiset näyttelyt, yhteiset tieteelliset hankkeet; musiikkifestivaalit.
31 / 2009 "Troitsko-Petsorskin" - kunnallisen alueen johtokunnan kulttuuriosasto # Projekti - Kulttuurinen ja kansatieteellinen retkikunta Troitsko-Petsoran koulun nro 2 lasten leirin pohjalla kesäkuussa 2010.
32 / 2009 Troitsko-Petsorski kunnallisen alueen johtokunnan kulttuuriosasto # Projektin tavoitteena on säilyttää komin kansallisperinne henkisen kulttuurin elementtinä, kahden kulttuurin molemminpuolinen rikastuminen ja myös suomalais-ugrilaisien kansojen tutustuttaminen komin ainutlaatuiseen suulliseen kansalliseen perinteeseen.
33 / 2009 Komin tasavallan kansallinen kirjasto # Komin tasavallan kansallisen kirjaston aktiivinen osallistuminen komin ja venäjänkielisten kirjakokoelmien hankkimiseen ja esittelemiseen Turun kirjastossa.
34 / 2009 Komin tasavallan kansallinen kirjasto 

- Neuvottelujen tuloslomake

Lapin yliopisto, Arktinen keskus 

- Neuvottelujen tuloslomake

Komin tasavallan kansallisen kirjaston aktiivinen osallistuminen Barents-nimisen Internet -portaalin tekemiseen ja sen täydentämiseen informaatiolla matkailumahdollisuuksista Komin tasavallassa.
35 / 2009 Kansankäsityökeskus "Zaran" 

- Neuvottelujen tuloslomake

A) Oulun lääninhallitus, Sivistysosasto 

B) Pudasjärven kansalaisopisto ja kulttuuritoimi 

- Neuvottelujen tuloslomake

Lapsen käsin tekemä lelu -kansainvälisen lastenfestivaali, joka pidetään Vylgort kylässä (Syktydvinskin alue) vietettävän Zavalinka-kansanlaulufestivaalin (2010) puitteissa. Festivaali järjestetään perinteisen ja nykyaikaisen lastenlelun säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.
36 / 2009 Kansankäsityökeskus "Zaran", Komin tasavallan käsityötaidemestareiden liitto # "Virtualnije Valenki" (Virtuaalihuopikkaat)-projektin seuraava vaihe on Komin tasavallan kulttuurinäyttely Turussa huhtikuussa v. 2009.
37 / 2009 Komin kulttuurin keskus # Hanke "Fennougrian sateenkaari". Tavoite: suomalais-ugrilaisten kansojen perinnekulttuurin säilyttäminen, elvyttäminen ja levittäminen.
38 / 2009 Kortkerosin piirin taidekoulu, Komin tasavallan mestarien liitto 

- Neuvottelujen tuloslomake

Turun Museokeskus/ Tapahtumat ja pedagogiikka/ Kulttuuripaja 

- Neuvottelujen tuloslomake

Esiintyjäryhmien, opettajien ja näyttelyjen vaihtoa sekä virtuaalista opiskelua. Heinäkuussa 2009 mestarit ja folkyhtye osallistuvat Kulttuurijoki -kansainväliseen festivaaliin Turussa.
39 / 2009 Komin tasavallan nuortenkirjasto # Kansan elämä on juhlakalenteri -projekti. Projektin tavoitteena on julkaista kalenteri, joka kuvaisi kansanjuhlat englanniksi ja venäjäksi.
40 / 2009 Valtion keskiasteen ammatillinen oppilaitos, Komin tasavallan Tšistalevin kulttuuricollege Pudasjärven kansalaisopisto ja kulttuuritoimi Projektin kumpikin osapuoli säveltää lauluja ja kehittää tansseja partnerin satujen ja kansanomaisten tapojen perusteella, ja opiskelijoiden voimin sovittaa niitä näyttämölle. Kesällä 2010 opiskelijat esiintyvät Pudasjärvellä ja Syktyvkarissa.
41 / 2009 Komin valtiollinen nukketeatteri # Hanke-ehdotus on yhteistyön jatkoa. Komin valtiollisen nukketeatterin ja suomalaisten nukketeattereiden välisten suhteiden kehittäminen. Harjoitusten järjestely, kokemuksen vaihto nykyisen teatteriteknologian alalla.
42 / 2009 Kaupungin kulttuurijärjestö "Ežvinskin kirjastojärjestelmä" # Yhteistyön kehittäminen Komin tasavallan Syktyvkarin kaupungin Ežvinskin alueen lasten kirjastojen ja Suomen kansalaisjärjestöjen ja kirjastojen välillä.
43 / 2009 Venäjän taiteilijaliiton, Komin alueosasto # Kaupungin kiviveistoksien symposiumi. Projekti sisältää taide-esineiden vaihdon. Veistäjät Komista tekevät veistoksia Suomessa, Veistäjät Suomesta tekevät veistoksia Syktyvkarissa.
44 / 2009 Valtion keskiasteen ammattikoulutuslaitos Komin tasavallan taidekoulu # Projekti: Etnomusiikkifestivaali. Osallistujat ovat suomalaisia muusikkoja, Komin kansanmusiikin soittajia, Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden muusikkoja.
45 / 2009 Noid # Bändi soittaa vepsäläistä folkrock-musiikkia, säilyttää ja kehittää vepsäläisten, karjalaisten ja suomalaisten perinteitä.
46 / 2009 Tasavallan valtionvirasto "Komikinovideoprokat" # Projektin tavoitteena on tutustuttaa suomalaisia elokuviin, jotka kertovat Komin tasavallan kulttuurista; Suomen ja Komin elokuvavaihto.
47 / 2009 Vologdan pedagoginen valtionyliopisto, musiikkikasvatuksen tiedekunta # Hankkeen tarkoitus on kouluttaa, valistaa ja tutustuttaa opiskelijoita molempien maiden kulttuuriin. Hankkeen puitteissa järjestetään yhteisiä esityksiä Venäjällä ja Suomessa, pidetään koulutusseminaareja, mestariluokkia jne.
48 / 2009 Lambi Ltd. # Nuorten sinfoniaorkesteri esittää ja tekee tunnetuksi Karjalan ja Suomen säveltäjien musiikkia.
49 / 2009 Sinisalon lasten musiikkikoulu nro.1 # Tarkoituksena on järjestää festivaaleja, harjoitusohjelmia ja viulua ja selloa soittavien lapsten (6-15) kulttuurivaihtoja ja opettajien kokemusten vaihto.
50 / 2009 Kronstadtin M.K. Anikušin lasten taidekoulu # Kansainvälinen kulttuuri-, koulutus- ja sosiaaliprojekti Ulkoilmamaalaus suomalaisille orpolapsille Kronstadtissa. Yhteinen taiteellinen harjoittelukurssi Kronstadtin lasten taidekoulun opiskelijoille ja heidän ulkomaisille ikätovereilleen (suomalaisille orpolapsille) kesäloman aikana.
51 / 2009 Valtionvirasto, Komin tasavallan suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus # Tavoitteena on järjestää Komin ja Karjalan tasavalloissa, Murmanskin alueella ja Suomessa asuvien nuorten valokuvataiteilijoiden kiertonäyttely suomalais-ugrilaisten kansojen (saamelaisten, karjalaisten, suomalaisten ja komien) elämästä, ja esittää se Komin tasavallan kaupungeissa ja alueissa ja suomalais-ugrilaisissa maissa.
52 / 2009 Ammatillisen koulutuksen oppilaitos, valtion koulutuslaitos # Projektin perusteena on Irina Smirnovan eri tyyleissä improvisoinnin metodiikka Go with the Flow. Projekti voi koostua tunneista tai konserttisarjasta, jossa esiintyy suomalaisia ja venäläisiä muusikoita. Tulevaisuudessa tarkoitus on järjestää isompimuotoinen festivaali.
53 / 2009 Venäjän suomalais-ugrilainen kultturikeskuksen, Komin tasavallan sivuosasto # Suomalais-ugrilaisten viihdelaulun kansainvälinen festivaali "Suomalais-ugrilaisten kauttakulku: etninen fantasia" vuosina 2010-2011.
54 / 2009 Venäjän suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus, Komin tasavallan osasto # Kansanvälinen etnofuturistinen suomalais-ugrilainen muotifestivaali "Finno-Ugri: Art Style". 2010 Festivaalin tavoitteena on säilyttää ja kehittää perinteisiä ja nykyaikaisia suomalais-ugrilaisten kansojen vaatteita ja koristeita.
55 / 2009 Komin tasavallan autonominen laitos, Art-aikakauslehden toimitus # Taiteilijoiden Vjatsheslav ja Aleksandra Kulikovit (Komin tasavallan kansantaiteilijat) - kuva-albumin julkaisu. Tuotannon pääaiheet: Komin maisemia ja asetelmia (pääasiassa Komin historiallisia kohteita).
56 / 2009 Tverin karjalaisten kansallinen ja kulttuurinen autonomia Itä-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto 

- Neuvottelujen tuloslomake

Projekti "Kielten sukulaisuus on kulttuurien välisen yhteistyön perusta" Projektin tavoitteena on suomalais-ugrilaisen identiteetin tukeminen sekä karjalan kielen ja Tverin karjalaisten kulttuurin statuksen nostaminen.
57 / 2009 Art-aikakauslehden toimitus, Komin tasavallan autonominen virasto # Art-aikakauslehden yhteisnumeron toimittaminen yhdessä suomalaisen aikakauslehden kanssa kolmella kielellä: komin, venäjän ja suomen kielellä.
58 / 2009 Komin alueen vammaisjärjestö "Sokeiden ihmisten seura" # Opetusta sokeille lapsille, ohjausta, omapalvelua, atk-taitoa, koulutus sokeiden lapsien vanhemmille.
59 / 2009 Leningradin alueen kulttuurikomitea # Inkerin kulttuuri on erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Se täydentyy ja muuttuu koko ajan muiden kansojen ja ajan vaikutuksen alaisena. Ehdotus: yhteinen hanke - näyttely käsityötaiteesta todellisessa sekä virtuaalisessa muodossa.
60 / 2009 Karjalan tasavallan nuorisojärjestö "Nuori Karjala" Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-ugrilaisen nuorison tulevaisuuden työtupa -hanke. Projektin puitteissa koulutetaan ja opastetaan suomalais-ugrilaisia nuoria Karjalan tasavallasta, Pietarista, Leningradin alueelta ja Vologdan alueelta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuorten identiteettiä vähemmistökansan edustajina. Hankkeeseen osallistuu paikallisia ja suomalaisia kouluttajia.
61 / 2009 Karjalan tasavallan nuorisojärjestö "Nuori Karjala" Oy Enostone Ltd Suomalais-ugrilaisten kansojen kustannusalan koulutushanke. Hankkeen tavoitteena on aktivoida suomalais-ugrilaisten kansojen julkaisutoimintaa ja saada kustannusalan toimijoita yhteistyöverkostoon.
62 / 2009 Karjalan tasavallan nuorisojärjestö "Nuori Karjala" # Itämerensuomalaisen viestinnän kehittäminen ja tukeminen Karjalassa (Karjalan sanomat, Carelia, Vienan Karjala, Oma Mua, Kipinä, Lyydilaine).
63 / 2009 Taide- ja kulttuurisäätiö Osobnjak (Omakotitalo)-teatteli # F. M. Dostojevskin Lempeä luonne -novelliin perustuva medianäytelmä. Näytelmä on tarkoitettu etupäässä nuorisolle.
64 / 2009 Pietarin valtiollinen A.L.Stieglitzin taideteollisuusakatemia Saksala ArtRadius Projektin idea on taideakatemioiden opiskelijoiden, opettajien ja sosiaalijärjestöjen vaihto, joka auttaa kehittämään kulttuuriohjelmia Pietarin ja Suomen välillä.
65 / 2009 Pietarin valtiollinen historianmuseo Museovirasto Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
66 / 2009 Kronstadtin historiallinen rakennustaiteen museo Museovirasto Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
67 / 2009 Pietarin valtiollinen virasto Kronstadtin kaupungin historiallinen rakennustaiteen museo Oulun lääninhallitus, Sivistysosasto 

- Neuvottelujen tuloslomake

KRONFEST- Kronstadtin kansainvälinen ekologinen taidefestivaali. Projektin päätarkoitus on Baltian maiden kansalaisten huomion kiinnittäminen Itämeren tilaan. Festivaali järjestää art-projekteja: näyttelyjä, kilpailuja, installaatioita, perfomansseja, opetuksia jne.
68 / 2009 Pietarin valtiollinen kulttuurilaitos "F.M. Dostojevskin muistolle omistettu kirjallisuudenmuseo" # Dostojevskin museon teatteri tarjoaa yhteistyötä varten "Sadut aksentin kanssa" näytelmän. Näytelmämme tarkoitus on kertoa eri kansojen satuja hyvästä ja pahasta kuvaillen samalla kansallista värisävyä ja perinteiden erikoisuuksia.
69 / 2009 Pietarin kaupungin valtiollinen ammattikouluksen historian museo Saksala ArtRadius Projektin tavoitteena on lasten taiteen vaihto, sekä taiteen opetuskokemuksen vaihto Venäjän ja Suomen välillä. Tämä auttaa tutkimaan lasten ja nuorten itseilmaisun erilaisia muotoja molemmissa maissa.
70 / 2009 Nonkonformistisen taiteen museo (Pushkinskaja 10) # Leningradin-Pietarin itsenäinen taide Leningradin alueen pienoismuseoiden ja Suomen museoiden välillä -projekti. Projektin puitteissa järjestetään kolmipäiväinen liikkuva videonäyttely, johon kootaan ainutlaatuinen kokoelma nonkonformistisen taiteen teoksia.
71 / 2009 Alueellinen yleinen järjestö "Kulttuuri- ja valistuskeskus Museo +" Museovirasto Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
72 / 2009 Alueellinen yleinen järjestö "Kulttuuri- ja valistuskeskus Museo +" # Kokemuksen vaihto museopedagogiikan alalla, näyttelyvaihto. Lasten ja nuorten koulutusyhteistyö. Nykytaide- ja valokuvanäyttelyjä, yhteiset näyttelyt, jotka koskevat Venäjän ja Suomen sotahistoriaa, linnojen ja linnoituksien rakentamista luoteis-Venäjällä, Suomen lahden laivaston historiaa.
73 / 2009 Valtion ammattioppilaitos Venäjän perinnekulttuurin opisto Saksala ArtRadius Projektin pääidea on tutustuttaa suomalaisia venäläisen perinnekulttuurin opetusmenetelmiin sekä kokemuksen vaihto. Projekti tavoittelee luovaa vaihtoa ja keskustelua taidon, perinnekulttuurin, käsityön parissa; nykyisten opetusmenetelmien ja teknologian vaihtoa, Venäjän ja Suomen historian tutkimista opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä.
74 / 2009 Alueellinen kansalaisjärjestö "Pietarin konserttitaiteilijaliitto" # Vaihto nuoriso-orkesterien, yhtyeiden ja solistien välillä. Konserttiesitykset. Suomalaisia blues-yhtyeitä kutsutaan osallistumaan Kansainväliseen folklore-bluesfestivaaliin "Nevan suisto"(Delta Nevy). Projektin tavoite on nykyaikaisen musiikkikulttuurin etnisen moninaisuuden popularisointi.
75 / 2009 Alueellinen kansalaisjärjestö "Pietarin konserttitaiteilijaliitto" # Pianosoiton konsertteja ja Venäjän nykyisten (1900-luvun loppupuoli - 2000-luvun alku) säveltäjien teoksia esille tuovia konsertteja.
76 / 2009 Elokuvan ja television Pietarin valtionyliopisto (EjaTPVY) 

- Neuvottelujen tuloslomake

Hyvärilän nuorisokeskus 

- Neuvottelujen tuloslomake

Hankkeen tavoite: Elokuvataiteen kehitys, elokuvaleirien järjestäminen. Kehitys tapahtuu opiskelun kautta ja tärkeätä on yhteistoiminta elokuvataiteen mestareiden kanssa. Leireissä tutustutaan elokuvataiteen maailman menetelmiin ja kehitetään yritystoiminnan tottumuksia.
77 / 2009 Elokuva- ja televisioalan Pietarin valtionyliopisto (EjaTPVY) 

- Neuvottelujen tuloslomake

Hyvärilän nuorisokeskus 

- Neuvottelujen tuloslomake

Tavoitteena on kuvata suomalaisen partnerin kanssa elokuvaa tai sarjafilmiä "Meidän pohjoinen kotimme".
78 / 2009 Elokuva- ja televisioalan Pietarin valtionyliopisto (EjaTPVY) Logrus ry - kansainvällinen nuorisoaloitteiden tukiyhdistys Venäjän, Suomen, Pohjois-Yorkshiren (Iso-Britannia) ja "Creative Region"-Eurooppalaisyhtyeen välistä yhteistyötä. Yhteisiä projekteja ja vaihtoja elokuvaajien ja muiden kulttuuri- ja opetusalan edustajien välillä. Media-, multimedia-, elokuva- ja televisiohankkeita. Yhteistyö koskee luomisaloja (creative industries) ja kulttuurin talousmerkityksiä (economy of culture).
79 / 2009 Art navigatsija ry # Taideryhmien esiintyminen ulkomailla, festivaaliyhteistyö.
80 / 2009 Kunnallislaitos "Kortkerosin kirjaston keskusjärjestelmä" # Projektin päämääränä on tutustuminen Nivsheran-kylän omaperäiseen kulttuuriin. Kohderyhmään kuuluu käsityötaiteen mestaria, kirjastonhoitajia, ihmisiä, joita kiinnostaa komien kansankulttuuri.
81 / 2009 Sysolskin kunnallisalueen kulttuurivirasto, kulttuuri- ja näyttelykeskus Goradzul' # Perinnekansantaiteen näyttelyjen järjestely, valokuvanäyttelyjä, matkustajaryhmien vastaanotto, kansan perinteisten juhlien, ekologisien terveyspolkujen järjestely etnografisessa keskuksessa Katid Pom (Vizinga kylä, Komin tasavalta).
82 / 2009 Ei-kaupallinen valtiollinen järjestö Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Hankeen tarkoitus: perinteisen kulttuurin tukeminen ja Pohjoismaiden ja Venäjän luoteisosan nuorten luovan työn tukeminen. Kohderyhmä: folkmusiikin esittäjät, ei-ammattilaiset nuorten folkyhtyeet ja teatterit, perinteisten käsitöiden mestarit.
83 / 2009 Ei-kaupallinen valtiollinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Hankkeen tavoitteena on kiinnostuksen herättäminen perinteisiin käsitöihin ja karjalaisten elämäntapaan.
84 / 2009 Ei-kaupallinen valtiollinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Tavoitteena on luoda olosuhteita lasten ja nuorten folkliikkeen kehittämiselle Karjalan tasavallassa. Kohderyhmä on lapsi- ja nuorisofolkyhtyeitä Karjalan Tasavallasta, Suomesta ja Skandinaviasta.
85 / 2009 Ei-kaupallinen valtiollinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Projektin tavoitteena on Venäjän ja maailman kansojen eeppisen kulttuurin, menojen ja juhlien elpyminen ja kehittäminen.
86 / 2009 Komikinovideoprokat -valtionlaitos # Elokuvatuotannon kesäleiri komilaisille lapsille (ikä 12-18). Opettajiksi kutsutaan Komin televisiokanavan asiantuntijoita sekä asiantuntijoita Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta.
87 / 2009 Syktyvkarin isänmaallishenkisen kasvatuksen nuorisokeskus # "Zyrjanskoje voisko" on historiallinen ja isänmaallishenkinen seura, jonka tehtävät ovat: nuorten urheilu- ja isänmaallihenkinen kasvatus. Projektin tarkoitus on nuorten kehitys, Muinais-Venäjän ja Komin kansojen kulttuuriperinnön elpyminen.
88 / 2009 Venäjän nuorisoliiton Jaroslavlin alueen järjestö # Projektin tarkoitus on arkkitehtonisten muistomerkkien jälleenrakentaminen nuorten vapaaehtoisjoukkojen avulla.
89 / 2009 Smolenskin lastentaiteen tukiliitto "Yllätys" Kajaanin Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry Projektin nimi Venäjällä on "Tukipiste" ("Totshka opory"). Projektin tavoitteena on opettaa kulttuuria nuorisolle, kehittää kansan diplomatiaa ja luoda olosuhteita nuorille, jotka haluavat tehdä luomistyötään ammattimaisesti.
90 / 2009 Leningradin alueen kulttuuri- ja taideoppilaitos, valtiollinen ammattiopisto # Projekti "Leningradin alueen kulttuuripäivät". Pidetään konsertteja, koristetaide- ja perinnekäsityö-suunnalla opiskelevien ja opettajien näyttelyjä sekä mestariluokkia.
91 / 2009 Venäjän kulttuurivarasto, Karjalan haaraosasto # "Runoilija ja taiteilija. Runottarien yhteisö" -kirjan julkaisu. Tavoite: kirjan julkaisu suomen ja venäjän kielellä; käännökset venäjäksi.
92 / 2009 KKL "Kontupohjan keskusjärjestelmä"Kontupohjan piirikirjasto # Kilpailun järjestäminen nuorten keskuudessa. Kilpailun aiheena on karjalais-suomalainen kansaneepos "Kalevala". Kilpailun yhteydessä valmistetaan erilaisia teoksia: kuvataide-, grafiikka-, kuvanveisto-, kirjallisuusteoksia jne.
93 / 2009 Kunnallinen kulttuurilaitos Kurkijoen kotiseutukeskus # Hanke: kahden museon, kahden säätiön ja kulttuuri- ja viestintäministeriön välinen kulttuuri- ja tietovaihto sekä näyttelyjen järjestely.
94 / 2009 Marin tasavallan valtiollinen kulttuurivirasto "S. G. Chavainalle nimetty kansalliskirjasto" # Projektin tavoitteena on levittää Marin tasavallan kulttuuria Suomen venäjänkieliselle väestölle ja marin kansan kirjallisuuden perinnön popularisointi.
95 / 2009 Pähkinälinnan linnoitus (Pietarin valtiollisen historian museon sivuosasto) Museovirasto Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
96 / 2009 Pietarin kulttuurikomitea Kaakkois-Suomen taidetoimikunta 

- Neuvottelujen tuloslomake

Kulttuurihankkeiden kehittäminen Pietarin ja Kaakkois-Suomen välillä.
97 / 2009 Valtion kulttuuri- ja lisäkoulutuslaitos " Kulttuuriohjelmien instituutti" Kaakkois-Suomen taidetoimikunta 

- Neuvottelujen tuloslomake

Hanke: presentaatioiden vaihto festivaalin toiminnasta ja Kaakkois-Suomen ja Pietarin kulttuurihankkeista.
98 / 2009 Valtion kulttuuri- ja lisäkoulutuslaitos " Kulttuuriohjelmien instituutti" Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus Pohjoismaiden festivaalit - hanke. Yhteistyön kehittäminen ja yhteishankkeiden edistäminen festivaalijärjestäjien välillä.
99 / 2009 Karjalan tasavallan lasten ja nuorten Moja gazeta+ (Minun lehti+) -lehti # Tutustukaamme toisiimme paremmin - Internet-projekti. Kummankin maan yläluokkalaiset osallistuvat kahteen seminaariin (Suomen ja Venäjän puolella), joiden aikana he tutustuvat kummankin maan historiaan, perintöihin, kulttuuriin, sekä kirjoittavat artikkeleita erilaisiin lehtiin.
100 / 2009 Kunnallinen laitos "Kulttuuri- ja vapaa-ajan keskus" # Teefestivaali "Tihvinän samovaari" Festivaalin tavoitteena on tutustuttaa tihvinäläiset ja kaupungin vieraat Luoteis-Venäjän kansojen tee- ja ruoanlaiton perinteisiin. Festivaalin aikana järjestettäisiin perinteisen kansallisruoan ja juomien maistaminen, samovaarien ja muiden ruokailuvälineiden näyttely, kansallisyhtyeiden esiintymiset.
101/ 2009 K.Raution valtiollinen musiikkiopisto # Projektin tavoitteena on tiedonvaihdon järjestäminen Karjalan kanta-asukkaiden perinteisestä kulttuurista, tutustuminen etnopedagogisiin metodisiin ohjeisiin, sekä osallistuminen yhteisiin konsertteihin, kilpailuihin, festivaaleihin, etnograafisille lastenleireille.
102 / 2009 Vologdan valtiollinen historiallisarkkitehtuurinen ja taiteellinen museo # Voin museon perustaminen arkkitehtuurisen ja etnograafisen museon alueella Vologdassa.
103 / 2009 Vologdan alueen valtiollinen tieteellinen I. V. Babuškinin kirjasto # Hankkeen tavoitteena on uusien teknologioiden käytön kokemusten vaihto uusien multimedialähteiden luomisessa. Yhteisen vepsäläisten historiasta kertovan sähköisen tietokannan luominen.
104 / 2009 Vologdan alueellinen tiedekirjasto # Nuorisoprojektit kirjastojen välillä. Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa nuoria kirjastonhoitajia kirjaston ja tiedotustoiminnan nykyisiin toimintoihin; kirjastonhoitajan ammatin arvostuksen nostaminen.
105 / 2009 Kunnallinen kulttuurilaitos, Verhovazhski alueellinen kansalliskulttuurin keskus # Pohjois-Venäjän laulut - kansanlauluja esittävä "Vagane" miesyhtye ja Vologdan alueen kansallisia käsitöitä esittävä "Pasadskije masterovyje"-käsityöpaja.
106 / 2009 Petroskoin Periodika-kustantamo, Karjalan Sanomat- sanomalehti # Suomen ja Venäjän journalistiikan opiskelijoiden vaihdon ja nuorisoleirin järjestäminen.
107 / 2009 Petroskoin Periodika-kustantamo, Karjalan Sanomat- sanomalehti # Projektin tavoite on Karjalan kansallisen painoviestinnän museon perustaminen, mikä auttaa popularisoimaan tasavallan kantaväestön kieltä ja kulttuuria paikallisten asukkaiden, vieraiden ja turistien keskuudessa.
108 / 2009 Ural tur # Sivistys- ja ekomatkailun järjestäminen Bashkortostanin ja Suomen puolella lasten ja nuorten ryhmille. Ryhmiin kuuluu suomalais-ugrilaisia edustajia, jotka asuvat Bashkortostanin tasavallassa ja suomalaisia lapsia ja nuoria.
109 / 2009 Ural tur # "Suomi runoissa 25 päivässä"-kirja 8-14-ikäisille lapsille. Riimilliset tekstit auttavat muistamaan sanoja, roolileikit lisäävät tietoja.
110 / 2009 Vologdan alueen musiikkiopisto Loimaan seudun musiikkiopisto Opiskelijoiden, taiteellisien ryhmien (kuoroiden, soittokuntien ja soololaulajien) vaihto. Hanke edellyttää yhteisiä esityksiä.
111 / 2009 Tihvinan kaupunginhallinnon kulttuuriosasto A) Soiva maailma r.y. 

B) Lapin taidetoimikunta 

- Neuvottelujen tuloslomake

Tihvinassa joka syyskuun alussa pidetään Syyskuu Tihvinissa - jazz- ja puhallinyhtyeiden festivaali. Kutsumme suomalaisia jazzmuusikoita ja jazzyhtyeitä osallistumaan festivaaliin vuosina 2010-2011.
112 / 2009 Tihvinan kaupungin virasto, kulttuurin ja vapaa-ajanvieton koordinointikeskus # Taidelaboratorion perustaminen Tihvinan alueen kansankulttuurin ml. vepsien kansanperinteiden tutkimusta ja säilyttämistä varten. Projektin puitteissa pidetään seminaareja, opetustunteja, asiantuntijavaihtoja ja järjestetään koristetaiteen esineiden ja mestareiden kansantuotannon yhteisnäyttelyjä.
113 / 2009 Leningradin alueen Tihvinän kaupunkihallinnon kulttuuriosasto Oulun lääninhallitus, Sivistysosasto Leikillä on suuri merkitys lapsen psyyken muodostamisessa ja sosialisoinnissa. Leikkien planeetta -projektin tavoitteena on asettaa elävä leikki ja tietokonepeli vastakkain, vahvistaa sukupolvien välisiä suhteita leikkitaitojen vaihdon kautta.
114 / 2009 Leningradin alueen Tihvinän kaupunkihallinnon kulttuuriosasto # Ehdotamme kahden viikon pituisen Kulttuurien dialogi -nuorisoistunnon järjestämistä Venäjällä sekä v. 2010-2011 yläasteen oppilaiden ja opiskelijoiden istunnon Suomessa. Tarkoituksena on tutkia alueemme kulttuuriperintöä, edistää terveellisiä elämäntapoja ja vahvistaa kulttuurien välisiä suhteita.
115 / 2009 Tihvinän kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajanvieton koordinointikeskus # Menestyksen alue - projektin tarkoitus on muodostaa kulttuuri- ja vapaa-ajanvieton nykyaikaisia menetelmiä nopeasti muuttuvan taloudellisen tilan olosuhteissa. Projektissa vuosina 2009-2010 suunnitellaan temaattisia seminaareja, konferensseja, foorumeja, kokemuksen vaihtoa, asiantuntijoiden yhteistyötä ja opetusharjoittelua.
116 / 2009 Kunnallinen laitos "Tihvinän yhteinen kirjastojärjestelmä" # Projektin tarkoituksena on Suomen kulttuurin ja kirjallisuuden levittäminen, kumppanuussuhteiden vahvistaminen, kirjastotoimen kokemuksen vaihtaminen, ystävyyskaupunkisuhteiden (Imatran kaupunki) kehittäminen.
117 / 2009 Tihvinän kunnan kulttuuriosasto

- Neuvottelujen tuloslomake

A) Hyvärilän nuorisokeskus 

B) Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyö luontomatkailun alalla, jonka tarkoituksena on antaa nuorille ekologista tietoa ja tarjota tutkimusretkiä, lomatoimintaa, kulttuurivaihtoa ja mahdollisesti suomen/venäjän kielen oppimista.
118 / 2009 "Eli-Hotal"-vähälukuisten syntyperäisten pohjoiskansojen yhteisö # Tarkoitus: etnomatkailun ja kulttuurinvaihdon edellytyksien luominen. Toimintamuodot: tiedonvaihto Internetin kautta, mestariluokat koristetaiteen, käsitöiden ja perinteisten elinkeinojen aloilla; tutkijadelegaatioiden vaihto ja perinteisten kulttuurifestivaalien järjestäminen.
119 / 2009 Folkloreteatteri "Gornitza" Turun Kansantanssin Ystävät ry Yhteistyö Turun kansantanssin ystävät- yhdistyksen kanssa, kansantanssien mestariluokkien ja seminaarien järjestäminen, Kalevala-aiheisien yhteisien näytelmien suunnittelu, osallistuminen kansanperinnefestivaaleihin Suomessa.
120 / 2009 Kontupohjan keskuskirjaston järjestelmä, Kontupohjan lastenkirjasto # Eri kansojen kulttuurien levittäminen kansallislelun ja -puvun kautta (nukke kansallispuvussa). Lastenlelu auttaa ymmärtämään paremmin eri kansojen perinteitä ja kulttuuria. Tarjoamme suomalaiselle partnerille kokemuksen vaihtoa tällä alalla sekä kansallislelun näyttelyjä ja mestariluokkia.
121 / 2009 Karjalan tasavallan kulttuuri- ja yhteiskuntasuhde-ministeriö Oulun läänin taidetoimikunta Yhteistyön jatkaminen Oulun läänin taidetoimikunnan kanssa; "Taiteiden Kavalkadi 2010" -yhteishankkeen valmistelu.
122 / 2009 Karjalan tasavallan kulttuuri- ja yhtesikuntasuhde-ministeriö Lapin taidetoimikunta 

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyön kehittäminen Lapin taidetoimikunnan kanssa museo- ja kirjastoalalla, perinnekulttuurin ja kuvaamataiteiden säilyttäminen, taiteilijaresedenssien rakentaminen, festivaalien järjestäminen.
123 / 2009 Karjalan tasavallan kulttuuri- ja yhtesikuntasuhde-ministeriö # Karjala - kulttuurimatkailun käytävä -ohjelman jatkaminen v. 2010.
124 / 2009 Karjalan tasavallan Kansallinen kirjasto # "Venäjän suomalais-ugrilaiset kirjastot" - portaalin kehittäminen.
125 / 2009 Karjalan tasavallan Kansallinen kirjasto # Kirjasto, museo, arkisto: multimediamahdollisuuksia - hanke, jonka tarkoituksena on karjalaisten ja vepsäläisten kulttuuriperinnön säilyttäminen.
126 / 2009 Karjalan tasavallan Kansallinen kirjasto # Karjalan parhaat kirjat -hanke. Kirjojen näyttely, jossa on esillä karjalaisten kustantamojen parhaita kirjoja, muun muassa karjalan, vepsän ja suomen kielillä.
127 / 2009 Karjalan tasavallan kansallisteatteri # Suomen nykyteatteri -kansainvälinen festivaali 2008-2009, jonka tavoitteena on Suomen nykyisen teatteritaiteen levittäminen Venäjällä.
128 / 2009 Trias - Karjalan tasavallan nuorten kansallaisjärjestö # Projekti edellyttää nykytaiteen edustajien oleskelua/työtä lyydiläisten asutusalueilla (valokuvaus ja avantgarde maalaus). Taiteilijat edustavat omilla teoksillaan lyydiläisten kulttuuria ja elämäntapaa uudella tavalla. Töiden näyttelyn järjestäminen molemmissa maissa.
129 / 2009 Trias - Karjalan tasavallan nuorten kansallaisjärjestö # Kokemuksen vaihtoa ja käsityötekniikan käyttöä ekologisten tuotteiden tuotannossa.
130 / 2009 Karjalan valtiollinen filharmonia # Sinfoniaorkesterin Suomi-kiertueen 7.-13.11.09 järjestäminen yhdessä Suomi-Venäjä-Seuran kanssa.
131 / 2009 Valtion historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen suojelualuemuseo "Kizhi" # Projektin tavoitteena on virtuaalisen etnokulttuurisen kylän tekeminen, jossa naapureina ovat eri kansat (karjalaiset, suomalaiset, venäläiset, vepsäläiset). Projektin pohjaksi tulee jo toteutettu "Virtuaalinen retki karjalaisen talonpojan taloon" -projekti.
132 / 2009 Karjalan tasavallan kulttuuriopisto # 1)Yhteistyö Outokummun opiston kanssa nykykoreografian alalla. 2) Yhteistyö Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa kutomisen ja taidekirjonnan aloilla 3) Yhteistyö Karjalan kansallisteatterin ja Länsi-Suomen opiston kanssa.
133 / 2009 Karjalan tasavallan musiikkiteatteri Soiva maailma r.y. Baletti- ja oopperaryhmien vaihto, sinfoniaorkestereiden ja kamarimusiikkiyhtyeiden vaihto; yhteisiä esityksiä; kansainvälisen
tanssi-, ooppera-, kamari- ja sinfoniamusiikkifestivaalin järjestäminen Petroskoissa.
134 / 2009 Nuorisokerho "Solveig" (Karjala - Norja-seura) # Nuorten taideleirien ideana on Suomen ja Venäjän uusien teatteriteknologioiden, historian ja kulttuurivaikutuksen tutkimus, saadun kokemuksen käyttö näytelmän tekemisessä, mediaopiskelun ja journalistiikan mestariluokkien pitäminen, interaktiivinen harjoittelu leirillä.
135 / 2009 Ei-kaupallinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Karjalan tasavallan, Suomen ja Skandinavian lasten ja nuorten folkyhtyeiden festivaalin järjestäminen kesäkuussa 2010.
136 / 2009 Ei-kaupallinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Eeppisen kulttuurin elvyttäminen ja kehittäminen. Kohderyhmänä on Karjalan tasavallan kaikki sosiaali- ja ikäryhmien edustajat, nuorten amatöörifolkyhtyeet ja -teatterit, yksityiset esiintyjät, perinteisten käsitöiden mestarit. Festivaalin järjestäminen kesäkuussa 2010.
137 / 2009 Ei-kaupallinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Uusien kansanryhmien tutustuttaminen Karjalan perinnekäsitöiden ja elämäntapojen levittämiseen. Kohderyhmä on käsityötaiteen opiskelijat, oppilaat, mestarit ja harrastajat, muun muassa seuduilta.
138 / 2009 Ei-kaupallinen järjestö, Karjalan tasavallan kansalliskulttuurien keskus # Pohjoismaiden ja Venäjän luoteisalueen nuorison perinnekulttuurin ja luomistyön tukeminen. Kohderyhmänä on kansanlaulun esittäjät, ei-ammattilaisten nuorten perinneyhtyeet ja teatterit, perinteisten käsitöiden mestarit. Festivaalin järjestäminen kesäkuussa 2010.
139 / 2009 Valtion historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen suojelualuemuseo "Kizhi" # Projektin puitteissa ehdotetaan järjestää kansainvälinen Karjala-Suomi: perinteisten käsitöiden alkulähteet ja nykyaika (käsityöpaja) -festivaali, jota pidetään Kizhin saarella kesäkuussa vuonna 2010.
140 / 2009 Kontupohjan keskusjärjestelmä, Kontupohjan piirikirjasto # Yhteisten runouden päivien järjestäminen ja molempien maiden runoilijoiden kokoelman kokoaminen ja julkaiseminen.
141 / 2009 Kontupohjan keskusjärjestelmä, Kontupohjan piirikirjasto # Kirjaston yhteydessä toimii maahanmuuttajakotoutumiskeskus. Keskus levittää erikansojen kulttuuria ja tarjoa tietoa erikansojen kirjallisuudesta. Yhteisten seminaarien ja kirjallisuusfestivaalien järjestäminen.
142 / 2009 Karjalan tasavallan kansallisteatteri Länsi-Suomen opisto 

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyö Suomen ja Karjalan teatterien näyttelijöiden ammattiopetuksen alalla. Projektin päämääränä on näyttelijöiden ammattitason parantaminen, kielitaidon täydentäminen.
143 / 2009 Karjalan tasavallan kansallisteatteri # Karjalan tasavallan kansallisteatterin Suomi-kiertue, jonka ohjelmassa olisi parhaiden näytelmien esittäminen. Esitys olisi venäjän, suomen ja karjalan kielillä.
144 / 2009 Kulttuurialoitteiden keskus # Hankkeessa edellytetään Vienanmeri - kulttuuri- ja matkailukeskuksen, tieteellisen keskuksen ja Belomorskin piirin Tourist informaation Service perustamista. Museon näyttelyssä halutaan yhdistää suomalaisten, venäläisten ja Pohjoismaiden taiteilijoiden tekemiä lasiteoksia ja valokuvia, videodokumentteja, tietokone- ja videoasetuksia.
145 / 2009 Karjalan tasavallan kansallisarkisto # "Perheen arkisto"- projekti genealogian (sukututkimuksen) alalla. Karjalan tasavallan kansallisarkisto ehdottaa hankkeen, joka auttaa nuoria genealogeja suorittamaan tutkimuksia oman sukuhistorian alalla. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Suomen sukututkimusseurojen kanssa.
146 / 2009 Folkloreteatteri "Gornitza" Ranuan Kalevalaiset Yhteistyö Ranuan Kalevalaiset ry:n kanssa, Kalevala-aiheisien maisemallisien näytelmien ohjaus Suomessa ja Karjalassa.
147 / 2009 Petroskoin lasten taidekoulu 

- Neuvottelujen tuloslomake

Kuopion Tanssistudio Projektin tavoitteena on kulttuurisuhteiden vahvistaminen ja laajentaminen ja myös nuorten välisien suhteiden positiivisemmaksi kääntäminen. Projektin perusteena on lapsien, nuorten, Petroskoin ja Oulun lasten taidekoulujen opettajien yhteistyö.
148 / 2009 Karjalan kansallinen laulu- ja tanssiyhtye Kantele Hollolan Nuorisoseura ry Taideterapian luokka Kantele - projekti on tarkoitettu vammaisille ja heikkokuntoisille lapsille, jotka saavat mahdollisuuden tutustua kanteleeseen, opiskella ja kuunnella kanteleen soittoa, sekä piirtää ja kirjoittaa runoja ja kertomuksia.
149 / 2009 Karjalan kansallinen laulu- ja tanssiyhtye Kantele # Kantele-talo - projektin puitteissa yhtye kehittää oman äänitysstudion toimintaa, tallentaa ohjelmia sähköisille tietovälineille, sekä toteuttaa projekteja, joiden tavoitteena on tehdä multimediakoulutusohjelmat nuorisolle Karjalan alkuperäisten kansojen kulttuurin perusteella.
150 / 2009 Karjalan kansallinen laulu- ja tanssiyhtye Kantele Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Kantele -yhtyeen kiertue Suomeen marraskuussa 2009, jossa esitellään uutta konserttiohjelmistoa, joka perustuu pohjois- ja eteläkarjalaisten, vepsäläisten, Äänisniemen ja Vienan Karjalan venäläisten pomorien kulttuuriin.
151 / 2009 Karjalan valtiollinen "Kantele" -laulu -ja tanssiyhtye # Ehdotamme suomalaisille partnereille lasten folkyhtyeiden vaihtoa, yhteisiä konserttiesityksiä, osallistumista festivaaleihin ja kesäleireihin ja lasten koulutustapahtumiin.
152 / 2009 Karjalan tasavallan näkövammaisten kirjasto # Downin oireyhtymä ei ole tuomio -hanke. Varhaisiässä olevien Downin oireyhtymää sairastavien vammaisten lapsien integraatio yhteisöön.
153 / 2009 Petroskoin lasten taidekoulu 

- Neuvottelujen tuloslomake 
- Neuvottelujen tuloslomake

A) Harri Wessman 
- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Saku Heinonen/
Päivällisteatteri
 
- Neuvottelujen tuloslomake 

C) Q-teatteri ry 
D) Turun Nuori Teatteri

Projektiin kuuluu koulutusseminaareja, joissa ohjaajat ja alan asiantuntijat Venäjältä ja Suomesta kertovat lasten ja nuorten teatterikasvatuksesta. Tehtävänä on vaihtaa kasvatuksellista kokemusta, tutustua erilaisiin teatraalisiin teknologioihin sekä tutkia Venäjällä ja Suomessa asuvien kansojen perinteitä.
154 / 2009 Karjalan tasavallan lasten ja nuorten kirjasto # Projekti "Lukeminen yhdessä on hauskaa" järjestetään Tove Marika Janssonin 95-vuosijuhlan kunniaksi. Projektin idea on yhdistää venäläisiä ja suomalaisia koululaisia järjestämällä ja pitämällä taidekilpailuja (arvosteluja, kuvia, käsitöitä) ja tiedekilpailuja kirjailijan tuotannosta.
155 / 2009 Karjalan tasavallan taidemuseo # Tavoitteena on järjestää näyttely, jonka esineet ovat Taidemuseon kokoelmasta. Näyttely koostuu 1950-80-luvun kuvataiteen esineistä.
156 / 2009 Karjalan valtiollinen "Kantele" laulu -ja tanssiyhtye Juminkeko-säätiö 

- Neuvottelujen tuloslomake

Venäjän ja Suomen kantelensoittajien kansainvälinen seminaari, johon osallistuu kantelekulttuurin alan asiantuntijoita. Foorumin ohjelmassa on tieteellinen konferenssi, seminaareja, konsertteja ja mestariluokkia.
157 / 2009 Karjalan valtiollinen "Kantele" laulu- ja tanssiyhtye Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Lasten folkloreyhtyeiden taidevaihtojen ja yhteisesityksien järjestäminen ja festivaaleille, kesätaideleireille, koulutustilaisuuksiin sekä Art-terapia Kantele -projektiin osallistuminen.
158 / 2009 Karjalan valtiollinen "Kantele" laulu -ja tanssiyhtye # Värttinä-ryhmän vierailu Karjalan tasavallassa, ryhmän konsertit tasavallan kaupungeissa, yhteinen esitys Kantele-yhtyeen kanssa Petroskoissa.
159/ 2009 ART Navigatsija # Nykytaiteen kansainvälinen festivaali Vartalon Navigaatio, mestariluokkien järjestely ja balettia sekä nykytanssia harjoittelevien lapsien kulttuurivaihto (ikä 4-20). Osallistujat: Suomen ja Venäjän taiteilijoita, tanssijoita, muusikoita.
160/ 2009 Pietarin valtiollinen Akateeminen Leonid Jakobsonin balettiteatteri # Yhteistyö Suomen balettiteatterien, festivaalien ja tuottajien kanssa sekä suomalaisten ja venäläisten opettajien mestariluokkia klassisen ja nykytanssin aloilla.
161 / 2009 Pietarin valtiollinen Akateeminen Leonid Jakobssonin lasten balettiteatteri # "Baltic wave"- Kansainvälinen lasten tanssiyhteisöjen festivaali, lasten baletti- ja tanssimestariluokkien ja kulttuurivaihdon suorittaminen (lapset ja nuoret: 4-20 vuotta). Osallistujat: Suomen ja Venäjän lasten tanssiyhteisöt.
162 / 2009 Jugran pelastus -yhdistyksen Belojarskin osasto # Projektin nimi on Kultainen arkku. Projektin tavoitteet ovat: tutustuttaa suomalaisia partnereita hantien kansalliseen kulttuuriin, kansanperinteen ja taidekäsityön elvyttäminen, suomalaisen ja hantien kulttuuriperinteiden säilyttäminen ja kehittäminen, asiantuntijayhteistyö.
163 / 2009 Jugran pelastus -yhdistyksen Belojarskin osasto # Projektin nimi: Tanssi on kansan henki. Projekti auttaa keräämään säilyneen koreografisen materiaalin ja liittämään sen nykyiseen kansantaiteeseen.
164 / 2009 Kulttuurin ja taiteen metodinen keskus, Leningradin alueen valtiollinen kulttuurilaitos # Keskus järjestää vuosittain useita tapahtumia, jotka on omistettu vatjalaisten, inkeroisten ja vepsäläisten kulttuurin tutkimiselle, mm. alueellinen kilpailu kielentaitajille, taidekäsitöiden näyttelyjä, festivaaleja, juhlia, tuohityöopetusta ja dokumenttielokuvien kuvausta.
165 / 2009 Kulttuurin ja taiteen metodinen keskus, Leningradin alueen valtiollinen kulttuurilaitos # Keskus järjestää vuosittain useita tapahtumia, jotka on omistettu vatjalaisten, inkeroisten ja vepsäläisten kulttuurin tutkimiselle, mm. alueellinen kilpailu kielentaitajille, taidekäsitöiden näyttelyjä, festivaaleja, juhlia, tuohityöopetusta ja dokumenttielokuvien kuvausta.
166 / 2009 Ivangorodin museo Museovirasti Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
167 / 2009 Leningradin alueen valtiollinen kulttuurilaitos, Museovirasto Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, Joensuun yliopisto Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
168 / 2009 Leningradin alueen valtiollisen kulttuurilaitoksen Museoviraston haaraosasto Korelan museolinna Museovirasto Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhanke.
169 / 2009 Ei-kaupallinen taiteilijayhdistys "Forma" ("Muoto") 

- Neuvottelujen tuloslomake

A) Jyväskylän taiteilijaseura ry
- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Leo Rannikko 
- Neuvottelujen tuloslomake

Taiteilijavaihto Syktyvkarin ja Suomen ammattilaisten välillä.
170 / 2009 Valtion kulttuurivirasto "Murmanskin taidekäsitöiden aluekeskus" 

- Neuvottelujen tuloslomake

Jyväskylän taiteiljaseura ry 

- Neuvottelujen tuloslomake

Kulttuurilaitoksien sopeutuminen nykyoloihin. Kehityksen ongelmat ja näköalat -yhteis-seminaari. Projektin tavoite on kokemuksen vaihto, projektien ideoiden esittäminen parantaakseen ja monipuolistaakseen kulttuurilaitoksien toimintaa.
171 / 2009 Murmanskin alueen kulttuuri- ja taidekomitea Lapin taidetoimikunta 

- Neuvottelujen tuloslomake

Kulttuuriyhteistyön solmiminen ja kehittäminen Suomen läänien kanssa.
172 / 2009 Murmanskin alueen Kiroville omistettu kulttuuripalatsi # Kansainvälinen sirkustaiteen festivaali "Planeetta-sirkus". Tavoitteet: kokemuksen vaihto; taideyhteistyön kehittäminen; nuorison terveellisten elämäntapojen tukeminen. Hankkeeseen osallistuu ammattilais- ja harrastelijaryhmiä. Ikäluokat ovat 8 - 13-vuotiaat ja 14 - 25-vuotiaat.
173 / 2009 Murmanskin alueen Kiroville omistettu kulttuuripalatsi # Kansainvälinen "Pohjoinen valokuvabiennaali" -ohjelma. Kutsumme yhteistyöhön Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän valokuvaajia (eniten 5 henkeä jokaisesta maasta, alueelta).
174/ 2009 Murmanskin Kiroville nimetty alueellinen kulttuuripalatsi # "Napapiiri"- Tanssitaiteen festivaali, joka pidetään 1.10.2009-4.10.2009. Festivaaliohjelmaan kuuluu tanssikokeilua lavalla, seminaareja, tanssitunteja, keskustelua ym.
175 / 2009 Murmanskin Kiroville nimetty alueellinen kulttuuripalatsi # III kansainvälinen nuorten vammaisperheiden festivaali "Usko.Toivo.Rakkaus" (2010).
176 / 2009 Murmanskin alueen taidekäsityöammattien keskus # Projektin tarkoituksena on tutustua suomalaisiin tilkkuompelun mestareihin, heidän työmenetelmiinsä ja perinteisiinsä. Kokemusten vaihto taidetyöpajojen ja opetuksen aikana; yhteisen tilkkuompelunäyttelyn järjestäminen.
177 / 2009 Murmanskin alueen taidekäsityöammattien keskus Kansantaiteiden edistämisyhdistys ry Hankeen tavoitteena on tutustua suomalaisiin kangasmaalauksen tekijöihin, heidän tekniikkaansa ja perinteisiinsä. Ehdotamme yhteistä näyttelyä.
178 / 2009 Murmanskin alueen taidekäsityöammattien keskus # "Saamelaisten vaatteiden ompelimo" - hanke. Hankeen tavoitteena on tutustua Suomessa asuvien saamelaisten kansallispukuihin, kansallispuvun valmistus ja käyttö, uudet taideprosessit.
179 / 2009 Marin tasavallan itsenäinen radioasema "Marij El radio" # Hanke: II alueiden välinen foorumi "Suomalais-ugrilainen etnokulttuurinen projekti". Hankkeen tavoitteet: tiedotusteknologia etnokulttuurisessa kehityksessä. Tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi eri alueiden edustajien yhteistyö tiedotusteknologian turvin.
180 / 2009 Marin tasavallan valtion kulttuurilaitos "Tasavallan tieteellis-metodinen kansantaiteiden ja kulttuurityön keskus" # Kansallispukufestivaali "Käsin tehdyt nuket kansallispuvuissa". Festivaalin tehtävät ja tavoitteet: kansallispuvun säilyttäminen ja kehitys; suomalais-ugrilaisten kansojen kansanperinteiden ja kulttuurin säilyttäminen ja elvyttäminen sekä yhteistyön kehitys.
181 / 2009 Marin tasavallan valtion kulttuurilaitos "Tasavallan tieteellis-metodinen kansantaiteiden ja kulttuurityön keskus" # Kansainvälinen valokuvanäyttely "Juuret". Näyttelyn tavoitteena on tutustuminen suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriongelmiin ja menetyksiin; perinteiden ja kulttuurin säilyttäminen; ympäristönsuojelu; valokuvataidon nykymerkityksen korotus; yhteistyön solmiminen ja ystävyyssuhteiden vahvistaminen.
182 / 2009 Kipinä -lehden toimitus, "Periodika" kustantamo # Hankkeen tavoitteena on johdattaa lapsia Karjalan perinteisen kulttuurin ja käsityön pariin ja tutustuttaa naapurimaa Suomen kansallistaiteeseen. Haluamme toteuttaa hankeen karjalaisten ja suomalaisten opiskelijoiden yhteisen kesäleirin muodossa Karjalan alueella.
183 / 2009 Nenetsian piirin yhteiskunnallinen Izvatasjas-liike # Vizula ju (Nopeakulkuinen joki) -festivaali pidetään Narjan-Marissa kerran kahdessa vuodessa. Projektin tavoite: Izhman komien perinnekulttuurin säilyttäminen.
184 / 2009 Kunnanvirasto Terskin alueen hallinnon tietoliikenne-, matkailu-, kullttuuri- ja urheiluosasto Lapin yliopisto, Arktinen keskus Arktisen keskuksen Barents-portaalin täydentäminen informaatiolla Kuolan niemimaan eteläalueen kulttuurista ja matkailusta.
185 / 2009 Leningradin alueen kulttuurilaitos, Opetus-metodinen taide- ja kulttuurikeskus Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen nimi: Kulttuurimanagerin koulu. Tavoitteet: kulttuurilaitoksen tehokkaan johtamisen omaksuminen. Kohderyhmänä ovat kulttuurilaitoksen johtajat.
186 / 2009 Novgorodin alueen S.V.Rahmaninovin taideopisto Musiikkiopisto Arkipelag Taideryhmien vaihto, konsertit, taidenäyttelyt, ryhmien johtajien ja opettajien tapaamiset (mestariluokkien järjestäminen). Tulevaisuudessa suunnitellaan opiskelijoiden opetusharjoittelua.
187 / 2009 "Nukkeformaatti" -teatteri # Vuonna 2008 "Nukkeformaatti"- teatteri Pietarin kulttuurikomitean tuella esitti "Meritsaarin lahja"-näytelmän S. Topeliuksen ja A.S. Pushkinin satujen pohjalta. Tämä näytelmä on tarkoitettu perheelle. Näytelmässä on sekä ammattinäyttelijöitä, että myös Turun taideakatemian opiskelijoita. Näytelmä on sekä suomen, että venäjän kielellä.
188 / 2009 Pietarin Humanistisen koulutuksen instituutti Suomalais-venäläinen Itä-Suomen koulun lukio "Maailma nuorison silmin" -lehden tekeminen yhteistyössä, opetusta suomalaisille opiskelijoille. Näyttelytuotanto.
189/ 2009 Alueellinen Eremitaasin Musiikkiakatemian hyväntekeväisyys-säätiö # Kansanväliset musiikkifestivaalit: "Musiikkieremitaasi" (helmikuu) ja "Suuren Eremitaasin musiikki" (heinäkuu). Klassisesta ja nykymusiikista jazziin ja etnomusiikkiin.
190 / 2009 Pokrovski ugol -kulttuuriperinteiden ja kansallisten elinkeinojen säilyttämisen ja elpymisen keskus # Projektin tarkoitus on kulttuuriperinteiden sekä historiallisten ja kansallisten elinkeinojen elpyminen.
191 / 2009 Valtiollinen rakennushistoriallinen suojelualuemuseo "Izborsk" # "Setumaa. Perhetapahtumat" -kansainvälinen festivaali. Festivaalin tarkoituksena on säilyttää ja kehittää harvalukuisen setukansan (setut) etnokulttuuria.
192 / 2009 Pihkovan alueen valtiollinen kulttuurikomitea # Kirjastojohtajien ja keskijohdon koulutus kirjastoalalla tapahtuvien muutosten hallitsemiseksi.
193 / 2009 Pihkovan alueen akreologinen keskus # Varhaiskeskiaikainen kaupunki - monikansallinen keskus -hanke on kohdistettu eri kansojen kulttuuriperinteiden tutkimukseen. Kyseessä on kansat, jotka asuvat samalla alueella muinaisista ajoista saakka: suomalaiset, baltit, slaavit ja skandinaavit. Sen ajan historian tutkimuksen ainutlaatuinen lähde - arkeologian muistomerkit.
194 / 2009 Nykykirjallisuuden ja kirjan keskus, ei-kaupallinen järjestö Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry 

- Neuvottelujen tuloslomake

Kirjailijoiden, nuorten kirjoittajien ja runoilijoiden vaihto, proosa- ja runouskokoelmien yhteisjulkaisut, luennot venäläisestä nykykirjallisuudesta.
195 / 2009 Pohjoismaiden välisen yhteistyön Norden -yhdistys Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 

- Neuvottelujen tuloslomake

1."Nordic music" -klassisen musiikin festivaali. 2."Suomen valtiollisuuden historia" -näyttely. 3. Sosiaali-ekologinen nuorisoprojekti "Vesi. Suomi. Venäjä. Nuorten näkökulma".
196 / 2009 Pohjoismaiden välisen yhteistyön Norden -yhdistys # Hanke "Kansalaisjärjestöt ja media". Hankkeen puitteissa järjestetään yhteisseminaareja, mestari-luokkia, mediafoorumia, sekä pidetään keskusteluja, joissa suunnitellaan kansalaisjärjestöjen ja median välisen strategisen yhteistyön kehittämistä.
197/ 2009 Karjalan tasavallan kulttuuri- ja yhteiskuntasuhteiden ministeriö # Yhteistyö Juminkeko -säätiön kanssa, jonka tarkoituksena on säilyttää ja kehittää historiallisia karjalaisia kyliä.
198 / 2009 Pietarin kulttuurivirasto "Sergei Kurjohinille nimitetty Nykytaiteen Keskus" Suomi-Venäjä-Seura 

- Neuvottelujen tuloslomake

Konsertteja, venäläisten yhtyeiden kiertueita Suomessa, suomalaisten yhtyeiden vastaanotto ja konserttiensa järjestäminen Nykytaiteen keskuksen 1500-paikkaisessa konserttisalissa. "Suuret ohjaajat - mestarikurssit" - festivaalin ja "Etno-mekaniikka" - etnomusiikin festivaalin järjestäminen.
199/ 2009 Pietarin yleinen hyväntekeväisyyssäätiö "Sergei Kurjohinin hyväntekeväisyyssäätiö" Suomi-Venäjä-Seura 

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyö suomalaisten partnereiden kanssa, etupäässä konserttien järjestämisen ja buukkauspalvelujen tiimoilta. Suomalaisten esiintyjien isoja kiertueita Venäjällä sekä pienempiä konsertteja.
200 / 2009 Novgorodin alueen yhteiskunnallinen voittoa tavoittelemattomien hankkeiden tukisäätiö Länsi Suomen Lääninhallitus Kv asiain asiantuntija työryhmä 

- Neuvottelujen tuloslomake

Novgorodin, Novgorodin alueen ja Länsi-Suomen välisen nuorisoyhteistyön kehittäminen. Nuorisoalan asiantuntijayhteistyö, jonka tavoitteena on uusien työmenetelmien luominen, kehittäminen ja käyttöön ottaminen Venäjän ja Suomen nuorisotoiminnan ja -politiikan alalla.
201 / 2009 Moskovan koulu nro 1199 # Nuorten hanke "Maan muotokuva". Kansainvälinen nuorten ryhmä ottaa valokuvia, läheisistä alueista, jotka ovat historiallisesti irrotettuja, esim. Suomen ja Venäjän Karjala. Valokuvista kootaan näyttely.
202 / 2009 Admiralteiskij okrug, Pietari, Alueellinen kunnallinen virasto Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu Projektin nimi: "Kirjan Talo". Tavoitteena on kirjaston osastojen perustaminen kouluissa, jonka avulla kutsutaan osapuolet kulttuurien väliseen keskusteluun.
203 / 2009 Novgorodin alueen yleinen järjestö "Taidetyöpaja "Novgorodin savilelu" # Savilelun valmistelutekniikan levittäminen, jossa on käytetty perinteisiä työtapoja ja uusia menetelmiä, joita taidekeraamikot Tarasov ja Kitajeva ovat kehittäneet. Menetelmät perustuvat slaavilaisen ja suomalais-ugrilaisen kulttuurin elementteihin, ja niitä on käytetty vammaisten hoitokeinoina.
204/ 2009 Tanssikoulu "Kannon Dance" # Yhteishankkeet ja mestariluokat suomalaisten partnereiden kanssa modernin tanssin alalla.
205/ 2009 Komin tasavallan päämiehen suojelema sisäoppilaitos, taidelukio # Kolmas tasavallan etnokulttuurinen yläluokkalaisten "Goradzul" ("Kullero") kokous, jonka tarkoituksena on kansankulttuurien säilyttäminen, etnokulttuuristen kontaktien vahvistaminen nuorten välillä yms.
206 / 2009 Komin tasavallan päämiehen taidelukio, sisäoppilaitos # I Pianoduojen kansanvälinen nuorten kilpailu marraskuussa 2011 Komin tasavallan taidelukion konserttisalissa.
207 / 2009 Novgorodin alueen kansalaisjärjestö "Terveellisen elämäntavan kehityksen keskus" # Maaseudun muistoesine (Derevenskij suvenir)-hanke painottaa maaseutumatkailun ja uusien muistoesineiden tunnetuksi tekemistä. Muistoesineitä on tehty Novgorodin alueella säilyneiden käsityöperinteiden pohjalta.
208 / 2009 Arctic Media Group # Barents Fashion Week - kansainvälinen mestariluokka nuorille vaatesuunnittelijoille. Hankkeen tavoitteet: kansainvälisen yhteistyön ja kaupunkien kulttuurielämän kehitys. Kohderyhmä 18-30-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita nykyvaatteiden suunnittelusta.
209 / 2009 Marin tasavallan "Marij tunyktysho" ("Marin opettaja")- etujärjestö Etelä-Suomen piiri, Suomi-Venäjä-seura 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-ugrilainen maailma: etnokulttuurinen koulutus 2000-luvun monikielisessä yhteiskunnassa. Molempia osapuolia hyödyttävien tilaisuuksien järjestäminen. Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opettajien web-sivujen luominen.
210 / 2009 Kaupungin virasto "V.I.Leninin kotimuseo" 

- Neuvottelujen tuloslomake

Lenin-museo/Suomi-Venäjä-seuran Tampereen osasto 

- Neuvottelujen tuloslomake

Leninin museoiden työntekijöiden kokemusten tutkimus, näyttelyvaihto, tutkimustyö aiheesta "Leniniä auttaneet suomalaiset".
211 / 2009 Leningradin alueen valtiollinen kulttuurivirasto "Koulutus-metodinen kulttuuri- ja taidekeskus" Kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS! Vapaan sivistystyön tulosyksikkö/Sivistystoimi, Espoon kaupunki Hankkeeseen sisältyy 4 vaihetta (sana, kuva, ääni, tanssi). Jokainen vaihe edellyttää harjoituksia lasten kanssa vepsäläisten ja inkerikkojen perinnekulttuurin tutkimuksen perusteella.
212/ 2009 Valtiollinen kulttuurivirasto "Novgorodin alueellinen yleinen tiedekirjasto" # "Runolliset pikkusillat"-hanke: käännösrunojen kilpailu. Kahden ystävyyskaupungin (Veliki Novgorod ja Uusikaupunki) nykyajan runoilijoiden käännöskilpailun järjestäminen, (vastaavat käännökset suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi).
213 / 2009 Valtiollinen kulttuurivirasto "Valtiollinen jazz-orkesteri "Big-band Saransk" Pori Jazz 66 ry Kansainvälinen "Veise jazz" ("Jazz yhdessä")- etnojazzhanke. Jazzin ja suomalais-ugrilaisen nykykansanmusiikin tunnetuksi tekeminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla ja etnisen itsetunnon elvyttäminen käyttäen musiikkia välineenä.
214 / 2009 Valtiollinen keskiasteen ammatillisen koulutuksen oppilaitos "Tverin N.A.Lvoville nimetty kulttuuriopisto" # Tverin alueen venäläisen väestön ja Ylävolgan karjalaisten kirjonnan perinteet, kansallispukuperinne ja puun koristemaalaus tutkimuksen komponenttina Tverin kulttuuriopistossa koristetaiteeseen erikoistuneessa oppiainejaksossa.
215/ 2009 Tverin alueen valtiollinen kulttuurivirasto "Tverin alueen Kansan luomistyön talo" # Perinteisen kansankulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen. Kokemusten vaihto. Näyttelyiden järjestäminen.
216/ 2009 Valtiollinen keskiasteen ammatillisen koulutuksen oppilaitosTverin M.P.Musorgskille nimetty musiikkiopisto # Tarjoamme lasten esiintyjäryhmien ja lapsisolistien vaihtoa. Koulun oppilaiden on mahdollista osallistua Tverin musiikkikoulun konserttihankkeisiin.
217 / 2009 # Pieksämäen kaupunki/ nuorisotoimi (suom. hanke-ehdotus) Hankkeen tavoitteena on aktivoida nuoria kehittämään erilaisia urapolkuja ja mahdollistaa tutustuminen ja osallisuus molempien maiden koulutusjärjestelmiin sekä luoda kontakteja julkisen sektorin koulu-, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä kolmannelta sektorilta nuoriso- kulttuuri- ja ympäristöjärjestöjen sekä säätiöiden kanssa.
218 / 2009 Valtiollinen keskiasteen ammatillinen koulutuslaitos, "Komin tasavallan taidekoulu" Folk-musiikkiyhtye "Musta Aurinko" (suom. hanke-ehdotus) Tarkoituksena on kierrättää yhtyettä Komin tasavallassa nuorison keskuudessa ja aikaansaada vastavuoroisesti komilaisen yhtyeen vierailu Suomeen.
219 / 2009 # Inkerin kulttuuriseura (suom. hanke-ehdotus) Inkerin kulttuuriseura on järjestänyt usean vuoden ajan muistelutyöpajoja, joissa inkerinsuomalaiset ihmiset ovat kertoneet elämästään ja elämäntarinoita on tehty näkyviksi eri keinoin.
220 / 2009 Novgorodin kulttuuripalatsi, leikkien klubi "Kubar" 

- Neuvottelujen tuloslomake

Oulun lääninhallitus, Sivistysosasto (suom. hanke-ehdotus) Kotien ja koulujen pihoilla tapahtuvat leikit periytyvät usein sukupolvelta toiselle. Leikeissä näkyy myös lasten kyky luoda ja keksiä uusia sovelluksia.
221/ 2009 A) "Komin tasavallan televisiokanava" 

- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Venäjän valtion radio-ja televisioyhtiön sisaryhtiö "Komi gor"

Lapin taidetoimikunta (suom. hanke-ehdotus) 

- Neuvottelujen tuloslomake

Kansainvälinen elokuva. Aihe: Onnen salaisuutta etsimässä. Mitä onnella käsitetään eri kulttuureissa. Aiheen käsittely fiktion muodossa, pituus 10 min/ maa. Tarinat kootaan yhdeksi elokuvaksi Suomessa Lapin taidetoimikunnan toimesta.
222 / 2009 Murmanskin alueellinen taidemuseo Kansantaiteiden edistämisyhdistys ry Pitsien lumousfestivaali Pietarissa ja Pitsitien evoluutiotapahtuma Porvoossa
223 / 2009 Jaroslavlin lasten taidekoulu n:ro 4 

- Neuvottelujen tuloslomake

Lasten - ja nuortenkulttuurikeskus Kulttuuriaitta (suom. hanke-ehdotus) Ajantasalla/ Aikapyörä yhteistyöhanke, taiteiljioiden koulutus ja lasten ohjaus taidekasvatushankeessa 2009-2010
224 / 2009 A) Permin alueen kansalaisjärjestö "KAMWA" 

- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Permin alueen kansalaisjärjestö "KAMWA"

A) Ural-Siperia projekti (suom. hanke-ehdotus) 

- Neuvottelujen tuloslomake 

B) Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö 

- Neuvottelujen tuloslomake

Yhteistyö KAMWA järjestön kanssa Permissä osallistuminen ympäristötaidetapahtumalla ja näyttelyllä Permin etnofestivaalien aikana
225 / 2009 Velskin piirihallinnon kulttuuri- ja matkailutoimisto # Kulttuuritapahtumat, festivaalit, kulttuurivaihto. Vuorovaikutuksen ja keskustelun kehittäminen muiden maiden kulttuurialan vaikuttajien kanssa, yhteisöjen ja nuorten kykyjen kehittäminen.
226 / 2009 Alueiden välinen kansanliike "Komi Voityr" Suomi-Venäjä-Seura (suom. hanke-ehdotus) 

- Neuvottelujen tuloslomake

Suomalais-ugrilainen rock-kiertue Suomessa vuonna 2010