Olet täällä

Hankkeet 2003

Pietarin foorumin venäläisten hanke-ehdotuksia ja suomalaisten vastauksia sekä partnerineuvotteluiden tuloksia pääsee tarkastelemaan alla olevien linkkien kautta.

Arkangelin alue

 Hanke   Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
1/2003

suomalainen
partneri

Oulun taidekoulu

Arkangeli Lasten taidekoulu nro1 Taideleirin järjestäminen lapsille. Hankkeessa ehdotetaan ainutlaatuisen vuorovaikutusolosuhteiden luomista lapsien välille, heidän luovuutensa kehittämistä ja tutustumista maidemme omaperäisiin kulttuureihin. Oulun taidekoulu  
2/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Arkangeli Barentsin alueen Musiikkilukio
 • Pohjolan nuoret muusikot -festivaalien järjestäminen

 • "Perhe-lahjakkuuksien" juhlan järjestäminen

 • Suomen kielen opiskelu Barentsin alueen musiikkilyseossa

 • Lasten musiikki- ja musiikki- ja näytelmäryhmien kiertueiden järjestäminen Suomessa ja  Venäjällä

 • Skandinavian kulttuurin keskuksen perustaminen lapsille Barentsin alueen musiikkilyseon Skandinavian osastolle. Keskuksessa voitaisiin järjestää yhteisiä kulttuuritapahtumia, kuten Suomen ja Venäjän lahjakkaiden taiteilijoiden tuotannolle omistettuja konferensseja, opetusmetodiseminaareja, opiskelija- ja opettajavaihtoa, kansanperinteiden, kansantaiteen ja perinneammattien tutkimusta jne.

 • Kansainvälisen lasten leirin järjestäminen Suomen ja Venäjän musiikkikoulujen oppilaille

 • CD-levyjen tekeminen, joilla esiintyisivät musiikkikoulujen oppilaat ja opettajat

 • Barentsin alueen maiden kansallispukujen museon perustaminen

 • Suomen kaupunkien kulttuurihallinnot

 • Koulut, joissa tarjotaan musiikkiopetusta lapsille ja nuorille

 • Kansataideryhmät

 • Suomen musiikkifestivaalien johtajat

 -
3/2003 Bereznik Lasten Taidekoulu nro 17

Kahdenvälinen yhteistyö oppilaitten kanssa molempien maiden nykymusiikkikulttuurin tutkimuksen alalla. Hankkeen nimi - Iloiset postivaunut suomalaisessa kylässä tai Suomen maaseudulla - Venäjän syrjäseuduilla. Nuorisoleirien järjestäminen. Musiikkikoulujen oppilasvaihtoa. Oppitunteja nuorille muusikoille kansainvälisestä vuorovaikutuksesta nuorten kesken.

Venäläinen toimija ehdottaa yhteistyötä Etelä-Suomen nuorten taidekeskusten ja -koulujen kanssa.

 

 -
4/2003 Arkangeli Arkangelin alueen kulttuurin tiedotus- ja tutkimuskeskus Joulukuussa 2004 järjestetään Arkangelin alueen kansantaideryhmien kilpailu. Venäläinen toimija ehdottaa, että Kansallinen kulttuuri nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa -seminaari järjestettäisiin samassa yhteydessä. Seminaarin päämääränä on tutustuttaa nuoria kansallisen kulttuuriin tutkimiseen informaatioteknologian avulla (kansallispukujen tutkimus, musiikki, soittimet jne.).

Suomalaiset kulttuurialan laitokset ja yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita kansallista kulttuuria ja nykyaikaista informaatioteknologiaa yhdistävästä toiminnasta. 

 

 -
5/2003

suomalainen
partneri

Lapin yliopiston arktinen keskus

Arkangeli Arkangelin alueen tieteellinen N.A. Dobroljubovin kirjasto
 • Vaihtotoiminta Suomeen, aiheina tietokantojen luominen ja niiden vieminen Internetiin sekä Suomen tietoresurssit Internetissä: tiedon etsinnän metodiikka ja sen käyttö Venäjän kirjastojen asiakkaiden tietopalvelussa

 • Gateway to Barents Information -portaalin luominen yhteistyössä, sähköisten resurssien luominen Arkangelin alueen historiasta ja kulttuurista, niiden vieminen Internetiin ja yhdistäminen nykyiseen portaaliin

 • Suomalaisten asiantuntijoiden osallistuminen Venäjän kirjastoseminaareihin, joiden aiheena on  uuden informaatioteknologian kehittäminen kirjastoissa

 •  Lapin yliopiston arktinen keskus (tietopalvelu)

 •  Tahot, joilla on samantyyppistä toimintaa muualla Suomessa

 •  Oppilaitokset, joissa opetetaan kirjastotyöntekijöille informaatio- ja telekommunikaatioteknologiaa

 

 

Hankkeen sisällöstä keskustellaan ja sovitaan tarkemmin Arkangelissa lokakuussa 2003.

Osa hankkeen sisällöstä on aloitettu jo toukokuussa 2003 ja hanke on siten jo osittain käynnissä.

Hanke liittyy Suomen Venäjä-tietopalveluun

6/2003

suomalainen
partneri

Lapin yliopiston arktinen keskus

Arkangeli Arkangelin alueen tieteellinen N.A. Dobroljubovin kirjasto

Hankkeen sisältö lyhyesti: molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön järjestäminen Suomen kirjastojen kanssa, kirjastojen arkistojen sähköisessä muodossa olevien dokumenttien vaihto

 • Yliopistojen ja muiden oppilaitosten kirjastot, kunnalliset kirjastot

 • Muut tietokeskukset ja -laitokset, jotka ovat kiinnostuneita saamaan tietoa Venäjältä

 

Sovittiin sähköisten julkaisujen vaihdosta ja dokumenttien välityksestä. Yhteistyö perustuu vapaaehtoiseen kirjastoyksiköiden väliseen toimintaan, tietojen nopeaan saantiin sekä välitykseen asiakkaille.

Tarkempi sisältö sovitaan Arkangelissa lokakuussa 2003.

7/2003

suomalainen partneri

Rajataide ry

toinen suomalainen partneri

Oulun taiteilijaseura -63 ry

Kolmas suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Arkangeli Venäjän taiteilijoiden liiton Arkangelin osasto

Marraskuussa 2003 Arkangelissa toteutetaan "Ekologia moltshanija" (Vaikenemisen ekologia) -hanke järjestämällä näyttely, joka on omistettu 'Ihmisten maailmalle' ja 'Meren asukkaiden maailmalle', niiden monivuosisataiselle olemassaololle, niiden vaikutukselle toisiinsa ja riippuvuudelle toisistaan. Näyttelyn tavoitteena on saada ihmiset ja erityisesti nuoret ajattelemaan ekologian kysymyksiä ja merien ja niiden läheisyydessä olevien alueiden ympäristön suojelua kuvataiteen avulla.  Venäjän taiteilijoiden yhdistyksen Arkangelin osasto on kiinnostunut saamaan suomalaisia yhteistyökumppaneita mukaan hankkeen toteuttamiseen.

Kaikki taitelijat, taidegallerioitten ja museoiden edustajat, jotka ovat valmiita yhteistyöhön Venäjän taiteilijayhdistyksen Arkangelin osaston kanssa

 

 

 
8/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Arkangeli Arkangelin kaupungin kulttuuriosasto

Nuorten Belaja notsh (Valkoinen yö) -ulkoilmafestivaalin järjestäminen Arkangelissa 21.6.2004. Festivaali olisi omistettu kansantaiteelle ja siellä esiintyisi muusikoita, laulajia, tanssijoita, näyttelijöitä, taiteilijoita, muotisuunnittelijoita - mitä tahansa nuoria kykyjä sekä Venäjältä että Suomesta.

Festivaali auttaa kahden maan nuoria taiteilijoita ymmärtämään toisiaan ja tuntemaan toisensa paremmin, löytämään kulttuurin filosofisia ja eettisiä kerrostumia, jotka ovat syntyneet monien sukupolvien aikana näissä kahdessa naapurimaassa. Se auttaa näkemään mikä on yhteistä ja mikä erilaista, ymmärtämään kahden eri kulttuurin ja kansan omaperäisyyden, ainutlaatuisuuden ja samalla läheisyyden ja sukulaisuuden.

Venäläinen osapuoli ryhdymme mielellään yhteistyöhön minkä tahansa juridisen henkilön tai yhteiskunnallisen järjestön kanssa, joka on kiinnostunut  tästä hankkeesta.  -
9/2003

suomalainen partneri

Tanssikeskus City-Dance

 

Arkangeli Arkangelin alueen kilpatanssiyhdistys

Hankkeessa ehdotetaan suomalaisten tanssijoitten kutsumista Arkangelin alueen avoimeen tanssimestaruuskilpailuun 10.-11.5.2003 sekä Kubok Mera (Kaupunginjohtajan pokaali) 2003 -kilpailuun, joka järjestetään Arkangeli-päivän kunniaksi 29.6.2003. 

Merja Satulehto 
Tanssikeskus Citydance,
Oulu

 

 

 
93/2003 Arkangeli Kansalliskulttuurin yhteisö, Sugrevushka
 • Yhteisfestivaalien, juhlien ja esityksien valmistaminen

 • Kansanperinteestä, tavoista ja kansallispuvuista koostettavat yhteiset julkaisut

 • Käyttötaiteen ja kansalliskeittiöiden näyttelyt

 • Ortodoksisen kirkon toimituksien järjestäminen (pääsiäinen, helluntai, joulu)

Taideyhteisöt ja järjestöt kaikkialta Suomesta, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä järjestömme kanssa

 

 

 -
         

 

 

Leningradin alue

 
Hanke  paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
10/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Kimmo Aaltonen, OPM.

Podporozhje Podporozhjen kunnan kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja matkailukomitea

"Valitsen terveyden" -kampanja. Kampanjan tehtävät ja tavoitteet: terveellisistä elämäntavoista tiedottaminen laajalti, uusien mallien ja esikuvien ja uusien elämäntapojen etsiminen, kansalaisten fyysisen kunnon parantaminen, maidemme nuorison valistaminen terveydelle haitallisesta toiminnasta (alkoholismi, narkomania, tupakointi ja rikollisuus). Teemaa kantava-tapahtuma kestää kaksi päivää. 

Tapahtuman tarkoituksena on:

 • vaikuttaa nuorten kehittymiseen, jotta heistä kasvaisi sekä fyysisesti, että  henkisesti         terveitä ja tasapainoisia aikuisia

 • lisätä nuorten fyysistä ja henkistä toimintakykyä

 • löytää konkreettisia ratkaisuja nuorten ongelmiin

-  
11/2003

Suomalainen partneri

Kruunupyyn kunta

Volhov Volhovin kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto Volhovin Lasten taidekoulu 
kts. liite
-  
12/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Viipuri Lasten esiintymistaiteen keskus (lasten laulustudio Elfy - Keijukaiset) Lasten esiintymistaiteen keskuksessa  opetetaan  laulua, koreografiaa ja lavasuunnittelua. Keskuksessa opiskelee noin 60 2-21 -vuotiasta lasta. Hankkeen tarkoituksena on järjestää esiintymistaiteen keskuksen lapsiryhmän esiintyminen Viipurissa ja jossain suomalaisessa kaupungissa yhdessä vastaavan tyyppisen suomalaisen ryhmän kanssa. Ohjelmassa oli Keijukaisten maassa -satunäytelmä ja konsertti. Ohjelman keskeinen sisältö on pienten lasten seikkailu suuressa maailmassa. Lisäksi ehdotetaan kokemusten ja tiedon vaihtoa vierailujen aikana.  - -
16/2003

 

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

 

Pikalevo Pikalevon kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-osasto Lasten luomistyön ekologia -näyttelyn, -kilpailun- ja seminaarin järjestäminen. Seminaari järjestetään syksyllä 2003 ja se on tarkoitus suunnata 12-15-vuotiaille nuorille. Tapahtuman tarkoituksena on selvittää, kuinka nykynuoret käsittävät ympäristön, tutustua perinteisiin taide- ja käsityömateriaaleihin ja koota kilpailu- ja näyttelyteosten kokoelma. - -
17/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Kimmo Aaltonen, OPM.

 

Pikalevo Pikalevon kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-osasto Sano huumeille ei -tapahtuman järjestäminen. Jokavuotinen tapahtuma on tarkoitus järjestää syksyisin (loka-marraskuu) ja se on suunnattu 12-15-vuotiaille nuorille. Tapahtumaan järjestämiseen osallistuu Leningradin alueen kulttuurikomitea, Leningradin alueen hallituksen nuorisoasian komitea, Pikalevon kaupungin hallinto, Pikalevon kulttuurilaitos Dvorets kultury, koulut kirjastot, sairaalat, alueen sosiaalikeskus, ammattikoulu sekä nuorten urheilu-, taide- ja yhteiskunnalliset järjestöt. - Sovittiin, että Pikalevon kaupunki kutsuu 2-3 suomalaista tutustumaan hankkeeseen. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma jatkosta.
18/2003

Hanke toteutuu ennen foorumia.

Tihvinä Leningradin alueen Tihvinän piirin kulttuurikomitea Imatralaisen lasten tanssiryhmän osallistuminen venäläiseen lasten "Tihvinski lel" (Tihvinäläinen laulajapoika) -taidetapahtumaan maaliskuussa 2003. Suunnittelu, organisointi,  koordinointi ja osallistuminen rahoitukseen Tihvinä ja Imatra ovat olleet ystävyyskaupunkeja jo yli 30 vuotta. Tihvinän kulttuuridelegaatio osallistui Imatra Big Band -festivaaleille kesäkuussa 2002. Imatran Big Band -orkesteri (johtajana Hannu Hokkanen) osallistui Syyskuu Tihivinässä -jazz festivaaleille syyskuussa 2002.  Hanke toteutuu ennen foorumia.
19/2003 Rozhdestveno Kartano-museo Rozhdestveno Museotyö, yhteistyö näyttelyiden järjestämisessä - -
20/2003 Slantsy Slantsyn piirin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaosasto

Kulttuurityö, kulttuuritapahtumien järjestäminen, nuorisotyö

Lasten ja nuorten taidekoulutus yhteistyössä jonkin Suomen läänin kanssa. Slantsyn kaupungin ja jonkin Suomalaisen pikkukaupungin taidekoulujen oppilaitten ja opettajien yhteisnäyttely. Ehdotetaan somistus- ja soveltavan taiteen, maalaustaiteen ja grafiikan mestariluokkien järjestämistä sekä näyttelyiden vaihtoa. 

-
21/2003 Slantsy Slantsyn piirin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaosasto Kulttuurityö, kulttuuritapahtumien järjestäminen, nuorisotyö Lasten ja nuorten musiikkiopetus yhteistyössä jonkin Suomen läänin kanssa. Slantsyn kaupungin ja jonkin suomalaisen pikkukaupungin musiikkikoulujen oppilaitten ja opettajien yhteiskonsertti. Ehdotetaan laulun ja soiton mestariluokkien järjestämistä. -
22/2003

suomalainen partneri

Blow-Boys and Girls Oy

Sosnovyj Bor Novgorodin kulttuurikeskus "Art-karusel" (Taidekaruselli) Kulttuurityö, kulttuuritapahtumien järjestäminen, nuorisotyö - Hankkeen 22 yhteyshenkilö tapasi Joensuun kaupungin kuvataideoppilaitoksen rehtorin Tuomo Airasmaan. Kyseessä oli ensimmäinen kontakti partnereiden välillä. Siksi osapuolet esittelivät toimintaansa. Konkreettisinta tulosta oli lupaus laatia molemmin puolin "idealista" mahdollisesta ruohonjuuritason toiminnasta. Molemmat osapuolet myös selvittelevät toiminnan rahoitusvaihtoehtoja. Neuvotteluissa oli mukana Nina Kostenko Novgorodista. 
Pietarin foorumin tuloksena kesken neljä hanketta:
1)Musorgskimusikkoledg/ Tver  2) Rautio-opisto/ Petroskoi  3)Municipal Cultural Centre/ Sosnovyj Bor  4) Rahmaninov-opisto /Novgorod
23/2003

 

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Sujda Kartano-museo Sujda

Uuden suomalaisia matkailijoita varten suunnitellun matkailureitin laatiminen ja toteuttaminen Hatsinan alueella. Reitin teema on "Paluu suomalaiseen Hatsinaan" ja sen varrella on paikkoja, jotka liittyvät Inkerinmaan suomalaisten elämään ja toimintaan (kesto 2 päivää ja yöpyminen Siverskajan oppilasasuntolassa). Etnografinen retki Pushkinin lastenhoitajan Arina Rodionovan synnyinseuduille Voskresenskojen kylään Hatsinan piirissä (kesto 3 päivää, yöpyminen Sujdan kulttuuritalolla). Kokoelma tietoja Pushkinin lastenhoitajasta ja hänelle kuuluneita muistoesineitä. Arina Rodionovan äidillä oli suomalaiset juuret ja suomalainen tematiikka heijastuu voimakkaasti Pushkinin tuotannossa. Arina Rodionovan sukua asuu edelleen Voskresenskojen kylässä.

Suomalaisen kulttuurin päivien ja Inkeri - unohdettu maa -näyttelyn järjestäminen ja toteuttaminen  Kartano-museo Sujdan varoista (maaliskuu 2004).

- -
24/2003 Sujda Kartano-museo Sujda Kotiseuduntutkimusleirin järjestäminen suomalaisille ja venäläisille nuorille Siverskajan erityiskoulun ja oppilasasuntolan tiloissa Hatshinan piirissä (kesto 2 viikkoa kesäkuun jälkipuoliskolla 2004). Leiriohjelma sisältäisi retkiä Hatshinan alueella, arkeologisia kaivauksia Sujdan kylän vanhalla hautausmaalla, tapaamisia taiteilijoiden ja alueen suomea puhuvien vanhojen asukkaiden kanssa, etnografisen retken Lampovon kylään ja kolmen päivän retken Orlinskoje- järvelle. - -
13/2003 Pietari Leningradin alueen kulttuuri- ja taideoppilaitos

Kulttuurialan yhteistyö ja pitkäjänteinen taidealan suhteiden vahvistaminen ja laajentaminen järjestämällä mestariluokkia, joissa opettajina toimisivat:

 • Venäjän federaation ansioitunut kulttuurityöntekijä G. M. Kozlov (Shkola Akkordeona -pianoharmonikkakoulu), Kansainvälisen "Zvezda Prometeja" -kilpailun voittaja (Italia)

 • Venäjän federaation ansioitunut kulttuurityöntekijä Marga O. N., koreografiankilpailun voittaja (Ranska, Saksa)

 • Jemifov P. G. Taiteellinen muoto muovailussa -kilpailun voittaja (Saksa)

- -
14/2003 Pietari Leningradin alueen kulttuuri- ja taideoppilaitos

Kulttuurialan yhteistyö ja pitkäjänteinen taidealan suhteiden vahvistaminen ja laajentaminen järjestämällä oppilaitoksen kansanmusiikki- ja -tanssiyhtyeiden kiertueita.

 • Samovar (samovaari) -yhtye (ohjaaja O. Mogutshaja, V Hmelev)

 • Hanuriorkesteri (ohjaaja Venäjän federaation ansioitunut kulttuurityöntekijä G. M. Kozlov)

 • Raduga (sateenkaari) -tanssiryhmä (ohjaaja A. Dobrash)

 • Alma-Mater-kuoro (ohjaaja Venäjän federaation ansioitunut kulttuurityöntekijä J. Nevjadoski, G. Kolbasnikov)

- -
15/2003

suomalainen partneri

Itä-Karjalan kansanopisto

Pietari Leningradin alueen kulttuuri- ja taideoppilaitos Kulttuurialan yhteistyö ja pitkäjänteinen taidealan suhteiden vahvistaminen ja laajentaminen järjestämällä seminaari, jonka teemana olisi "Luomistyö kulttuuria säilyttävänä ja uudistavan tekijänä". Lisäksi voitaisiin järjestää opettajien ja opiskelijoitten vaihtoa; tanssin, kansantaiteen, akateemisen laulun ja instrumentaalimusiikin asiantuntijoiden vaihtoa ja kesäkoulu (suomen kielen opiskelu, ohjelmien vaihto, uuden opetustekniikan vaihto). -  
105/2003 Tihvinä Leningradin alueen Tihvinän piirin kunnallisen opetushallituksen kulttuuritoimikunta       

Jazz-yhtyeiden vierailut Imatran (kesäkuu) ja Tihvinän (syyskuu) jazz-festivaaleilla v. 2003.Organisointi, suunnittelu ja koordinointi. Osallistuminen rahoitukseen.

 

 

- -
106/2003 Pietari Valtiollinen kulttuuri- ja vapaa-ajan virasto "Kulttuuritalo vappu"
 • Maratonin "HIP-HOP huumeita vastaan: Suomi - Pietari - Leningradin alue" järjestely ja toteuttaminen, osallistujia Suomesta, Pietarista ja Leningradin alueelta.

 • Projektiin osallistuvien esityksistä luodaan suora Internet-yhteys saliin, jossa tapahtuma järjestetään

 • Parhaiden, maratoniin osallistuvien, rap-yhtyeiden albumin nauhoituksen organisoiminen

 

- -

 

Komin tasavalta

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
25/2003

suomalainen partneri

Pudasjärven kunta/ kulttuurilauta- kunta

Vylgort Taide- ja käsityökoulu Etnografisten kerhojen järjestäminen 5-13 -vuotiaille lapsille. Lasten tutustuttaminen alueen kulttuuriin kerhojen kautta, perinteisten käsityötaitojen opettaminen, näyttelyiden järjestäminen ja yhteisen ohjelman luominen teemalla "Hyöty, harmonia ja kauneus".

Pudasjärven kunnan kulttuuri- ja sivistystoimi

 

Sovittu pienimuotoisesta näyttelyvaihdosta Vylgortin taide- ja käsityökoulun sekä Pudasjärven taiteen perusopetuksen kuvataidelinjan kanssa. Sovittiin myös kolmen pudasjärveläisen vierailusta Vylgortin käsityökouluun toukokuussa 2004.
26/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Syktyvkar Komin tasavallan kirjailijaliitto

Komin tasavallan lastenkirjallisuuden kirjoittajien ja Komin kirjapainon lasten kirjallisuuden esittely, yhteistyö suomalaisten lasten kirjallisuuden kirjoittajien ja lasten kirjallisuutta julkaisevien kustantamoiden kanssa sekä osallistuminen Inkeröisten lasten kirjallisuuden festivaaleille.

Anjalankosken kaupunki on ilmoittanut foorumin valmisteluryhmälle, ettei sillä ole edellytyksiä osallistua hankkeeseen.

 

-
27/2003

suomalainen partneri

Pohjoinen Valokuvakeskus

 

Vorkuta Vorkutan kaupungin kulttuuriosasto Pohjoisen elämäntavan ja mentaliteetin kuvaaminen valokuvan avulla Pohjoinen valokuvakeskus, Oulu  
58/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Vizinga Sysolan piirin opetusministeriön kulttuuriosasto Suomalaisten kirjailijoiden ja muiden alan toimijoiden osallistuminen  Komin kansalle ja kirjailija I. A. Kuratoville omistettuun runouden juhlaan Kuratovin kotiseudulla Sysolan piirissä 2004. I. A. Kuratovin tuotantoon ensimmäisten joukossa tutustuneen Suomalaisen tutkijan Wichmannin tuotannon tutkiminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantaideryhmien osallistuminen juhliin - -
59/2003 Syktyvkar Komin tasavallan kulttuuriministeriö

A. A. Sherginan Komin tasavallan musiikkikulttuurin tutkimuksia -teoksen yhteisjulkaisu. A. A.  Shergina on Venäjän säveltäjien liiton jäsen, musiikki- ja kansantieteilijä sekä perinteisen ja nykyaikaisen akateemisen musiikin tutkija.

- -
60/2003 Syktyvkar Nuorten filharmonia

Konserttien vaihto, yhteiskonsertit, kilpailut, eriaiheiset ja eri  taiteen lajeja edustavat festivaalit sekä seminaarit ja työpajat opettajille ja nuorille soittajille "suomalais-komilaisen filharmonian" puitteissa

- -
61/2003

suomalainen partneri

PROTO, Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry

 

Syktyvkar Komin tasavallan perinteisten taideammattien harjoittajien ja taidekäsityöläisten liitto

Hankkeet: Pohjoinen puku sekä Perinteet ja nykyaika

Osallistujat: pukusuunnittelijat, asusteiden ja korujen suunnittelijat, taiteilijaryhmät, jotka tuovat esille perinnepukeutumista ja käyttötaiteilijat

-  
62/2003 Syktyvkar Komin kirjailijaliitto Komin lastenkirjailijoiden ja Komin kirjapainon lasten kirjojen esitteleminen, Suomen ja Komin tasavallan lasten kirjailijoiden ja lasten kirjallisuutta julkaisevien kirjapainojen yhteistyö sekä osallistuminen Inkeröisten lasten kirjallisuuden festivaaleille.  - -
63/2003

Suomalaiset partnerit ovat peruneet osallistumisensa.

Syktyvkar Komin kirjailijaliitto Nuorten runoilijoiden ja -kirjailijoiden vierailu Suomeen. Tavoite: tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin ja nuoriin suomalaisiin kirjoittajiin sekä teosten vastavuoroista kääntämistä käsittelevän seminaarin järjestäminen. Mahdollisesti yhteisen kokoelmateoksen julkaiseminen. - -
64/2003

suomalainen partneri

Oulun kaupunginteatteri

Syktyvkar Komin tasavallan valtiollinen kansantaiteen teatteri IV kansainvälisen suomalais-ugrilaisen lasten ja nuorten teatteritaiteen Jen zird (Jumalainen kipinä) -festivaalin järjestäminen. Tapahtuman ohessa järjestetään dramaturgien ja ohjaajien seminaari. -  
65/2003

suomalainen partneri

PROTO, Pohjois-Suomen taideteolliset suunnittelijat ry

 

Syktyvkar Komin tasavallan kulttuuriministeriön kansantaiteen keskus Yhteisen kansainvälisen suomalais-ugrilaisen käsityötaiteen Zarni Kijas (Kultaiset kädet) -festivaalin järjestäminen. Festivaalin yhteydessä järjestetään eriaiheisia mestariluokkia (puulelut, veisto, pajun punonta, keramiikka, turkiskoristeiden teko jne.) sekä vierailuja museoihin, verstaille ja kulttuurin perinteisille esiintymispaikoille ym. - Hankeen 65 yhteyshenkilö neuvotteli Voipaalan taidekeskuksen edustajan Maria Laukan kanssa. Neuvottelujen tuloksena tutustutaan mahdollisuuteen tuoda komilainen taidenäyttely Valkeakoskelle (kansantaide, lastentaide). 
66/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Syktyvkar Komin tasavallan kulttuuriministeriön kansantaiteen keskus Yhteistyössä  järjestetty nuorten laulajien kansan- ja kevyen musiikin kilpailu Jurgan. Kilpailu järjestetään vuorovuosin Suomessa ja Komin tasavallassa. - -
67/2003 Inta Intan kaupungin kulttuuriosasto Hanke perustuu myyttisen Evle Huple -sankaritarinaan ja sen tavoitteena on edistää moraalisia arvoja, jotka ovat ajankohtaisia vielä 2000-luvullakin. Hankkeen puitteissa valmistetaan perinteisiä esiintymisasuja, tehdään ja esitetään lauluja, jotka pohjautuvat eepoksen tarinaan, esityksessä käytetään perinnesoittimia yhdessä nykyaikaisen tekniikan ja musiikillisten apuneuvojen rinnalla sekä paikallisen kotiseutumuseon historiallista materiaalia.
Hanke toteutuu venäjän kielellä, mutta laulut ja tarinat ovat komin kielellä.
- -
           

Pihkovan alue

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
28/2003 Pihkova Pihkovan alueellinen N. A. Rimski-Korsakovin musiikkiopisto

Opiston orkestereiden ja yhtyeiden konsertteja:

 • Kamariorkesteri (johtaja Zhdanov D. A.)

 • Puhallinorkesteri (johtaja Shevelkov V. S.)

 • Kansanmusiikkiyhtye Korobejniki - Kulkukauppiaat (johtaja Teponainen M. N.)

 • Solistit Tshupahina E., Thsupahina O. (piano), Kaska I. (hanuri), Alesejeva O. (gusli), Kosterkina A. A. (laulu), Zhdanova D. A. (sello), Ivanova V. S. (piano)

 • Opettajien mestariluokat

Samantyyppinen oppilaitos -
29/2003 Pihkova Pihkovan alueellinen kulttuuri- ja taideoppilaitos Kansanmusiikkiyhtye Otshelije (johtaja Jelena Obuhova) ehdottaa yhtyeen osallistumista Salon vuotuisiin juhliin (2002-2004) perinteisten kansanjuhlien ohjelmalla (esim. laskiainen, juhannus), jotka perustuvat Pihkovan alueen laulu- ja tanssiperinteisiin. - -
30/2003 Pihkova Pihkovan alueen kansantaiteen keskus Somistus- ja soveltavan taiteen näyttelyn järjestäminen ja itse valmistettujen matkamuistojen myyminen Pihkovan alueen ja Suomen rajaseuduilla sekä myyjäisten järjestäminen.

Seminaarin järjestäminen kokemuksen vaihtoa ja käsityöammattien kehittämistä varten. Seminaarin osallistuisi käsityön ammattilaisia niin Pihkovan alueelta kuin Suomestakin.

- -
31/2003 Pihkova Pihkovan alueen kansantaiteen keskus Yhteistyö Venäjän rajan tuntumassa sijaitsevien kansantaiteen parissa toimivien tahojen kanssa, yhteisten tapahtumien, kansainvälisten festivaalien ja juhlien järjestäminen Pihkovan alueella (rajanaapureina Viro, Latvia ja Valko-Venäjä). Yhteisen tiedotus- ja markkinointijärjestelmän luominen ja yhteisten internetsivujen tekeminen, jotka toimisivat markkinointikanavana. Tapahtumien toimijoiden ja järjestäjien osallistuminen yhteiseen vaihto-ohjelmaan. Samalla alalla toimivat tahot. -
32/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Pihkova Pihkovan alueen kulttuuri- ja taideoppilaitos Pihkovan alueen kulttuuri- ja taideoppilaitos ehdottaa yhteishankkeeksi musiikkiryhmien ja kansanmusiikin esittäjien vaihtoa, yhteisen musiikinopetuksen järjestämistä yhdessä Oululaisten partnereiden kanssa. Oululaiset toimijat -
33/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

 

Pihkova Pihkovan alueen kansantaiteen keskus Musiikkiryhmien ja kansanmusiikin esittäjien vaihto, yhteisten kansantaiteen festivaalien järjestäminen Pihkovan alueella ja Suomessa. - -
34/2003

suomalainen
partneri

Rauman museo

Pihkova Pihkovan alueen kansantaiteen keskus

Yhteisten seminaarien järjestäminen, joiden puitteissa voitaisiin järjestää lasten (5-13 v.) etnografisia kerhoja, joissa he voisivat tutustua oman alueensa kulttuuriin. Lisäksi voitaisiin vaihtaa tietoa somistus- ja soveltavan taiteen uusista menetelmistä, opetusohjelmista ja järjestää näyttelyvaihtoa.

- Venäläinen partneri ei saapunut paikalle.

Suunnitteilla on mahdollisesti uusia projekteja komilaisten ja petroskoilaisten kanssa.

35/2003

Linnasta linnaan...
-teemaseminaari

Pihkova Pihkovan valtiollinen historiallisrakennustaiteellinen luonnonpuisto ja taidemuseo

Ehdotetaan Linnasta linnaan -matkailureittiin liitettäväksi seuraavia historiallisia kohteita:

 • Pihkovan linnoitus 800-1700-luvut 

 • Porhovin linnoitus 1300-luku 

 • Gdovin linnoitus 1400-luku 

 •  Petshorskin linnoitus 1500-luku 

 • Tukholman yliopiston matematiikan professorin S. V. Kovalevskin maatila, 1800-luku 

 • Säveltäjä N. A. Rimski-Korsakovin maatila, 1800-luku 

 • Säveltäjä M. P. Musorgskin maatila, 1800-luku

Pihkovan luonnonpuisto ja museo antaa tietoa reiteistä ja oppaista.

Hämeenlinnan museovirasto, matkailuyritykset  
36/2003

 

Osapuolet ovat sopineet yhteisestä hankkeesta, joka toteutuu kesällä 2003.

Pihkova Pihkovan lasten taidekoulu Lasten taidekoulu ehdottaa kansainvälisen ulkoilmamaalaustapahtuman järjestämistä  Pihkovassa ja Pihkovan alueen kauniissa paikoissa. Tapahtuman nimi olisi Ystävyyden paletti. Tämä kaksipäiväinen nuorille taiteilijoille ja heidän opettajilleen suunniteltu leiri, joka järjestettäisiin sen  kunniaksi, että tulee kuluneeksi 1100 vuotta siitä, kun Pihkova ensimmäisen kerran mainitaan aikakirjoissa, voi antaa tehokkaan panoksen Suomen ja Venäjän taiteellisesti lahjakkaiden nuorten tuki- ja kehitysyhteistyöhön. Kansainvälinen nuorten leiritapahtuma tarjoaa nuorille taiteilijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja työskennellä yhdessä maailmanlaajuisesti tunnettujen historiallisten kulttuurimuistomerkkien äärellä Pihkovan maalla. Kuopion kulttuuritoimi Osapuolet ovat sopineet yhteisestä hankkeesta, joka toteutuu kesällä 2003.

 

Tverin alue

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
77/2003 Tver Tverin alueen kulttuuri- ja taideoppilaitosten koulutus- ja metodikeskus Koulutusalan yhteistyö. Ohjelmien laatiminen ja toteuttaminen taiteellisten ja ammatillisten yhteyksien parantamiseksi, käytännön opetustyön uusien suuntauksien ja metodien levittäminen ja kulttuurialan opetustyöntekijöiden ammattitaidon parantaminen. Suomen nuoriso-opisto, Paukkula (Paukkulan kirjasto) -
78/2003 Tver Tverin valtiollinen A. G. Venetsianovin opisto Opetusohjelmien vaihto. Yhteisten taideseminaarien ja opiskelijanäyttelyiden järjestäminen. Tiedon vaihto.
Opistossa on akateeminen koulutus. Opiskelijat 15-vuotiaista lähtien. 
- -
79/2003 Tver Tverin alueellinen kulttuurilaitos Proletarka (Proletaari)

Venäläinen osapuoli ehdottaa yhteistyötä kulttuurialalla ja lapsiryhmien vierailukiertueiden järjestämistä (teatteri, kansantaide, tanssi).

- -
80/2003

suomalainen partneri

Loimaan seudun musiikkiopisto

Tver Tverin musiikkiopisto Venäläinen osapuoli ehdottaa opettaja- ja oppilasvaihtoa sekä opiston ryhmien vierailuja: kansanmusiikkiryhmä & kuoro Uzorotshie, venäläinen kansansoitinorkesteri, kamariorkesteri, akateeminen naiskuoro ja lauluyhtye Kredo (11 jäsentä, esittää ortodoksista ja katolista nykymusiikkia sekä venäläisiä kansanlauluja). Venäläinen osapuoli ehdottaa suomalaisten alan asiantuntijoiden osallistumista taide- ja musiikin teorian konferensseihin: 1900-luvun lopun taide uuden kronologisen tutkimuksen valossa (Fomenkon versio sekä Taiteen yhdistävä voima). Suomalaisen partnerin suorat yhteystiedot toimitettiin pyynnöstä hankeen venäläiselle välittäjälle kulttuurifoorumissa.
81/2003

suomalainen partneri

Itä-Karjalan kansanopisto

Tver Tverin alueen A. S. Pushkinin lasten ja perheiden lukemiskeskus Tiedon vaihto lasten ja nuorten lukemisen kehittämiseksi. Vammaisten lasten ja ongelmanuorten kanssa työskentelyn ja ekologisen kasvatuksen erityishankkeet. -  
82/2003 Udomlja Udomljan piirin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioiden osasto

Kokemuksen vaihto nuorisopolitiikan ja kulttuurin alalla. Harrastelijaryhmien vierailukiertueet Suomessa ja Venäjällä.

- -
83/2003 Ostashkov Ostashkovin kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioiden osasto Kokemuksen vaihto nuorisopolitiikan ja kulttuurin alalla. Suomalaisen osapuolen osallistuminen Ostashkovin kaupungin nuorisofestivaaleille, esim. Musiikki-illat Seligerissä. - -
84/2003 Tver Tverin valtiollinen akateeminen teatteri

Teatterin vierailut nuorille suunnatulla ohjelmistolla.

Viimeisen vuosikurssin opiskelijoiden opinnäytetöiden esittäminen.  

Yhteisten teatteritaiteen mestariluokkien järjestäminen ja osallistuminen teatterifestivaaleille.

- -
85/2003

suomalainen partneri

Oulun taidekoulu

Tver Tverin alueen lasten ja nuorten teatteri

Mahdollisesti vierailut Suomen teattereihin, osallistuminen teatterifestivaaleille nykyaikaisella ja klassisella ohjelmistolla sekä suomalaisen teatteriryhmän vastavuoroiset vierailut Tveriin.

- -
86/2003 Tver Tverin N. A. Lvovin opisto Yhteistyö koulutuksen alalla. Opetusohjelmien vaihto. Opiskelijoiden ja taiteilijaryhmien vierailukonsertit molemmin puolin.  
Opistossa kulttuurisosiaalinen toimiala.
1. Kansantaide
2. Kirjastotoimi
Opiskelijat n. 17-20 vuotiaita.
- -
   

Kaliningradin alue

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
 87/2003  Kaliningrad   Suhteiden solmiminen ja kehittäminen suomalaisten käsityöammattikeskusten kanssa, luovien näyttelyiden vaihto, keskustelut mahdollisesta suomalaisten käsityöläisten osallistumisesta Kaliningrad-Königsberg 750-vuotisjuhlaan kesällä. - -
 

Murmanskin alue

 
Hanke  paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
37/2003

 

Partneritietojen välittäjänä toimii Liisa Kurppa, Arktinen keskus/Lapin yliopisto.

Murmansk Murmanskin alueen valtiollinen tieteellinen kirjasto

Uusi vuosisata. Uudet nimet. -hanke: Kansanmusiikista, perinnekäsitöistä ja -työtavoista sekä perinneammattien kehittämisestä kertovasta kirjallisuudesta kiinnostuneiden lasten työskentely kirjastotyöntekijöiden avustuksella. Heistä musiikillisesti ja taiteellisesti lahjakkaimpien tukeminen ja kehittäminen.

- Arktinen keskus välittää tiedot hankkeesta Pohjois-Suomen kirjastoihin.
38/2003

 

Partneritietojen välittäjänä toimii Liisa Kurppa, Arktinen keskus/Lapin yliopisto.

Murmansk Murmanskin alueen valtiollinen näkövammaisten kirjasto Hankkeen kautta toivomme luovamme kontakteja Suomen kirjastoihin ja eri järjestöihin vaihtaaksemme kokemuksia vammaistyöstä. Tavoitteena on myös auttaa Metshta-kerhon jäseniä löytämään ystäviä Suomesta, jotta he voisivat laajentaa ystäväpiiriään ja saada tietoa Suomen kulttuurista ja historiasta (musiikki, kirjallisuus, maalaustaide) ja luoda näkövammaisten nuorten kansainvälisen kirjeenvaihtopiiri. - Arktinen keskus toimii hanketietojen yhteystahona ja  välittäjänä näkövammaisten oppilaitoksiin ja invalidijärjestöihin.
39/2003

suomalainen partneri

Oulun taidekoulu

Murmansk Kunnallinen lasten teatteriopisto

Lasten teatterikoulu ehdottaa suomalaiselle lasten teatteriryhmälle tai -kerholle yhteisen näytelmän toteuttamista englannin kiellä. Näytelmäksi ehdotetaan Astrid Lingrenin Peppi Pitkätossua tai Katto Kassista tai jotain muuta teosta, jonka suomalaiset ja venäläiset lapset hyvin tuntevat.

Suomalainen lasten teatteriryhmä tai -kerho. Sovittiin tapaamisesta. Suunnitellaan näytelmää ja ohjaustyön jaksoja. Osoitteita ja puhelinnumeroita vaihdettiin.
40/2003 Murmansk Murmanskin lasten taidekoulu Lasten taidekoulun oppilaat voivat kuvittaa venäläisten kansansatujen sekä venäläisen tai neuvostoliittolaisen kirjallisuuden skandinaavisille kielille tehtyjä käännöksiä. Koulu on valmis yhteistyöhön ulkomaalaisten koulujen kanssalasten kirjallisuuden ja kansan satujen kuvituksen alalla. - -
41/2003 Murmansk Murmanskin lasten taidekoulu Lasten taidekoulu voi tehdä näyttelyn, jossa voi tutustua koulun lasten töihin. Näyttelyt voivat olla teemaltaan vapaita, jotka antavat kuvan koulun opetuksen tasosta, suuntauksesta tai oppimisprosessista tai niillä voi olla tietty aihe, kuten Lapset ja kaupunki, Lapset ja luonto, Maailmamme, Lapset ja avaruus, Harrastusten maailma tai jokin muu. Opettajina koulussamme toimivat ammattitaiteilijat, joista monet osallistuvat aktiivisesti niin kaupungin ja alueen näyttelyihin kuin myös koko Venäjän kattaviin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Koulu voi myös järjestää oppilaitten ja opettajien yhteisiä näyttelyitä. Erityisen kiinnostavia voisivat olla siirrettävät näyttelyt, joiden tekemiseen osallistuisivat meidän koulumme ja ulkomaisen partnerikoulun oppilaat yhdessä. Näyttelyiden lisäksi voisimme järjestää yhteisiä mestariluokkia, kesäleirejä ja taideseminaareja. - -
42/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Liisa Kurppa, Arktinen keskus/Lapin yliopisto.

Murmansk Murmanskin alueen lasten ja nuorten kirjasto

Ystäväpiiri-hankkeen tarkoituksena on luoda kaksikielinen (venäjä ja suomi) Murmanskin alueen lasten ja nuorten kulttuurijärjestöjen sähköinen hakemisto, josta löytyy osoitteet, toimintamuodot, esiintyvät ryhmät, festivaalit, kilpailut ja muut tapahtumat.   

- Helsingin kaupungin kirjasto otti koordinaatiovastuun Suomessa ja hakee partnerit.
43/2003 Murmansk Murmanskin alueen lasten ja nuorten kirjasto

Kirjaston yhteydessä toimiva Barabashka (kotitonttu)-teatterin kiertue Suomessa "Jarashka näkee unta..." -näytelmällä (perustuu saamelaisiin legendoihin, myytteihin ja taruihin) 

- Arktinen keskus koordinoi hanketta ja ottaa yhteyttä saamelaisjärjestöihin ja -kirjastoihin.
44/2003

suomalainen partneri

Limingan taidekoulu

Murmansk Murmanskin alueen taidemuseo

Venäläinen osapuoli  ehdottaa 4. suomalais-venäläiseen Nuoriso ja kulttuuri -aiheiseen kulttuurifoorumiin hankkeeksi kansainvälistä nuorten taiteilijoitten näyttelyä, jonka nimi olisi Kastepiste. Murmanskissa näyttely on järjestetty kahdesti. Niihin osallistui paljon nuoria taiteilijoita (alle 35-vuotiaita) Murmanskin alueelta. Me uskomme, että kansainvälisestä suomalaisten ja venäläisten nuorten kuvataiteilijoiden, graafikkojen, veistäjien ja somistus- ja käsityötaiteilijoiden näyttelystä kehittyy merkittävä tapahtuma maidemme kulttuurielämässä.   

- Nuorten taiteilijoiden näyttely vuonna 2005 Murmanskissa, Pietarissa ja Limingassa. Myös vastavuoroisia vierailuja.
Hankkeesta pyritään aikaansaamaan toistuva perinne. 

Vuoden 2004 aikana järjestetään hankeen rahoitus. Näyttelyä varten kerätään kuvin varustettu taiteilija-matrikkeli ja näyttelyluettelo.

 

Karjalan tasavalta

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
46/2003

suomalainen partneri

Taipalsaaren kulttuuri-
työryhmä

toinensuomalainen partneri

Itä-Karjalan kansanopisto

Kolmas suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

 

Petroskoi Karjalan perinteisten käsityöammattien kehityskeskus

Karjalan kansantaiteen keskus

Idea: Selvitetään, löytyykö Suomen ja Venäjän Karjalan alueella elävien sosiaalisesti turvattomien ihmisten joukosta kiinnostusta ja halukkuutta opiskella perinnekäsitöitä. Seminaarin järjestäminen, johon osallistuu suomalaisia asiantuntijoita.

Päämäärät: Sosiaalisesti turvattomien ihmisten saaminen kiinnostumaan perinnekäsitöistä ja yrittäjyydestä sekä heidän osallistumisensa matkamuistoalan toimintaan matkailijoiden suosiossa olevilla alueilla.

Lisää hankekuvauslomakkeessa.

- 1. Yhteisnäyttely Karelian folk-art centerin taiteilijoiden ja Taipalsaaren taidekäsityöläisten kesken kesäkuussa 2004 Taipalsaarella. Taipalsaaren kunta tarjoaa näyttelytilat huoltoineen ja majoituksen 6-7 henkilölle Karjalan tasavallasta. Muuten kumpikin osapuoli vastaa kuluistaan kuten kuljetuksista, näytteillepanosta ja näyttelyn purkamisesta sekä vakuutuksista. Projekti sisältää työnäytöksiä ja "uusia tekniikoita", mainonta yhteisvoimin molemmissa maissa. Ohjelma suunnitellusti koossa joulukuun 2003 loppuun mennessä ja tarkistetaan maaliskuussa 2004.
Projekti on kaksivaiheinen siten, että vastaavasti vuonna 2005 on näyttely Petroskoissa ja partnerit samat. Ohjelmalla voi olla teema.   
47/2003

suomalainen partneri

Turun maakuntamuseo

Kurkiekin kylä Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön alainen Kulttuurihistoriallisten muistomerkkien suojelukeskus

Hanke 1. 
Muistomerkkien suojelukeskus ehdottaa toteuttavaksi hankkeeksi kansainvälisen Kokeellisen arkeologian ja etnografian kulttuuri- ja koulutuskeskuksen perustamista nuorille. Sijoituspaikka olisi Kurkiekin kylä Lahdenpohjan piirissä. Hankkeen tukijoina on Karjalan tasavallan kulttuuri- ja nuorten asiain  ministeriö sekä Karjalan alueellinen Kehittymättömien tekniikoiden keskus.

Hanke 2.
Peshkom k proshlomu (Jalan kohti menneisyyttä) -hankkeen on laatinut Karjalan valtiollinen pedagoginen yliopisto Karjalan tasavallan opetus- ja nuorisoasiain ministeriön tuella. Hankkeen tarkoituksena on saada nuoria (opiskelijoita) mukaan kulttuurihistoriallistesti arvokkaiden kohteiden suojelutyöhön järjestämällä kansainvälisiä työleirejä sekä luomalla matkailureittejä, joissa yhdistyvät terveellinen ja aktiivinen loma ja yhteiskuntaa hyödyttävä työ.

Tämän tyyppisestä toiminnasta kiinnostuneet yhteistyötahot Neuvotteluja käytiin ja sovittiin, että venäläinen osapuoli täydentää omaa hankesuunnitelmaansa ja toimittaa sen Turun maakuntamuseon käyttöön.
Suomalainen osapuoli taas etsii erilaisia rahoituslähteitä yhteistyötä ajatellen.
Tarkoituksena on tavata asian tiimoilta keväällä 2004, jolloin tutustutaan Lahdenpohjassa alueeseen ja kohteisiin, joissa hanke on tarkoitus toteuttaa.
Turkulaisten rooli hankkeessa on ennen muuta asiantuntijarooli, koska suunnitellun hankkeen toteuttamisesta on jo runsaasti kokemuksia.
48/2003

suomalainen partneri

Blow-Boys and Girls Oy

Petroskoi Petroskoin K. E. Rautiolle omistettu musiikkiopisto
 • Kansainvälinen Musiikki Nuoruus  Toivo -festivaali

 • Nuorten soittajien akatemia Pohjolan muusat

Suomalaisten nuorten soittajien osallistuminen tapahtumiin

Musiikkiopistot, alan laitokset ja järjestöt, jotka voisivat osallistua festivaalin valmisteluun ja järjestämiseen sekä suositella ja lähettää osallistujia Suomesta. Musiikkiopistot ja alan järjestöt, joiden toimintaan osallistuu nuoria.

 
49/2003

suomalainen partneri

Ranuan kunta, Kulttuuritoimi

Petroskoi Karjalan tasavallan Kuvataidemuseo Vuonna 2004 tulee kuluneeksi 120 vuotta Elias Lönnrotin kuolemasta. Juhlavuoden kunniaksi on suunnitelmissa järjestää taiteidenviikko yhdessä tai useammassa Ranuan kunnan koulussa. Taideviikon tapahtumiin kuuluu taiteilijavierailu ja Elävä Kalevala -näyttely, joka tulee oleman esillä jossakin Ranuan kunnan rakennuksista. Reijo Kumpuniemi,
Ranuan kunta
Ranualla on ollut Ranuan Kalevala -hankkeen vuoksi yhteistyötä Petroskoihin v. 1994 alkaen. Vuosittainen on valmistunut Kalevalaan pohjautuva tanssiproduktio ja vuodesta 1997 alkaen produktioihin liittyviä taidenäyttelyitä ja luentoja. Yhteistyötä tulee kuluneeksi v. 2004 10 vuotta, jonka vuoksi on päätetty tehdä  Ranuan koululaisten kanssa Kalevala-julkaisu, jonka oppilaat kuvittavat ja johon he tekevät kansanperinnehaastatteluita. Opettajina ja ohjaajina toimivat petroskoilainen taiteilija Margarita Jufa ja Anita Dunkers, joka on ohjannut vastaavanlaisten julkaisujen tekemistä Petroskoissa. Oppilaat taittavat julkaisun tietokoneohjelmalla ja monistavat sitä. Jos hanke onnistuu saamaan ulkopuolista rahoitusta, sitä painetaan joitakin satoja kappaleita.  
50/2003 Petroskoi Karjalan Tasavallan Kansallinen teatteri
 • Kansallisen teatterin nuorten näyttelijöiden kieliharjoittelu Suomessa. Tavoitteena on saada teatterin repertuaariin suomenkielisiä esityksiä.

 • Suomalaisten teatterialan ammattilaisten teatteriluokat sekä suomalaisten oppilaitten harjoittelu (teatteriala) Karjalan Kansallisessa teatterissa

Helsingin teatterikoulu, Outokummun koulu,
Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitos

 

 

-
51/2003

suomalainen partneri

Taipalsaaren kulttuuri- työryhmä

 

toinen suomalainen partneri

Suomussalmen kirjasto

Petroskoi Karjalan tasavallan kansallinen kirjasto Hankkeen tavoitteena on perustaa Suomi tänään -tietokeskus Karjalan tasavallan kansalliseen kirjastoon. Interreg III A Karjala -ohjelman puitteissa kirjasto on osallistunut Nykykulttuurin ja yhteistyön tuntemus -hankkeeseen, minkä tuloksena on  päätetty perustaa pieni Suomi-tietokeskus Karjalan tasavallan kansalliseen kirjastoon. Suomussalmen kirjasto 1. Taipalsaaren kirjastotoimi etsii ja luovuttaa poistoistaan partnerilla olevaan Suomi-infoon ajankohtaista informaatiota yhteiskunnallisesta ja kasvatuksellisesta, koulutuksellisesta materiaalista ja historiaan liittyvästä kirjallisuudesta kaksoiskappaleita mahdollisuuksien mukaan. Kuljetus partnerin taholta, kuitenkin toivomuksena, että myös Suomen puolelta yksityiset henkilöt hakisivat mukaansa materiaalia pääkirjastosta, jos kulkuneuvossa on tilaa. 

Yht.tiedot:
Taipalsaaren kunnankirjasto/
Sirkku Tiittainen ja Riitta Ahvonen
puh. (05) 6359 431,
sähköposti:kirjasto@taipalsaari.fi,
fax (05)6359 432

National Republic of Karelia, Russia
e-mail:danilova@library.karelia.ru
http://library.karelia.ru 

52/2003

 

suomalainen partneri

Kierikkikeskus

toinen suomalainen partneri

Mikkelin ammattikorkea- koulu

kolmas
suomalainen partneri

Elämäntarina-
akatemia

 

Petroskoi Kulttuurialoitteiden keskus

Vuonna 2002 Kulttuurialoitteiden keskus toteutti Tunnettu ja tuntematon Karjala -interaktiivisen multimediaohjelman kehittämishankkeen. Hanketta varten kerättiin ja työstettiin ainutlaatuista materiaalia Karjalan matkailukohteista. Ohjelmassa on painotettu vähemmän tunnettuja, mutta yhtä kaikki ainutlaatuisia ja matkailijoita viehättäviä ja kiinnostavia kohteita. Multimedia ohjelmaa varten kerätyistä tiedoista on suunnitteilla koota myös kirjallista esittelymateriaalia.

- 1. Neuvoteltu alustavasti Karjalan kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä esittelevästä julkaisuhankkeesta.

2. Keskusteltu yhteisistä hankkeista:

 • "Tuttu ja tuntematon Kalevala". Etelä-Savon yksi teema on K. A. Gottlund.
 • Kalliomaalaukset ja kalliomaalauskeskus, matkailu. Sovittu tiedonvaihdosta, yhteisten teemojen käsittelystä ja asian viemisestä eteenpäin,  kukin tahollansa. 
53/2003

suomalainen partneri

Oulun läänin taidetoimikunta

toinen suomalainen partneri

Itä-Karjalan kansanopisto

kolmas suomalainen partneri

Mikkelin ammattikorkea- koulu

 

Petroskoi Karjalan tasavallan kansallisten kulttuurien keskus

Kulttuuritapahtumien ja suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyö- ja henkisen sekä materiaalisen kulttuurin kehitysseminaarien järjestäminen Karjalassa. Ehdotus hankeen sisällöksi:

 • Venäjän, karjalan ja vepsän kielen kurssien järjestäminen Karjalassa ja suomen kielen kurssien järjestäminen Suomessa

 • Taideryhmien vaihto

 • Ammattiseminaarien järjestäminen kulttuuri- ja vapaa-ajan laitosten työntekijöille

 • Perinnetarinoihin perustuvien näytelmien tekeminen

Kulttuuriorganisaatiot, joilla on samantyyppinen toimiala.

 

 

1. Venäläinen osapuoli kiinnostunut mahdollisesta yhteistyöstä, mutta eivät tavanneet vielä Pietarin foorumissa. Kiinnostusta kulttuuritapahtumiin/ festivaaleihin/kokemusten vaihtoon/seminaareihin ja konferensseihin.

Opetusministeriö on välittänyt tiedot Oulun läänin taidetoimikunnalle 

3. Sovittu eteläsavolaisten ja karjalaisten kirjailijoiden yhteistyön aloittamisesta. Ensimmäinen tapaaminen kevättalvella 2004.

Keskusteltu nuorille suunnatun Kalevala-tietokonepelin tekemisestä. Partnerit selvittävät sen toteuttamista ja sopivat jatkosta.

54/2003

suomalainen partneri

Joensuun kaupungin- orkesteri

Petroskoi Karjalan valtiollinen filharmonia 1. hanke: Ostrova kultury (Kulttuurisaaret) -hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyösuhteet Karjalan ja Suomen taidelaitosten välille sekä yhdistää alueitten muusikoiden ja taiteilijoiden luovat voimat. Filharmonian sinfoniaorkesterin ja Taiteilijoiden yhdistyksen yhteisohjelma koostuu kuvataidenäyttelyistä ja konserttikiertueista.

2. hanke: Gradus ad Parnassum (Steps to Parnassus) -hankkeen tavoitteena on vaihto-ohjelman luominen Karjalan ja Suomen ammattimaisten musiikkialan laitosten välille. Suunnitelmissa on mestariluokkien järjestäminen kapellimestareille ja orkesterimuusikoille filharmonian sinfoniaorkesterissa ja Onego-orkesterissa. Ohjelman puitteissa on tarkoitus järjestää opetusta orkesterimuusikoille sekä aloitteleville kapellimestareille ja toteuttaa konsertti, jossa esiintyvät mestariluokkien lahjakkaimmat osanottajat

Partnereita voivat olla musiikkikorkeakoulut (akatemiat, konservatoriot), konserttiorganisaatiot, museot ja taiteilijaliitot.

Joensuun kaupungin orkesteri: www.jns.fi/orkesteri, Pietarin Suomi-instituutti

 

 

 
55/2003 Petroskoi Karjalan kulttuuriopisto Karjalan, vepsän ja venäjän kansojen läheisyyden vuoksi runo- ja muiden tapahtumien järjestäminen yhteistyössä. Rahoituksen järjestyessä voidaan järjestää mestariluokkia sekä Karjalassa että Suomessa ja yhteisiä kesäleirejä, joilla voidaan tehdä Suomen ja Karjalan kansanperinteeseen ja kirjallisuuteen perustuvia esityksiä.

Humanistinen ammattikorkeakouluJoutseno

                                           

                              

 

-
56/2003

suomalainen partneri

Oulun kaupunginteatteri

Petroskoi Petroskoin valtiollinen nukketeatteri

Mahdollinen yhteishanke: Kansainvälinen nukketeatterifestivaali Karjalais-suomalainen satu

Festivaalin yhteydessä voidaan järjestää seminaareja mestariluokkia sekä dramaturgien, ohjaajien sekä näyttelijöiden harjoituksia.

Hankkeen perustana on suomalaisen ja karjalaisen kansanperinteen identtinen itsetunto, rikkaus ja monipuolisuus, yhtenäinen käsitys kansallisista perinteistä sekä pyrkimys säilyttää ja kehittää sukulaiskulttuurien omalaatuisuutta.

Suomen nukketeatterit, Suomen kaupunkien, kuntien ja läänien kulttuuritoimet, Venäjän federaation kulttuurihallinnon elimet alueilla, joilla asuu karjalaisia, suomalaisia ja inkeriläisiä.    
57/2003

suomalainen partneri

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta/ elokuvasihteeri

Toinensuomalainen partneri perunut osallistumisensa.

 

Petroskoi Karelkinoprokat Suomalaisten tekijöiden elokuvien vuokraaminen Karjalan tasavallassa, elokuvafestivaalien vaihto, Karjalassa kuvatut elokuvat -ohjelman luominen, elokuva- ja videonvuokrausalan tekijänoikeuksia sekä elokuvapalveluiden järjestämistä koko väestölle käsittelevien seminaarien järjestäminen (kokemuksen vaihto). Hankkeesta kiinnostuneet tahot  
103/2003 Petroskoi opettaja Krasavtsev Leonid Mikhailovich Kultasepän kerhon vetäjä Petroskoin nuorisokeskuksessa. Kultasepän kerho "Ckan'" on ainoa kerho Karjalan tasavallassa, jossa opetetaan nuoria (14-vuotiaista asti ja vanhempia nuoria) ja opiskelijoita valmistelemaan käsin  vepsän, karjalan ja venäjän kansojen perinteisiä kultasepän tuotteita. Vuonna 2000 kultasepän kerhon vetäjä on saanut Venäjän Presidentin palkinnon kansallisten perinteiden kehittämishankkeesta.  - -
107/2003

suomalainen partneri

Kierikkikeskus

Petroskoi Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kulttuurialoitteiden keskus

Hankkeen nimi: Lahdenpohjan alueen museon/luonnonpuiston luominen

Hankkeen tavoite: Julkisen huomion kiinnittäminen historian, kulttuurin ja luonnon muistomerkkien suojelemiseen ja hyödyntämiseen toisaalta kansalaisten, toisaalta vallanpitäjien ja liike-elämän edustajien välisen dialogin kautta. Laajojen alueiden- ja kansainvälisten yhteyksien solmiminen huomion herättämiseksi museon perustamiseen.

Kierikkikeskus Alustava sopimus Micro-Tacis -hankkeesta. Selvitetään rahoitusmahdollisuuksia ja tutustutaan Lahdenpohjan alueeseen. Hankkeeseen liitetään myös Belomorskin museon kehittäminen.
 

Novgorodin alue

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
45/2003  Ljubytino Ljubytinon kotiseutumuseo

Ljubytinon alue on Novgorodin alueen vanhimpia keskuksia ja sijaitsee Msta-joen keskivaiheilla, joka 1700-luvulla oli osa Volga-Baltia-kauppareittiä. Alueella sijaitseeainutlaatuinen arkeologisten kohteiden  kokonaisuus (500-1500 luvut jKr.). Tällä 3 x 12 km laajuisella alueella on yli 200 hautakumpua korkeudeltaan jopa 9 metriä sekä asutusaluetta, jotka liittyvät suomalaiseen ja slaavilaiseen väestöön. Vastaavaa aluetta ei ole enää olemassa Luoteis-Venäjällä. Arkeologisten kohteiden joukossa on ainutlaatuisia kohteita: nekropoli (hautausmaa)  joka koostuu 47 hautakummusta korkeudeltaan jopa 9 m, kurgaani (hautakumpu), pituudeltaan 156 m sekä muita. 

- -
68/2003

suomalainen partneri

Itä-Karjalan kansanopisto

Novgorod Novgorodin alueellinen Terveelliset elämäntavat -laitos Vapaaehtoistoiminta. Nuorison luovan aloitteellisuuden kehittäminen. Tapahtumien järjestäminen yhdessä nuorten kanssa. Kesäleirien järjestäminen. Vapaaehtoistoiminta: orpolasten ja huonosti toimeentulevien perheiden lasten tukeminen, kaupungin ja alueen yhteiskunnallisten järjestöjen tukeminen, terveellisistä elämäntavoista tiedottaminen ja niiden edistäminen jne. Nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden vaihtotoiminta ja yhteistyökumppanin työtapoihin tutustuminen. Etsitään yhteistyökumppania, joka on kiinnostunut tämän kaltaisesta toiminnasta Uutena partneritahona Avartti -toimisto, tietojen välittäjänä Kimmo Aaltonen. Kutsuttu Novgorodista kaksi edustajaa Viipurissa 4.-5.11.2003 pidettävään seminaariin, jossa esitellään mm. Avartti -toimintaohjelma. Toimitetaan Novgorodiin Avartti -ohjelman materiaali venäjäksi. Etsitään hankkeelle kumppani Suomesta.
69/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Kimmo Aaltonen, OPM.

Novgorod Novgorodin alueellinen Terveelliset elämäntavat -laitos

Käsityötaitojen opettaminen nuorille. Nuorten (15-20 v.) osallistuminen iäkkäiden ihmisten työpörssin  toimintaan. Toiminnassa on mukana 15-20 henkilöä.  Vanhemman sukupolven kokemuksen välittäminen nuorille, mm. orpolapsille. Kansantaiteen elementtejä sisältäviin käsitöihin ja niiden nykyaikaisiin valmistustapoihin tutustuminen.

Mestariluokkien järjestäminen teemalla Historialliset motiivit nykyajan elämässä.

Käsitöiden, kotityöpörssin, mestariluokkien ja työpajojen (neulonta, kudonta, nypläys, helmityöt jne.) tuotosten näyttely.

Etsitään yhteistyökumppania yhteisnäyttelyiden ja -mestariluokkien järjestämiseen, toivomme kokemuksen sekä käsityötuotteiden vaihtoa.

Etsitään hankkeelle kumppani Suomesta, 4H- tai muu vastaava järjestö. Sovittiin, että Novgorodin edustajat kutsutaan Viipurin seminaariin 4.-5.11.2003

70/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Kimmo Aaltonen, OPM.

Novgorod Novgorodin alueellinen Terveelliset elämäntavat -laitos Nuorten lehdistökeskus. Nuorten toimittajien työskentely, valokuvauksen ja journalistiikan mestariluokkien järjestäminen ja tutustuminen kustannustoimintaan. Nuorisolehden julkaiseminen (8 A4-kokoista liuskaa). Valokuvanäyttelyiden ja nuorten lehdistöviikkojen järjestäminen, joihin osallistuu nuoria Novgorodin alueen eri piireistä. Etsitään yhteistyökumppaniksi tahoa, joka olisi kiinnostunut osallistumaan tämän kaltaiseen toimintaan. Etsitään partneri Suomesta, mahdollisesti Curly ry. Suomalainen toimija ottaa yhteyttä sähköpostitse. Toiminta voisi alkaa lehtien kirjeenvaihtajatoimintana. Myöhemmin mahdollisesti valokuvanäyttelyitä.
71/2003 Novgorod Novgorodin alueellinen S. V. Rahmaninovin taideopisto
 • Taiteilijaryhmien vaihto (6-15 henkilöä, mahdollisesti myös enemmän): tanssi ,teatteri, kansanlaulu, sekalainen konserttiohjelma

 • Opettajien vaihto opetuksen tason nostamiseksi ja uusien opetusmuotojen ja metodien käyttö. Tutustuminen kansanperinteisiin. 

 • Oppilaitten vaihto 

 • Osallistuminen festivaaleille ja kilpailuihin (tanssi, teatteritaide, kansanmusiikki)

- -
72/2003 Novgorod Kulttuuri- ja taideoppilaitosten metodikeskus Lasten laulutaiteen festivaalin järjestäminen Novgorodissa. Festivaaliin voivat osallistua solistit, ryhmät sekä kuorot Novgorodin alueelta tai Suomesta. Tapahtuman järjestämiskysymyksistä sovitaan yhdessä osapuolten kesken. Asuminen ja ruokailu hotellissa, kuljetus sekä kulttuuriohjelmaa. - -
73/2003 Novgorod Kulttuuri- ja taideoppilaitosten metodikeskus Realistinen maisemamaalaus -taideseminaarin järjestäminen Novgorodin alueen ja Suomen nuorille taiteilijoille Novgorodin alueella ja historiallisessa Veliki Novgorodin kaupungissa, jossa on runsaasti arkkitehtuurisia muistomerkkejä sekä maisemallisia paikkoja. Taideseminaareihin voivat ottaa osaa opiskelijat, nuoret taiteilijat sekä taideoppilaitosten opettajat. -
74/2003 Novgorod Kulttuuri- ja taideoppilaitosten metodikeskus Kansainvälisen nuorten perinnesoitinten soittajien festivaali Veliki Novgorodissa.  Festivaaliin voivat osallistua opiskelijat sekä nuoret muusikot Novgorodin alueelta ja Suomesta. -
75/2003

suomalainen partneri

Kolmas suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Novgorod Novgorodin alueellinen kuvataidekeskus     Pojushaja glina (Laulava savi) -hankkeen tarkoitus on avata Venäjällä ennen hyvin suositun saven muotoilun, erityisesti savesta muotoiltujen lelujen maailma ja opettaa vanhoja saven työstötapoja.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi on tarkoitus järjestää seminaareja, yhteistyöpajoja Novgorodissa ja yhteistyökumppanin kotikaupungissa Kaarinassa, mestariluokkia S. P. Tarasovin ohjauksessa sekä näyttelyitä sekä Suomessa että Venäjällä.

Kaarina-Piikkiön kansalaisopisto Kolmas suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.
76/2003 Novgorod Novgorodin alueen S. V. Rahmaninovin taideopisto
 • Konserttitoiminta (vuorottaiset orkesterien ja solistien vierailut, opettajavaihto)

 • Eri alojen mestariluokat

 • Yhteisten musiikkifestivaalien järjestäminen (eri musiikkityypit)

 • Opettajavaihto

- -
   

Pietarin kaupunki

 
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
88/2003

suomalainen partneri

Itä-Karjalan kansanopisto

Pietari

Valtion yleissivistävä laitos "Lukio 67"

    

 

Vieraiden kielten syventävä koulutus - Tapaaminen ei toteutunut Pietarin foorumissa.

OPM on välittänyt Venäläisen partnerin  yhteystiedot Suomalaiselle yhteyshenkilölle. 

89/2003 Pietari "Pietari - 2000"

Kansainvälisen Euroopan Kansantaide -nuorisofestivaalin järjestäminen ja toteutus Pietarissa ja Hatsinassa Leningradin alueella.

Festivaalin toteutuksen päämääränä on perinteiden elpyminen ja kansallisen taiteen propaganda, joka on tärkeä osa kulttuurikehityksessä. Festivaalin näyttävä juhla monipuolisella mielenjäävällä ohjelmalla luo keskustelut mahdollistavan ilmapiirin eri kansallisuuksien välillä, vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja avaa uusia näköaloja. Festivaalin on tarkoitus luoda yhteyksiä aikakausien välille, tuoda esille esteettisiä ajatuksia uusille sukupolville ja välittää nuorisolle hengellistä kansanperinnettä kansan kulttuuriperinnön, sen tapahtumien ja juhlien kautta.

Suomalaiset nuorisokansantaideryhmät, suomalaiset nuorisojärjestöt, luovat kansantaideryhmät. -
90/2003

suomalainen partneri

Suomen Nuoriso-opisto

Pietari Humanistinen kulttuurikeskus Piligrim

Venäläis-suomalaisen symposiumin järjestäminen Pietarissa. Symposiumin aiheena on "Nuorisokulttuuriturismin ongelmat ja näkymät 2000-luvulla". Piligrim on valmis järjestämään kutsut mahdollisille osanottajille, kirjevaihtoon ja teesien aikaansaamiseen, joiden pohjalta osanottajien esityksistä pystyy kokoamaan raportin. Tämän lisäksi, järjestö avustaa ulkomaalaisia symposiumin yhteistyökumppaneita viisumeissa, matkoissa, hotellien tilaamisessa ja järjestää kulttuuriohjelmaa.

The Finnish University Network for Tourism Studies, suomalaiset matkailuyritykset Määrätietoisten neuvotteluiden jälkeen on päädytty järjestämään yhdessä nuorisomatkailuseminaari 15.3.-17.4.2004. Tapahtuman tarkempi suunnitelma on jo käynnissä. Seminaaripaikkana toimii Suomen Nuoriso-opisto.
91/2003

Suomalainen partneri on perunut osallistumisensa.

Pietari Opetus- ja kulttuuriyhteisö Pushkinskij proekt Ehdotetussa hankkeessa "Pushkin, klassikot ja moderni nuorisokulttuuri" järjestettäisiin Suomen kaupungeissa Pushkinin elämästä ja tuotannosta kertovia kiertonäyttelyitä ja myös yleisesti klassisesta venäläisestä kulttuurista kertovia näyttelyitä. Yhteistyössä toimivat yleisvenäläinen A. S. Pushkinin museo  ja valtiollinen A. S. Pushkinin luonnonsuojelumuseo Mihajlovskoje. Tämän lisäksi, järjestetäisiin opetuskesäleiri nuorille suomalaisille ja venäläisille opiskelijoille Pushkinin Vuorille (Pushkinskije Gory), jossa olisi mestariryhmiä, joiden aiheena olisi moderni nuorisokulttuuri ja 2000-luvun nuorison klassisen kulttuurin tunteminen. Museot, yliopistot, koulut, suomalaiset nuorisokeskukset -
92/2003 Pietari Pietarin valtiollinen kulttuuri- ja taideyliopisto (SPBGUKI), museo- ja ekskursiotuntemuslaitos Ammatillisen osaamisen monipuolistamiseksi on opiskelija- ja opettajavaihto, jossa järjestetään avoimia luentoja ja seminaareja ajankohtaisista museologiaan liittyvistä kysymyksistä ja venäläisen kulttuurin ja taiteen ongelmista.

-

 

 

 

 

-
94/2003

suomalainen
partneri

Vantaan lapsibaletti ry

Pietari Lasten edustustanssiryhmä Vdohnovenije CKid Kirovets
 • Festivaalin järjestäminen Pietarissa, johon osallistuisivat eri tavoilla suuntautuneet suomalaiset ja venäläiset lapsiryhmät

 • Klassisen, kansallis- ja nykytanssin mestariluokkien järjestäminen

 • Mahdollisia ovat myös vaihtovierailuesitykset suomalaisten yhteisöjen kanssa

- Keskusteltiin mahdollisista yhteistyönä pidettävistä mestarikursseista tai oppilasvierailuista.
95/2003

suomalainen partneri

Oulun taidekoulu

Pietari Valtion koulutuslaitos, Pietarin Nevskin alueen lasten taidekoulu 3
 • Luovantoiminnan kontaktien solmiminen vastaavien oppilaitosten kanssa 

 • Luovantoiminnan yhteisöjen henkilövaihto 

 • Musiikki- ja taideosaston opettajien mestariryhmien perustaminen 

 • Yhteisten taidenäyttelyiden järjestäminen 

 • Pietarin Nevskin alueen lasten taidekoulu 3:n konserttiesitysten järjestäminen Suomessa kulttuuriaiheisen vierailumatkan yhteydessä

-  
96/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Timo Munne, Joensuun Popmuusikot ry.

Pietari Pietarin valtion teatteritaiteen akatemia (SPbGATI) Parhaimpien kouluteattereiden II festivaali, Joulutapaamiset Mohovajalla 2004 (8-13.1.), odotetaan suomalaisten nuorisoteatteriryhmien osallistumista festivaaliin. -  
97/2003

Partneritietojen välittäjänä toimii Timo Munne, Joensuun Popmuusikot ry.

Pietari Pietarin valtion teatteritaiteen akatemia (SPbGATI) Teatteritoiminta 2003 suuntautuu kansainväliseen humanismi-, psykologia- ja kulttuuritiedealan opetukseen ja tutkimukseen liittyen nuorison teatterikoulutukseen. Hankkeen toteuttamiseksi etsitään Pietarin teatteriakatemian suomalaisia opiskelijoita ja 14-16 vuotiaita koululaisia Suomesta, jotka ovat suuntautuneet teatteritaidealalle.

Yleissivistävän koulun tasoinen suomalainen teatteristudio, joka toimii luovan toiminnan talon taisuomalaisen korkeakoulun rinnalla.

 

 

 
98/2003

suomalainen partneri

Lenin-museo

Pietari Pietarin lelumuseo Näyttely "Vuosien 1920 - 1970 neuvostoliittolainen lelu" 

Lenin museo, Tampere

 

 

Lenin-museo järjestää 27.9.-14.12.2003 neuvostolelujen näyttelyn. Pietarin lelumuseolta saadaan näyttelyyn asiantuntija-apua. Tampereen Lenin-museo lupasi auttaa partneria solmimaan suhteita suomalaisiin leikkikalumuseoihin. Tampereen Lenin-museon edustajat ovat tutustuneet Pietarin lelumuseon näyttelyihin ja kokoelmiin. Suunniteltiin myös museokauppojen yhteistyötä. Tampereen Lenin.museon edustaja ja Pietarin lelumuseon edustajat osallistuvat syyskuun 2003 lopussa Sergiev Posadissa Venäjän leikkikalupedagogiikan konferenssiin Venäjän sivistysakatemian taiteellis-pedagogisessa leikkikalumuseossa. Tällöin yhteistyön suunnittelua jatketaan. 
102/2003

suomalainen
partneri

Vantaan lapsibaletti ry

 

 

Pietari Tanssikoulu "Divertisment"

Tavoitteena on venäläisten balettikoulun perinteiden säilyttäminen ja uusien nykyaikaisten taidesuuntauksien opetteleminen. Opetuksen perustana on venäläinen klassinen tanssi. Opiskelijat harrastavat myös historiallisia, perinne- ja paritansseja. Opetukseen sisältyy näyttelijäntyön perusteet ja säveltapailu. Koulussa opiskelevat lapset alkaen 7-vuotiaista. Pienille lapsille (4 - 6-vuotiaat) on kouluopettajien laatima erikoisohjelma, joka on tarkoitettu lasten luovien taitojen kehittämiseen.

Opetuksen lisäksi opettajat järjestävät konsertintoimintaa opiskelijoille. Koulussa toimii lasten balettiteatteri Divertisment.

 

-  
104/2003 Pietari Sirkus "Junost'" (Nuoruus)

Sirkustaitojen opiskelu, konserttitoiminta,opetusmenetelmien vaihto

 

- -

Vologdan alue

 
   
Hanke  Paikkakunta Organisaatio Lyhyt hankekuvaus Toivottu partneri Suomesta Pietarin neuvottelutulokset ja hankkeen eteneminen
99/2003 Vologda Vologdan alueen tieteellis-metodisen kulttuuri- ja täydennyskoulutuskeskuksen kansanlaulu- ja tanssiyhtye "Traditsija" (Perinne). Kokemusten vaihto tutkimuksen teosta ja metodeista, kulttuuriperinteiden säilyttäminen ja elvyttäminen, pohjoisen Venäjän laulu- ja tanssiperinteen esittely luentokonserttien muodossa. - -
100/2003 Vologda Vologdan alueellinen V. Gavrilinan filharmonia Kuorojen välinen yhteistoiminta, kokemusten vaihto, kuorojen vierailut Suomessa ja Venäjällä.

Yhteistyöstä kiinnostuneet ammattilais- tai puoliammattilaiskuorot. Koska filharmonian kuorolla on paljon kokemusta jumalanpalveluksiin osallistumisesta, olisivat myös kontaktit ortodoksisten yhteisöjen kanssa mielekkäitä.

-
101/2003 Tsherepovets Tsherepovetsin alueellinen V. V. Vereshsaginan taide- ja käsityöoppilaitos Suhteiden solmiminen ja kehittäminen suomalaisen, samankaltaisen oppilaitoksen kanssa seuraavissa muodoissa: oppilas- ja opettajavaihto, suunnittelupalaveri- ja opiskelukutsut, oppilastöiden näyttelyiden vaihto, kansanperinteen tutkimuksen järjestäminen, alueella asuvan vepsäläläisen kansanryhmän kulttuurin tutkimus.  Piippolan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Oulun lääni -