Olet täällä

Hankkeet 2005

Vologdan kulttuurifoorumiin oli venäläisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia suomalaisille toimijoille. Venäläiset tekivät yhteensä 155 hanke-ehdotusta. Lisäksi kulttuurifoorumissa syntyi 3 uutta hanketta. Suomalaisilta toimijoilta tuli 101 vastausta.
Vologdan kulttuurifoorumissa neuvoteltiin 76 eri hankkeesta. 

Venäläisten hanke-ehdotuksia ja suomalaisten vastauksia sekä Vologdan kulttuurifoorumin partnerineuvotteluiden tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevien linkkien kautta.

Hanke Venäläinen partneri ja hanketiedot Suomalainen partneri Hankkeen lyhyt kuvaus
1 / 2005 Kižin saaren museo, Karjalan tasavalta Etelä-Karjalan kesäyliopisto
- Neuvottelujen tuloslomake
Perinnemuseokoulun pitäminen kesäisin lukioikäisille suomalais-venäläisille koululaisryhmille sekä Kižin saarella että jossain suomalaisessa ulkoilmamuseossa. Tutustuminen karjalaiseen, suomalaiseen ja venäläiseen kansanperinteeseen.
2 / 2005 Lasten ja nuorten lehti "Moja gazeta", Karjalan tasavalta 
B)Neuvottelujen tuloslomake
A)Mynämäen kunnan sivistystoimi
B)Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu 
- Neuvottelujen tuloslomake
Molemmissa maissa lapsille ja nuorille järjestettävät toimittajakurssit sekä yhteisen kaksikielisen lehden julkaiseminen. 
Lehden venäjänkielinen esite
3 / 2005 Runoteatteri CREDO, Karjalan tasavalta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Oulun läänin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Suomalaisen näytelmäkirjailijan tunnetuksi tekeminen nuorten teatterifestivaaleilla: esitykset, konsertit ja mestarikurssit.
4 / 2005 Leningradin alueen kulttuurikomitea 
- Neuvottelujen tuloslomake
Inkerin Kulttuuriseura ry 
- Neuvottelujen tuloslomake
Jatkoneuvottelut liittyen suomalais-inkeriläistä elämää käsittelevän valokuva- ja museoesineiden näyttelyn järjestämiseen Smolny-näyttelysalissa.
5 / 2005 Karjalan kotiseutumuseo # Hankkeen tavoitteena on Karjalan henkisen kansanperinteen säilyttäminen ja tunnetuksi tekeminen. Hankkeen puitteissa on tarkoitusta luoda äänitearkisto laajan yleisön käyttöön.
6 / 2005 Kunnallinen kulttuurivirasto, Pitkärannan keskuskirjasto, V.F. Sebinan kotiseutumuseo, Karjalan tasavalta # Talvisodan aikaisia sotatoimia käsittelevän näyttelyn järjestäminen, opastettujen kierrosten järjestäminen taistelupaikoille sekä sotakalustoa esittelevän ulkoilmanäyttelyn rakentaminen museon alueelle.
7 / 2005 Kaivospuisto Ruskeala/Kolmas ltd., Karjalan tasavalta # Matkailutuotteiden kehittäminen Ruskealan marmorikaivoksen ympärille.
8 / 2005 Petroskoin sotahistorian harrastajien kerho # Sotilaiden muiston säilyttämiseksi ja sodan kielteisistä seurauksista ylipääsemiseksi on tarkoituksena koota suomalaisia ja neuvostoliittolaisia sotalauluja esittelevä teos, jossa laulujen sanojen ja nuottien lisäksi olisi tarinoita lauluista, valokuvia sekä yhteiskunnallisten ja poliittisten toimijoiden puheenvuoroja.
9 / 2005 Karjalan tasavallan nukketeatteri Oulun kaupunki, keskusvirasto, hallintopalvelut, lähidemokratia Projektin tarkoituksena on kasvattaa lapsia ja nuoria nukketeatterin tekemisen kautta ymmärtämään demokratiaa sekä kehittää yhtenäisyyden tunnetta.
10 / 2005 Kulttuurialoitteiden keskus, Karjalan tasavalta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
- Neuvottelujen tuloslomake
Hanke on suunnattu Karjalan tasavallassa kulttuurin ja kulttuurimatkailun parissa työskentelevien asiantuntijoiden markkinointitaitojen kehittämiseen.
11 / 2005 Karjalan tasavallan kulttuuri- ja yhteiskuntasuhteiden ministeriö A)Oulun läänin taidetoimikunta - Neuvottelujen tuloslomake 
B)Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Suomalaisen nykytaiteen näyttelyn jatkaminen Petroskoissa. Karjalan taiteilijoiden näyttelyn järjestäminen Joensuussa ja Kajaanissa. Jatkoneuvottelut.
12 / 2005 Kunnallinen Lasten taidekoulu, Karjalan tasavalta -Neuvottelujen tuloslomake Taidekoulu Hyrrä, Savonlinna 
-Neuvottelujen tuloslomake
Kulttuurivaihto suomalaisten ja karjalaisten lasten sekä heidän opettajiensa välille taidekasvatuksen keinoin. Hankkeen puitteissa on tarkoitus järjestää yhteisiä opetusjaksoja, asiantuntijavaihtoa sekä toteuttaa tietokanta, www-sivut, sähköinen julkaisu sekä virtuaalinäyttelyitä.
13 / 2005 Lasten tanssitaiteen koulu, Komin tasavalta # Taiteellisten esiintyjäryhmien vaihto, tutustuminen Suomen ja Komin kansallistaiteeseen, tapahtumien ja festivaalien organisointi.
14 / 2005 G. Sinisalon lasten musiikkikoulu nro 1, Karjalan tasavalta # Perhe-esiintymisryhmien kansainvälinen festivaali: suomalaisten ja venäläisten "musiikkiperheiden" välinen vaihto.
15 / 2005 Toisessa maailmansodassa kuolleiden isänmaan puolustajien lapset -järjestö, Novgorodin alue # Talvisodan historiaa esittelevän museon perustaminen Novgorodiin. Ystävyyssuhteiden solmiminen sodassa vanhempansa tai isovanhempansa menettäneiden välille.
16 / 2005 Yleissivistävä erityiskoulu kehityshäiriöisille nro 7, Novgorodin alue 
- Neuvottelujen tuloslomake
Vuorelan koulu, Turku 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kaksivaiheinen hanke, jossa hyödynnetään seikkailukasvatuksen keinoja erityisopetuksessa.
17 / 2005 Novgordin alueen kulttuuri-, elokuva- ja turismikomitea 
- Neuvottelujen tuloslomake
Suomi-Venäjä-Seura, Helsinki Kulttuurifoorumin Internet-sivuihin liittyvä yhteistyö.
18 / 2005 MUDOD Lasten taidekoulu, Novgorodin alue Mynämäen kunnan sivistystoimi 
- Neuvottelujen tuloslomake
"Pohjoisen lapset" -hanke: lähempi tutustuminen pohjoisten maiden kulttuuriperinteisiin ja kansantieteeseen.
19 / 2005 Leningradin alueen museolaitos Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset. Osallistuminen Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeeseen. Jatkoneuvottelut.
20 / 2005 Leningradin alueen kulttuurikomitea Kynnys ry, Helsinki Jatkoneuvottelut liittyen vammaisten taiteilijoiden koriste- ja käsityötaideteosten yhteisnäyttelyn järjestämiseksi Leningradin alueella ja Helsingissä.
21 / 2005 Knjažpogostin alueen kotiseutumuseo, Komin tasavalta # Näyttelyvaihto: taidekäsityöt, perinnekäsityöt, grafiikka ja taidemaalaus sekä tunnettujen komilaisten johtajien elämää ja elämäntyötä käsittelevät näyttelyt.
22 / 2005 Novgorodin valtiollinen museo Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset. Osallistuminen Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeeseen. Jatkoneuvottelut.
23 / 2005 Karjalan tasavallan kulttuuriperintökohteiden suojelukeskus 
- Neuvottelujen tuloslomake
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kulttuurimatkailun kehittäminen Äänisniemen ortodoksikirkkojen ja muiden uskonnollisten paikkojen ympärille.
24 / 2005 Murmanskin näkövammaisten kirjasto # Tiedonvaihto, näkövammaisten nuorten töiden vaihto sekä henkilövaihtoa kirjaston nuorten kerhon ja suomalaisen yhteistyökumppanin välillä.
25 / 2005 Murmanskin alueen kulttuuri- ja taidekomitea 
- Neuvottelujen tuloslomake
Lapin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Yhteistyön kehittäminen Murmanskin alueen ja Lapin läänin välillä.
26 / 2005 Murmanskin alueen kulttuuri- ja taidekomitea 
- Neuvottelujen tuloslomake
Oulun läänin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Yhteistyön kehittäminen Murmanskin alueen ja Oulun läänin välillä.
27 / 2005 Murmanskin tieteellinen kirjasto # Yhteishanke, jonka tarkoituksena on löytää keinoja tukea lasten ja nuorten kiinnostusta perinnekulttuuriin, -käsitöihin ja kansanmusiikkiin. Aiheeseen liittyvä asiantuntijayhteistyö, tietotekniset toteutukset, yhteisnäyttelyt ja nuorten esiintymisen tukeminen.
28 / 2005 Murmanskin alueen taidemuseo Galleria Art-Halvare, Oulu Jatkoneuvottelut liittyen nuorten taitelijoiden kansainväliseen Kastepiste-näyttelyyn.
29 / 2005 Murmanskin alueen taidemuseo A)Nuoret etsijät -työryhmä, Jyväskylä 
B)Rauman taidemuseo
Jatkoneuvottelut liittyen nuorten taiteilijoiden Rajaton meri -näyttelyyn.
30 / 2005 Murmanskin alueen taidemuseo 
A)Neuvottelujen tuloslomake
A)Nuoret etsijät -työryhmä, Jyväskylä 
- Neuvottelujen tuloslomake
B)Galleria Art-Halvare, Oulu
Neuvottelut liittyen Varauloskäynti-taidehankkeeseen.
31 / 2005 Murmanskin alueen kulttuuripalatsi 
B)Neuvottelujen tuloslomake
A)Oulun läänin taidetoimikunta - Neuvottelujen tuloslomake 
B)Lapin taidetoimikunta
Kulttuurijuna-hanke: nuorisotaideryhmien esitykset Murmanskin alueella ja Pohjois-Suomessa.
32 / 2005 Murmanskin alueen lasten ja nuorten kirjasto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Mynämäen kunnan sivistystoimi Asiantuntijavaihto sekä lasten kirjoittamien kirjojen kiertonäyttelyn järjestäminen.
33 / 2005 Pihkovan tieteellinen kirjasto Opetusministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa 
- Neuvottelujen tuloslomake
Laaja, useampivuotinen kirjastoalan asiantuntijoiden välinen yhteistyö Suomen ja Pihkovan välillä.
34 / 2005 Izborskin museoalue, Pihkovan alue Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset. Matkailun ja tapahtumien rakentaminen Izborskissa sijaitsevan linnoituksen ympärille kiinnostuneiden suomalaisten tahojen kanssa. Osallistuminen Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeeseen.
35 / 2005 Izborskin museoalue, Pihkovan alue A)Lönnrot-instituutti, Kajaani
- Neuvottelujen tuloslomake
B)Hämeen linna, Hämeenlinna
Lapsiin ja nuoriin kohdistettu hanke, jonka tarkoituksena on hyödyntää aitoa historiallista ympäristöä historian ja kulttuurin opetuksessa. Lapsille tarkoitetun opetusjakson toteuttaminen Izborskissa. Aiheeseen liittyvä asiantuntijavaihto.
36 / 2005 Izborskin museoalue, Pihkovan alue Hämeen linna, Hämeenlinna Setukaisten kulttuurin elvyttämiseen tähtäävä hanke, johon liittyy tiiviin tieteellisen yhteistyön käynnistäminen sekä konferenssien järjestäminen.
37 / 2005 Izborskin museoalue, Pihkovan alue Hämeen linna, Hämeenlinna Suomalaista ja venäläistä käsityötaidetta ja kansanperinnettä esittelevien käsityömarkkinoiden toteuttaminen Izborskin keskiaikaisessa linnassa.
38 / 2005 Pihkovan tieteellinen kirjasto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Opetusministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa 
- Neuvottelujen tuloslomake
Viron, Pihkovan ja Suomen välinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Venäjän ja Viron raja-alueilla asuvien vähemmistökieliryhmien edustajien mahdollisuuksia saada aineistoa omalla äidinkielellään.
39 / 2005 Komin tasavallan ooppera- ja balettiteatteri Suomi-Venäjä-Seura, Helsinki 
- Neuvottelujen tuloslomake
Laulajien ja balettitaiteilijoiden välinen vaihto, ohjaajien vaihto, vierailuesitysten vaihto.
40 / 2005 Nuorten taidefoorumi Kitež pljus, Pietari 
- Neuvottelujen tuloslomake
Imatran työväenopisto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kulttuurivaihto suomalaisten ja venäläisten lasten välillä yhteisen taideopetuksen, taideteosten sekä esiintyjäryhmien vaihdon kautta. Lasten opettajien ja vanhempien osallistuminen kulttuurivaihtoon.
41 / 2005 Nukketeatteri "Kukolny format", Pietari 
A)Neuvottelujen tuloslomake 
C)Neuvottelujen tuloslomake
A)Lapin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
B)Elävät Nuket ry, Pori
C)Linnalan Nuoret ry, Savonlinna 
-Neuvottelujen tuloslomake
Nukketeatterikiertueen järjestäminen Suomessa sekä varjonukketeatterikurssien järjestäminen.
42 / 2005 Uuden jazzin klubi, Pietari Loimaan seudun musiikkiopisto Improvisoidun musiikin esittäjien vaihto Suomen ja Venäjän välillä.
43 / 2005 Karjalan tasavallan kuvataidemuseo 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kotkan kulttuuritoimi 
- Neuvottelujen tuloslomake
Venäjän viimeisen keisarin äidin, keisarinna Maria Fedorovnan maalausten näyttelyn järjestäminen Suomessa.
44 / 2005 Eremitaasin musiikkiakatemian säätiö, Pietari # Yhteistyö suomalaisten musiikkiteattereiden ja konsertti- sekä festivaalijärjestäjien kanssa liittyen Eremitaasin musiikkiperinteiden ja festivaalien elvyttämiseen.
45 / 2005 Karjalan tasavallan kuvataidemuseo Haminan kaupunginmuseo Kalevala-aiheisen näyttelyn järjestäminen.
46 / 2005 Karjalan tasavallan kansallisarkisto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
- Neuvottelujen tuloslomake
Projektin tarkoituksen on julkaista kirja Kalevalan alueen historiasta.
47 / 2005 Karjalan tasavallan kansalliskirjasto Suomen Pietarin instituutti Tuottaa kaksi näyttelyä, jotka esittelevät 1900-luvun alun ja lopun Vienan Karjalaa.
48 / 2005 Petroskoin valtiollinen konservatorio Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Jatkoneuvottelut liittyen ammattikorkeakoulujen opiskelija-, opettaja- sekä orkesterivaihtoon.
49 / 2005 Karjalan kirjailijaliitto # Suomesta ja Karjalasta kertovien elokuvien ja videofilmien tekeminen. Kirjailijan ammattiin perehdyttävät yhteisseminaarit.
50 / 2005 Karjalan tasavallan teatterintekijöiden liitto Pieksämäen nuorisotoimi ja Päivällisteatteri Osallistuminen kokeellisia esityksiä tukevan kansainvälisen huoneteatterifestivaalin "Lambushka" järjestelyihin.
51 / 2005 K. E. Raution musiikkiopisto, Petroskoi Keski-Karjalan musiikkiopisto Suomalaisten esiintyjäryhmien ja muusikoiden osallistuminen Petroskoissa järjestettävään kansainväliseen festivaaliin "Musiikki. Nuoruus. Toivo".
52 / 2005 Petroskoin valtiollinen konservatorio Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus "Virtuosi" Jatkoneuvottelut liittyen Internetin, multimedian hyödyntämiseen musiikin etäopetuksessa.
53 / 2005 Komin tasavallan kulttuuriministeriö Linnalan Nuoret ry, Savonlinna 
- Neuvottelujen tuloslomake
Yhteistyö liittyen luontomatkailuun ja lapsille tarkoitetun luonto- ja elämysleirikoulun järjestämiseen "Jugid va" -kansallispuistossa.
54 / 2005 Ust-Vymin kulttuuritalo, Komin tasavalta # Komilaisen kansaperinnekulttuuri-festivaalin viettäminen "Emdinsa jugör" -juhlan aikaan.
55 / 2005 Kortkerosin alueellinen ympäristönsuojelukomitea, Komin tasavalta # Yhteiset tapahtumat: seminaarit, festivaalit sekä komin kielen, kulttuurin ja perinteiden käytännön opetus paikan päällä.
56 / 2005 Komin kansallinen lasten kirjasto # Suomalais-ugrilaisen lastenkirjakokoelman perustaminen sekä elektronisen kirjaston perustaminen samasta teemasta.
57 / 2005 Komin tasavallan kirjailijaliitto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Hämeen taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Komin tasavallan lastenkirjallisuuden kääntäminen suomeksi. Suomalaisen lastenkirjallisuuden kääntäminen venäjäksi ja komiksi.
83 / 2005 Aunuksen kansallismuseo Etelä-Karjalan kesäyliopisto
- Neuvottelujen tuloslomake
Karjalaisen kartanokeskuksen "Pakkaisen talon" perustaminen Iso Selän kylän alueelle.
88 / 2005 Petroskoin valtiollinen konservatorio # Jatkoneuvottelut liittyen ammattikorkeakoulujen opiskelija-, opettaja- sekä orkesterivaihtoon.
111 / 2005 Kurkijoen kotiseuduntutkimuskeskus, Karjalan tasavalta Turun yliopiston maisematutkimuksen laitos Jatkoneuvottelut liittyen Laatokan maisemien kartoitukseen.
113 / 2005 Karjalan tasavallan perinnekäsityön kehittämiskeskus 
- Neuvottelujen tuloslomake
Oulun läänin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Jatkoneuvottelut Oulun läänin taidetoimikunnan kanssa liittyen yhteistyöverkkojen luomiseen Barentsin alueelle.

Jatkoneuvottelut Taipalsaaren perinnekäsityön opetuskeskuksen kanssa liittyen keramikkataiteen kehittämiseen lähialueilla.

119 / 2005 Novgorodin kaupungin kulttuuripalatsi
A) Neuvottelujen tuloslomake
B) Neuvottelujen tuloslomake
A) Mynämäen kunnan sivistystoimi
B)Etelä-Savon taidetoimikunta/Savonlinnan balettijuhlat
- Neuvottelujen tuloslomake
Vuorovaikutuksen lisääminen eri taiteenalojen edustajien ja esiintyjäryhmien välillä.
120 / 2005 Innovaatisten sosiokulttuuristen hankkeiden nuorisokeskus, Novgorodin alue 
- Neuvottelujen tuloslomake
Länsi-Suomen lääninhallitus/Platform nuorisovaihtoverkosto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Suomalaisten osallistuminen Novgorodin alueella järjestettäviin nuorisokulttuuritapahtumiin ja festivaaleihin.
122 / 2005 Novgorodin valtiollinen taidemuseo 
B)Neuvottelujen tuloslomake
A)Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto 
B)Keski-Suomen taidetoimikunta
Yhteisten taideopettajille suunnattujen koulutusten ja mestarikurssien sekä näyttelyiden järjestäminen. Jatkoneuvottelut.
123 / 2005 Novgorodin alueen sokeiden erikoiskirjasto 
A)Neuvottelujen tuloslomake 
B)Neuvottelujen tuloslomake
A)Näkövammaisten kirjasto Celia 
- Neuvottelujen tuloslomakeB)Vuorelan koulu, Turun kaupunki 
- Neuvottelujen tuloslomake
Rajotteisille ja terveille lapsille suunnattu hanke, jonka tarkoituksena on tutustuttaa lapset kirjallisuuden eri lajeihin. Toimintamuodot: taidenäyttelyt, tapahtumat, lasten piirroksilla kuvitettujen teosten julkaiseminen.
124 / 2005 Novgorodin lasten kansanmusiikkikoulu # Yhteisten juhlien, kansanperinnefestivaalien, konserttien ja esiintymiskierrosten järjestäminen.
125 / 2005 Vologdan alueen musiikkiopisto (ammatillinen koulutus) # Teknologian ja innovaatioiden hyödyntäminen musiikin opetuksessa
126 / 2005 Vologdan valtiollinen historian, arkkitehtuurin ja taiteen museo 
- Neuvottelujen tuloslomake
Rauman museo 
- Neuvottelujen tuloslomake
Jatkoneuvottelut: Rauman museon pitsikokoelmia esittelevän näyttelyn järjestäminen Vologdan museossa.
127 / 2005 Vologdan valtiollinen historian, arkkitehtuurin ja taiteen museo Turun museo Museon studioissa työskentelevien taiteilijoiden osallistuminen Turun käsityöläismuseon järjestämään Käsityötaiteen viikko -tapahtumaan.
128 / 2005 Vologdan valtiollinen historian, arkkitehtuurin ja taiteen museo Dokumenttiohjaaja Reijo Nikkilä Jatkoneuvottelut: toisen maailmansodan suomalaisia ja venäläisiä sotavankeja koskevan tiedon keruu ja hyödyntäminen tutkimuksessa. Aiheeseen liittyvä näyttely-yhteistyö.
129 / 2005 Veliki Utstjugin valtiollinen historian, arkeologian ja taiteen museo, Vologdan alue 
- Neuvottelujen tuloslomake
Lapin lääninhallitus Pakkasukkoa eli venäläistä joulupukkia esittelevä näyttely museon kokoelmista.
130 / 2005 Totemskin piirin museoyhdistys, Vologdan alue # Vologdan alueella asuneen suomalais-ugrilaisen väestön kulttuurin tunnetuksi tekeminen.
131 / 2005 Ltd. Karensi, Vologdan alue # Venäläinen osapuoli tarjoaa arkkitehtiopiskelijoille ja restauroinnin ammattilaisille koulutusohjelmaa, jonka aikana kurssille osallistujat tutustuvat 1800-luvun puurakentamisen menetelmiin sekä restauroivat Kirillovin kaupungin lähellä sijaitsevan tsasounan.
132 / 2005 Vologdan alueen tieteellinen kulttuuri- ja täydennyskoulutuskeskus # Vammaisten ihmisten elämän arvojen ymmärtäminen taiteen ja kulttuurin avulla.
133 / 2005 Nyksenitsan kylän perinteisen kansankulttuurin keskus, Vologdan alue # Nyksenitsan piirin kansanperinteen tutkimus ja säilyttäminen.
134 / 2005 Vologdan tieteellinen kirjasto
- Neuvottelujen tuloslomake
Opetusministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa 
- Neuvottelujen tuloslomake
Jatkoneuvottelut: kirjaston työntekijöiden kouluttamiseen liittyvä yhteistyö.
135 / 2005 Vologdan tieteellinen kirjasto Oulun läänin taidetoimikunta Jatkoneuvottelut: Suomea esittelevän informaatiokeskuksen perustaminen Vologdaan yhdessä Oulun läänin taidetoimikunnan kanssa.
136 / 2005 Vologdan alueen musiikkiopisto (ammatillinen koulutus) # Opiston performanssia, sanataidetta sekä jazzia teoksissaan yhdistelevän ryhmän vierailu.
137 / 2005 Vologdan tieteellinen kirjasto Timo Kaumi Jatkoneuvottelut: kartanokulttuurin tutkimukseen liittyvä yhteistyö.
138 / 2005 Nukketeatteri "Teremok", Vologdan alue 
A)Neuvottelujen tuloslomake
A)Oulun läänin taidetoimikunta - Neuvottelujen tuloslomake 
B)Suomi-Venäjä-Seuran Porin osasto
Jatkoneuvottelut: vierailunäytökset sekä koulutusyhteistyö.
139 / 2005 Volodan alueen tieteellinen kulttuuri- ja täydennyskoulutuskeskus # Käsityö- ja kuvataideteosten sekä taideryhmien vaihto liittyen vepsäläiskulttuurin festivaaliin "Elämänpuu".
140 / 2005 Volodan alueen tieteellinen kulttuuri- ja täydennyskoulutuskeskus # Yhteistyö liittyen tieteellisen julkaisun tekemiseen Vologdan alueen suomalais-ugrilaisista kansoista.
141 / 2005 Vologdan alueen tieteellinen kulttuuri- ja täydennyskoulutuskeskus Helsingin yliopisto, arkeologian oppiaine Rautakauteen ja keskiaikaan sijoittuvat arkeologiset tutkimustyöt Vologdan alueen länsiosan suomalais-ugrilaisesta väestöstä.
143 / 2005 Vologdan alueen tieteellinen kulttuuri- ja täydennyskoulutuskeskus Rovaniemen kaupunki Lapsiryhmien vaihto, kulttuurimatkailuun liittyvä kokemuksenvaihto sekä kansanjuhlien järjestäminen.
144 / 2005 Vologdan kaupungin sinfoniaorkesteri Sinfonietta Lentua, Kuhmo Jatkoneuvottelut liittyen kapellimestarivaihtoon.
145 / 2005 Tšerepovetsin museoyhdistys, Vologdan alue Kokkolan ruotsalainen lukio/Karleby svenska gymnasium Yhteisnäyttelyn järjestäminen naisen roolin muutoksesta 1900-luvun Venäjällä ja Suomessa.
146 / 2005 Vologdan alueen kuvataidegalleria 
- Neuvottelujen tuloslomake
Oulun taidemuseo Näyttely-yhteistyö, vologdalaisten taiteilijoiden näyttelyt Suomessa.
147 / 2005 Vologdan alueen elokuvavuokraamo # Suomalainen elokuva -päivien järjestäminen Vologdassa.
148 / 2005 Teatteri "Trans-teatr, Vologdan alue" # Trans-teatterin taiteilija Ludmila Gugolevan Suomea kuvaavien öljy- ja pastelliväritöiden näyttelyn järjestäminen Suomessa.
149 / 2005 Mariinski-teatteri, Pietari # Yhteistyö liittyen Mariinski-teatterin Mikkelin kesäjuhlilla järjestämään kesäakatemiaan.
150 / 2005 Pietarin teatteritaiteen akatemia A)Sibelius-Akatemia, Helsinki B)Teatterikorkeakoulu, Helsinki Suomalais-venäläisen yhteistyöproduktion toteuttaminen opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja opettajien voimin. Hankkeeseen sisältyy harjoituksia, seminaareja, keskusteluja, ideatoreja sekä mestariluokkia.
151 / 2005 Pietarin konserttityöntekijäin liitto 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kuopion konservatorio Suomalaisten lasten musiikki- ja taidekoulujen, taidetalojen sekä vammaisjärjestöjen osallistuminen Pietarissa 8.-10.12.2005 järjestettävään Jean Sibeliuksen syntymän 140-vuotisjuhlakilpailuun.
- Venäjänkielinen ilmoittautumiskaavake 
- Suomenkielinen lyhennelmä
152 / 2005 Techno-Art-Centre, Pietari # Yhteistyö, jonka tavoitteena on kohentaa Vepsien perinteisten asuinalueiden taloutta ja työllisyystilannetta: kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen alueella.
153 / 2005 Pietarin hyväntekeväisyyssäätiö "Sergei Kurjohinin säätiö" A)Kuhmon kamarimusiikkijuhlat
B)Suomen Pietarin instituutti
C)Etelä-Savon taidetoimikunta/Savonlinnan balettijuhlat 
- Neuvottelujen tuloslomake
Musiikkifestivaalien järjestäminen ja nykytaiteen keskuksen perustaminen.
154 / 2005 Vologdan alueellinen venäläisten kansansoitinten orkesteri # Venäläisen kansansoitinorkesterin konserttiohjelma.
155 / 2005 Pushkinski projekt, Pietari Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kansainvälisen lapsi- ja nuorisokonferenssin järjestäminen Venäjällä sekä Suomessa.
156 / 2005 Ltd. Pietari – XXI vuosista # Suomen ja Venäjän yhteisten kulttuuripäivien järjestäminen ja toteuttaminen eri puolilla maailmaa.
157 / 2005 Ltd. Piligrim, Pietari Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Suomen ja Venäjän yhteisen historian esitteleminen maailmanlaajuisesti matkailun edistämiseksi. Kulttuurimatkailuseminaarien vetäminen. Työmatkailun kehittäminen.
158 / 2005 Nykykirjallisuuden keskus, Pietari Kaakkois-Suomen kirjailijayhdistys, Paltta ry Yhteisseminaarit Suomessa ja Venäjällä, kirjojen julkaiseminen sekä keskustelutilaisuuksien järjestäminen.
159 / 2005 Klassika Peterburg radioasema # Kuuluisien venäläisten esiintyjien vierailujen järjestäminen Suomeen.
160 / 2005 Kronstadt 300-vuotta -säätiö, Pietari Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset;
Haminan kaupunki
Osallistuminen Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeeseen. Jatkoneuvottelut.
162 / 2005 Assosiaatio "Norden", Pietari Suomen Pietarin instituutti Pietarissa vuosittain järjestettävään, Pohjoismaista musiikkia esittelevään festivaaliin liittyvä yhteistyö.
163 / 2005 Pietarin matkailu- ja urheilukomitea Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Jatkoneuvottelut liittyen suomalais-venäläisen kulttuurimatkailun Internet-tietopalvelun kehittämiseen.
164 / 2005 Nonkonformistisen taiteen museo, Pietari # Kokeelliseen äänitaiteeseen liittyvä taiteilijavaihto, seminaarien sekä keskustelutilaisuuksien järjestäminen.
165 / 2005 Nonkonformistisen taiteen museo, Pietari 
-Neuvottelujen tuloslomake
Hyvinkään taidemuseo 
-Neuvottelujen tuloslomake
Suomalaisten taiteilijoiden näyttelyiden järjestäminen nonkonformistisen taiteen museossa Pietarissa ja pietarilaisten taiteilijoiden näyttelyiden järjestäminen Suomessa.
166 / 2005 Nonkonformistisen taiteen museo, Pietari Kaakkois-Suomen taidetoimikunta Pietarilaisen riippumattoman taiteen festivaalin järjestäminen Suomessa.
167 / 2005 Rimski-Korsakovin valtionkonservatorio, Pietari # Opiskelijaesiintyjäryhmien vaihto: solistit, kuorot, orkesterit.
168 / 2005 Pietarin filharmoninen seura # Pietarilaisten pedagogien vetämien kesäkurssien järjestäminen suomalaisille nuorille muusikoille sekä yhteiskonserttien järjestäminen. Asiantuntijavaihto.
169 / 2005 E. A. Mravinskin lasten taidekoulu, Pietari A)Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto
B)Imatran työväenopisto 
- Neuvottelujen tuloslomake
C)Musiikkiopisto Arkipelag
Jatkoneuvottelut liittyen kansainväliseen taidekouluun: "Musiikin ja kuvataiteen välinen dialogi".
170 / 2005 Koulu nro 411 "Harmonia", Pietari Parolan yhteiskoulu Jatkoneuvottelut liittyen kansainvälisten tanssiaisten järjestämiseen.
171 / 2005 Tanssiryhmä "Kannon dance", Pietari A)Etelä-Savon taidetoimikunta/Savonlinnan balettijuhlat 
B)Suomen Tanssioppilaitosten liitto STOPP ry
- Neuvottelujen tuloslomake
Tanssiryhmä Kannon dancen ja Aurinkobaletin yhteisesityksen toteuttaminen.
172 / 2005 Kansanperinneryhmä "Karavai", Novgorodin alue 
- Neuvottelujen tuloslomake
Etelä-Savon taidetoimikunta/Savonlinnan balettijuhlat 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kansanmusiikkiyhtyeen ohjelmistoon kuuluu eri tyylisiä lauluja, joita esitetään ilman säestystä ja säestyksen kanssa yhdistettyinä tansseihin ja piirileikkeihin.
174 / 2005 Kronstadtin linnoitus ja museo, Pietari Hämeen linna, Hämeenlinna;
Miehikkälän kunta/Salpalinja-museo
Suomen ja Venäjän sotahistoriaa, Luoteis-Venäjän linnoituksia ja Suomenlahden sotalaivaston ja laivaliikenteen historiaa käsittelevät yhteisnäyttelyt sekä matkailun kehittäminen. Asiantuntijavaihto.
176 / 2005 Novgorodin alueen Terveet elämäntavat -laitos # Suomalaisten ja venäläisten perinnekäsityötaitojen opettaminen nuorille. Perinteisten tapojen ja elinkeinojen tutuksi tekeminen.
177 / 2005 Novgorodin alueellinen S. V. Rahmaninovin taideoppilaitos
-Neuvottelujen tuloslomake
A)Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium ry
B)Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan ammattiopisto 
-Neuvottelujen tuloslomake
Taiteilijäryhmien vaihto, konserttitoiminta, taidenäyttelyt ja asiantuntijavaihto/mestarikurssit sekä oppilasvaihto.
178 / 2005 Malaja Visheran alueen kulttuuri-, urheilu- ja elokuvaosasto, Novgorodin alue # Tuohitöiden valmistukseen liittyvien mestarikurssien järjestäminen.
179 / 2005 Novgorodin alueen kulttuuri-, elokuva- ja turismikomitea # Luontomatkailua Valdain kansallispuistossa.
180 / 2005 Menestrels-punkyhtye / Malaja Visheran kulttuuriosasto, Novgorodin alue 
- Neuvottelujen tuloslomake
Fm2000-bändi/Pieksämäen kaupungin nuorisotoimi 
- Neuvottelujen tuloslomake
Yhteistyö suomalaisen punk-bändin kanssa.
183 / 2005 Novgorodin alueen Terveet elämäntavat -laitos # Aleksanteri I ajan sotilassiirtoloiden historiasta kertovan kotiseutumuseon perustaminen Novgorodin alueelle sekä aiheeseen liittyvä tutkimusyhteistyö.
184 / 2005 Valtiollinen aluevirastao "Nuorison koti", Novgorodin alue # Suomalais-venäläisen kansankulttuurifestivaalin järjestäminen Veliki Novgorodissa.
185 / 2005 Pietari-Paavalin linnoitus, Pietari Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset. Osallistuminen Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeeseen. Jatkoneuvottelut.
186 / 2005 Taiteen tukisäätiö "Sergei Oskolkov ja ystävät", PietariA)Neuvottelujen tuloslomakeB)Neuvottelujen tuloslomake A)Kuopion konservatorio 
B)Päivällisteatteri, Pieksamäen kaupungin nuorisotoimi
Suomalaisten osallistuminen Pietarin alueen palatseissa järjestettäviin ammattilaisille ja lapsille suunnattuihin festivaaleihin. Taiteilijavaihto Suomen ja Venäjän välillä sekä mestariluokkien järjestäminen.
187 / 2005 Peterburg-konsert Management Arts and Events AS Orkesteri- ja kuorovaihdot, yhteisohjelmat, kapellimestariyhteistyö, kiertueet, osallistuminen festivaaleihin, kansainvälisen kuorofestivaalin järjestäminen.
188 / 2005 Kotlasin käsityöläismestareiden ja taiteilijoiden yhdistys, Arkangelin alue 
A)Neuvottelujen tuloslomakeC)Neuvottelujen tuloslomake
A)Horisontti Team ry, Helsinki
B)Kapiokirstu ry, Tampere 
C)Oulun taidemuseo
Yhdistys tarjoaa töitään Suomessa järjestettäville festivaaleille, markkinoille ja näyttelyihin sekä kokemusten vaihtoa taiteilijoiden kesken.
189 / 2005 Arkangelin kaupungin kulttuurihallinto/Nukketeatteri Kolibri 
A)Neuvottelujen tuloslomake 
B)Neuvottelujen tuloslomake
A)Oulun läänin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
B)Linnalan nuoret ry 
- Neuvottelujen tuloslomake
Nukketeatteri Kolibri haluaa esiintyä Suomessa. Teatterin esitykset on suunnattu 2-90-vuotiaille.
190 / 2005 Arkangelin kaupungin kulttuurihallinto 
A)Neuvottelujen tuloslomake
A)Ranuan kunnan kulttuuritoimi 
- Neuvottelujen tuloslomake
B)Lapin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Yhteistyö Oulun kaupungin ja Lapin läänin kuntien kulttuuritoimien kanssa.
191 / 2005 Arkangelin kaupungin kulttuurihallinto 
-Neuvottelujen tuloslomake
Linnalan nuoret ry, Savonlinna 
-Neuvottelujen tuloslomake
Nuorten suomalaisten kokkien osallistuminen Arkangelissa järjestettäville merikulttuurin päiville. Lisäksi nuorten suomalaisten taiteilijoiden osallistuminen samaan aikaan avautuviin näyttelyihin.
192 / 2005 Arkangelin kaupungin kulttuurihallinto # Eri taiteen lajeja yhdistelevä näytäntö "Meren rannalla" ja siihen liittyvät työpajat.
193 / 2005 Arkangelin kaupungin kulttuurihallinto # Kansainväliseen 6-17-vuotiaille lapsille suunnatuun folk-festivaaliin osallistuminen Arkangelissa lokakuussa 2005.
194 / 2005 Arkangelin kaupungin kulttuurihallinto # Taiteilijavaihto nuorten muusikoiden ja kuvataiteilijoiden kesken, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen, ikätoverien tapaaminen sekä yhteiset esiintymiset. Erilaisten mestarikurssien järjestäminen.
195 / 2005 Arkangelin aluehallinnon kulttuurikomitea Oulun läänin taidetoimikunta Yhteistyö Oulun läänin taidetoimikunnan kanssa.
196 / 2005 Vokaalis-instrumentaalinen lasten ja nuorten taidekoulu, Novgorodin alue # Yhteistyöprojekti liittyen muusiikkikoulun ohjaajien kokemusten vaihtoon, yhteisten mestarikurssien järjestämiseen sekä esiintyjäryhmien väliseen vaihtoon.
197 / 2005 Lasten musiikkikoulu nro 2, Pietari Puolalanmäen koulu ja lukio Jatkoneuvottelut Puolalanmäen koulun kanssa musiikinopetuksen kehittämiseen ja kulttuurivaihtoon liittyen.
198 / 2005 Komin tasavallan taideopisto # Ammatilliseen tutkintoon tähtäävien taidekoulujen välinen yhteistyö taiteen eri aloilla: esiintyjäryhmien vaihto, opiskelijoiden näyttelyvaihto, opettajien välinen asiantuntijavaihto, festivaaleihin osallistuminen.
199 / 2005 V. T. Tšistalevin kulttuuricollege, Komin tasavalta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Etelä-Savon taidetoimikunta/Savonlinnan balettijuhlat 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kansansoittimiin, -tansseihin ja -kuorolauluun erikoistuneiden mestariluokkien välinen opetusyhteistyö ja esiintyjäryhmien vaihto sekä harrastajasäveltäjien välinen vaihto.
200 / 2005 V. T. Tšistalevin kulttuuricollege, Komin tasavalta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kokkolan ruotsalainen lukio/Karleby svenska gymnasium Opiskelijoiden valmistamien kansanperinteeseen pohjautuvien taidekäsitöiden näyttelyiden vaihto sekä opiskelijavaihto. Mestarikurssien järjestäminen komilaiseen puukoristemaalaukseen ja pajupunontaan liittyen.
201 / 2005 L. Brajlin sokeiden erikoiskirjasto, Komin tasavalta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Näkövammaisten kirjasto Celia, Helsinki 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kotiseutua käsittelevien kirjojen valmistaminen Komin sokeille ja heikkonäköisille lapsille.
202 / 2005 Syktyvkarin kulttuuriviraston Keskuskirjastolaitos, Komin tasavalta # Talvisodasta kerätyn materiaalin systematioisointi, kokoelmateoksen valmistus ja julkaisu, aihetta käsittelevän radio-ohjelmasarjan tekeminen sekä näyttelyiden tuottaminen.
203 / 2005 Ust-Tsilman alueen kulttuurihallinto, Komin tasavalta # Ust-Tsilman alueen lasten kansankulttuuriin liittyvä hanke.
204 / 2005 Ižman kirjastolaitos, Komin tasavalta Lapin yliopisto, Arktinen keskus Poronhoidon kehitystä ja sen historiaa käsittelevän tietokannan muodostaminen.
205 / 2005 Ižman alueen kulttuurihallinto, Komin tasavalta # Komi-ižmalaisen perinnekulttuurin esitteleminen.
206 / 2005 Ižman alueen kulttuurihallinto, Komin tasavalta # Projektin tarkoituksena on "palauttaa mieleen" M. A. Castrénin tutkimusretket Komin tasavallan pohjoisille alueille ja perustaa Ižman alueen kotiseutumuseoon kansanperinteen tekstiarkisto.
207 / 2005 Kaliningradin alueen kulttuurihallinto Opetusministeriö Suomalaisten osallistuminen Kaliningradissa järjestettäviin musiikki- ja taidetapahtumiin.
208 / 2005 Karjalan kuvataiteilijoiden liitto 
-Neuvottelujen tuloslomake
A)Mänty-Honka-Petäjä-taiteilijaryhmä, Jyväskylä 
-Neuvottelujen tuloslomake 
B)Pohjois-Karjalan taidetoimikunta
Jatkoneuvottelut liittyen yhteisten seminaarien, näyttelyiden sekä taiteilijaleirin järjestämiseen Suomessa ja Vodlajärven kansallispuistossa.
209 / 2005 Tverin valtiollinen nukketeatteri Elävät Nuket ry, Pori;
Linnalan Nuoret ry, Savonlinna
Nukketeatterin vierailukiertue Suomessa sekä mestarikurssien järjestäminen.
210 / 2005 Tverin alueen taidegalleria Hyvinkään taidemuseo 
-Neuvottelujen tuloslomake
Taidegallerian kokoelmista kootun vierailunäyttelyn järjestäminen Suomessa.
211 / 2005 M. P. Musorgskin musiikkiopisto, Tverin alue 
- Neuvottelujen tuloslomake
Kokkolan ruotsalainen lukio/Karleby svenska gymnasium 
- Neuvottelujen tuloslomake
Oppilas- ja opettajavaihto sekä esiintyjäryhmien vierailut (mm. kansanmusiikki, kamariorkesteri, akateeminen naiskuoro).
212 / 2005 Pihkovan alueen valtiollinen kulttuurikomitea 
- Neuvottelujen tuloslomake
Opetusministeriö yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa 
- Neuvottelujen tuloslomake
Pihkovan alueen kirjastonjohtajien koulutus.
213 / 2005 Pihkovan alueen valtiollinen kulttuurikomitea # III Kansainvälisen festivaali-kilpailun järjestäminen, jossa soitetaan monikielisillä kansansoittimilla.
214 / 2005 Pihkovan valtiollinen rakennushistorian ja taiteen suojelualuemuseo # Hankkeen tavoitteena on julkaista kaksikielinen suomi-venäjä sarjakuvateos suomalais-ugrilaisen syntyperän omaavasta etnisestä ryhmästä setu.
215 / 2005 Pihkovan valtiollinen rakennushistorian ja taiteen suojelualuemuseo Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeen sekä hankkeeseen liittyvien matkailutuotteiden kehittäminen.
216 / 2005 Izborskin museoalue, Pihkovan alue Museovirasto ja hankkeessa mukana olevat linnat ja linnoitukset Linnasta linnaan -kulttuurimatkailuhankkeen sekä hankkeeseen liittyvien matkailutuotteiden kehittäminen.
217 / 2005 Kamennogorskin keskiasteen yleissivistävä koulu, Leningradin alue 
B)Neuvottelujen tuloslomake
A)Siilinjärven lukio
B)Kokkolan lukio/Karleby svenska gymnasium 
- Neuvottelujen tuloslomake
Koululaisten ja opettajien vaihto, yhteiset festivaalit, maiden kulttuurien oppiminen.
218 / 2005 Federaation joukkoviestintää ja kultturiperinnön suojelua koskevan lainsäädännön noudattamista valvova virasto Museovirasto Yhteistyön suunnittelu venäläisten viranomaisten kanssa. Tavoitteena arkeologiaan liittyvä Euroopan laajuinen yhteistyöprojekti.
219 / 2005 Vylgortin kaupungin käsityökoulu, Komin tasavalta 
- Neuvottelujen tuloslomake
Pudasjärven kansalaisopisto, Pudasjärven kaupunki Taigalta taitoa - Kulttuuriyhteistyö Lapin- ja Oulun läänien kulttuurialan oppilaitosten sekä Komin tasavallan yhteistyökumppanien välillä taiteen ja taidekäsityön alueella. Yhteistyöhankkeen toimintamuotoja ovat opettaja- ja oppilasvaihto sekä näyttelytoiminta taidekäsityön ja kuvataiteen alalla.
220 / 2005 Kantele - Karjalan valtiollinen laulu- ja tanssiyhtye 
- Neuvottelujen tuloslomake
Etelä-Savon taidetoimikunta
- Neuvottelujen tuloslomake
Kanteleen kiertue Suomessa vuonna 2006
221 / 2005 Karjalan tasavallan teatteri Oulun läänin taidetoimikunta 
- Neuvottelujen tuloslomake
 
222 / 2005 Karjalan tasavallan taidemuseo Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ja opisto -Neuvottelujen tuloslomake